<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Vil du være med å utgjøre en forskjell ? Vi søker erfaren kollega med erfaring fra strategisk kompetanseutvikling Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innsats, Skatteetaten

Skatteetaten er preget av høy endringstakt og hvor man står ovenfor et skifte i kompetansesammensetningen i årene som kommer.  Kompetanseutvikling er derfor et viktig satsingsområde for å nå etatens ambisjoner. 

HR stab i divisjon Innsats søker en medarbeider som motiveres av å jobbe med strategisk kompetanseutvikling.  Vi trenger deg som forstår endringer i kompetansebehovene og analyser knyttet til dette, kombinert med en evne til omsette planer til konkrete tiltak.  Som ansatt i HR Stab vil du inngå i et faglig og sosialt nettverk av personer med tilsvarende arbeidsområde i seksjonen, med øvrige divisjoner og i Skattedirektoratet.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Stillingsintervjuer vil derfor kunne bli gjennomført på video.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • forvalte og revidere en strategisk kompetanseplan som viser divisjonens kompetansebehov og –utvikling på lengre sikt 
 • overføre den strategiske kompetanseplan til operative årlige tiltak i samarbeid med HR kollegaer og avdelingsledere 
 • fasilitere prosesser for helhetlige kompetansekartlegginger, behovsavklaringer og iverksettelse av kompetansehevende tiltak  
 • utvikle beslutningsgrunnlag for prioritering av kompetansefremmende tiltak 
 • samarbeide med rekrutteringsansvarlige med det formål å sikre at nødvendige langsiktige kompetansebehov blir ivaretatt i rekrutteringsprosessene 
 • bidra til gjennomføring av forbedringstiltak  
 • delta i relevante kompetanse- og/eller bemanningsprosjekter etter behov 
 • bistå med utvikling av operative kompetansetiltak 
 • ansvar for oppfølging av avdelinger og/eller staber i deres kompetansearbeid
Kvalifikasjoner
 • mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis pedagogikk med fokus på læring i arbeidslivet eller pedagogikk og digitale plattformer. Lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • erfaring fra arbeid med strategisk kompetanseutvikling i en HR enhet, fortrinnsvis i større organisasjoner
 • erfaring med produksjon av digitale og fysiske læringstiltak
 • kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • god digital forståelse
Personlige egenskaper
 • analytisk og med evne til å vurdere ulike problemstillinger
 • evne til å jobbe selvstendig, men trives også i team
 • utviklingsorientert og tar initiativ
 • kvalitets- og leveranseorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 550 000 – kr 750 000,- avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
14.01.2021 Hele Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
15.01.2021 Hele Agder
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Oslo
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Ålesund
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Bergen
Hvem er vi:Falck Alarm By Verisure tilbyr markedsledende alarmløsninger til privatbolig og bedrifter gjennom oppsøkende salg. Om du har salgserfaring
15.01.2021 Stavanger
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Trondheim
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant
16.09.2013 Oslo
Vis alle 27.987 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Skatteetaten er preget av høy endringstakt og hvor man står ovenfor et skifte i kompetansesammensetningen i årene som kommer.  Kompetanseutvikling er derfor et viktig satsingsområde for å nå etatens ambisjoner. 

HR stab i divisjon Innsats søker en medarbeider som motiveres av å jobbe med strategisk kompetanseutvikling.  Vi trenger deg som forstår endringer i kompetansebehovene og analyser knyttet til dette, kombinert med en evne til omsette planer til konkrete tiltak.  Som ansatt i HR Stab vil du inngå i et faglig og sosialt nettverk av personer med tilsvarende arbeidsområde i seksjonen, med øvrige divisjoner og i Skattedirektoratet.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Stillingsintervjuer vil derfor kunne bli gjennomført på video.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • forvalte og revidere en strategisk kompetanseplan som viser divisjonens kompetansebehov og –utvikling på lengre sikt 
 • overføre den strategiske kompetanseplan til operative årlige tiltak i samarbeid med HR kollegaer og avdelingsledere 
 • fasilitere prosesser for helhetlige kompetansekartlegginger, behovsavklaringer og iverksettelse av kompetansehevende tiltak  
 • utvikle beslutningsgrunnlag for prioritering av kompetansefremmende tiltak 
 • samarbeide med rekrutteringsansvarlige med det formål å sikre at nødvendige langsiktige kompetansebehov blir ivaretatt i rekrutteringsprosessene 
 • bidra til gjennomføring av forbedringstiltak  
 • delta i relevante kompetanse- og/eller bemanningsprosjekter etter behov 
 • bistå med utvikling av operative kompetansetiltak 
 • ansvar for oppfølging av avdelinger og/eller staber i deres kompetansearbeid
Kvalifikasjoner
 • mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis pedagogikk med fokus på læring i arbeidslivet eller pedagogikk og digitale plattformer. Lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • erfaring fra arbeid med strategisk kompetanseutvikling i en HR enhet, fortrinnsvis i større organisasjoner
 • erfaring med produksjon av digitale og fysiske læringstiltak
 • kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • god digital forståelse
Personlige egenskaper
 • analytisk og med evne til å vurdere ulike problemstillinger
 • evne til å jobbe selvstendig, men trives også i team
 • utviklingsorientert og tar initiativ
 • kvalitets- og leveranseorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 550 000 – kr 750 000,- avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 17
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 18
  2021
  23 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Fakta om Skatteetaten