<  
>  
Stillingsannonse

Vikariat som reinhaldar Årdal kommune

Søknadsfrist : 30.11.2020

Me har ledig

Vikariat i 100% stilling som reinhaldar i FDV- seksjon i tekniske tenester.
Vikariatet er ledig med tiltreding snarast og gjeld for perioden 01.12.20 - 31.05.21 med mogeligheit til forlenging.

Arbeidsoppgåver

Reinhald av kommunale bygg i Øvre Årdal og på Årdalstangen.

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som reinhaldar er det ei føremon med fagbrev som reinhaldar, men andre med relevant praksis kan og
søkje. Søkjarane må ha førarkort klasse B (personbil).

Personlege eigenskapar

Me ser etter ein positiv og omgjengeleg person som kan arbeida sjølvstendig, men og saman med andre. FDV-seksjonen er ei service-eining, så evne til å yte god service til brukarar av tenesta vert vektlagt.

Løn og tilsettingsvilkår

Stillingane er løna etter HTA.
Løn som fagarbeidar er mellom kr. 350 800 - kr. 430 000,-
som assistent mellom kr. 301 500,- - kr. 405 100,- 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon. Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.
Adresse: Tekniske tenester

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Årdal kommune: #meirenndutrur #ardalkommune #mittårdal og mykje meir.Når du kjem inn fjorden og trur du snart ikkje kan komma lengre, der finn du Årdal kommune, teknologibygda med urørt natur og kort veg til nasjonalparken Jotunheimen.Årdal kommune kan smykka seg med å vera vertskap for fleire populære festivalar, både musikk og friluftlivretta, som trekker til seg folk frå fjern og nært. Kommunen har aktive grupper innan alt ein kan driva med på fjord og i fjell og er ein kulturell- og idrettsaktiv kommune.Kommunen har 6 barnehagar, 2 skular, 1 vidaregåande skule. Vi har og bedriftshytte for tilsette og kan yte lån/tilskot til tilsette som skaffar seg eige husvære i kommunen. Meir informasjon om kommunen på heimesida vår www.ardal.kommune.no og www.visitardal.no. Sjekk oss gjerne på Facebook og Instagram.Alle er hjarteleg velkomne til oss!

Les mer om Årdal kommune

Stillingsbeskrivelse

Me har ledig

Vikariat i 100% stilling som reinhaldar i FDV- seksjon i tekniske tenester.
Vikariatet er ledig med tiltreding snarast og gjeld for perioden 01.12.20 - 31.05.21 med mogeligheit til forlenging.

Arbeidsoppgåver

Reinhald av kommunale bygg i Øvre Årdal og på Årdalstangen.

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som reinhaldar er det ei føremon med fagbrev som reinhaldar, men andre med relevant praksis kan og
søkje. Søkjarane må ha førarkort klasse B (personbil).

Personlege eigenskapar

Me ser etter ein positiv og omgjengeleg person som kan arbeida sjølvstendig, men og saman med andre. FDV-seksjonen er ei service-eining, så evne til å yte god service til brukarar av tenesta vert vektlagt.

Løn og tilsettingsvilkår

Stillingane er løna etter HTA.
Løn som fagarbeidar er mellom kr. 350 800 - kr. 430 000,-
som assistent mellom kr. 301 500,- - kr. 405 100,- 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon. Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.
Adresse: Tekniske tenester

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.11.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • NOV 30
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger