<  
>  
Stillingsannonse

Ringevikarar i Psykisk helseteneste Årdal kommune

Søknadsfrist : 07.12.2020

Me har ledig

Psykisk helseteneste i Årdal kommune søkjer etter ringevikarar

Arbeidsoppgåver

Psykisk helseteneste er samlokalisert på Årdalstangen i nyoppussa lokale i Tangevegen 14.
Her har me bustader for bebuarar med rus og/eller psykiske utfordringar, lågterskel dagtilbod og personalbase med samtalerom.
Me har nyetablert døgnbemanning knytt til bustadane og turnus med langvakter, i tillegg bemanning på dag for individuell oppfølging og gruppetilbod til brukarane.

Kvalifikasjonskrav

-Personar med helsefagleg høgskule utdanning og studentar -Helsefagarbeidarar -Personar med erfaring frå tilsvarande arbeid -Førarkort klasse B -Gyldig politiattest

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar:
-Evne til å skape relasjonar og tillit med brukarane
-Høg arbeidskapasitet -Samarbeidsorientert og lojal -Sjølvstendig og fleksibel

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt, menn vert særleg oppmoda om å søkje.

Me tilbyr

-Høve til å delta i utviklinga av ei spennande og nyetablert døgnteneste
-Varierte arbeidsoppgåver i samarbeid med brukarane med fokus på meistring og aktivitet
-Godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige kollegaer -Ulike vakter dag, kveld og natt alle dagar -Løn etter kommunalt regulativ

Lønn og tilsettingsvilkår

Stillinga er løna etter utdanning og kvalifikasjonar etter HTA.
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med personalavdelinga på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.
Adresse: Helse

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Årdal kommune: #meirenndutrur #ardalkommune #mittårdal og mykje meir.Når du kjem inn fjorden og trur du snart ikkje kan komma lengre, der finn du Årdal kommune, teknologibygda med urørt natur og kort veg til nasjonalparken Jotunheimen.Årdal kommune kan smykka seg med å vera vertskap for fleire populære festivalar, både musikk og friluftlivretta, som trekker til seg folk frå fjern og nært. Kommunen har aktive grupper innan alt ein kan driva med på fjord og i fjell og er ein kulturell- og idrettsaktiv kommune.Kommunen har 6 barnehagar, 2 skular, 1 vidaregåande skule. Vi har og bedriftshytte for tilsette og kan yte lån/tilskot til tilsette som skaffar seg eige husvære i kommunen. Meir informasjon om kommunen på heimesida vår www.ardal.kommune.no og www.visitardal.no. Sjekk oss gjerne på Facebook og Instagram.Alle er hjarteleg velkomne til oss!

Les mer om Årdal kommune

Stillingsbeskrivelse

Me har ledig

Psykisk helseteneste i Årdal kommune søkjer etter ringevikarar

Arbeidsoppgåver

Psykisk helseteneste er samlokalisert på Årdalstangen i nyoppussa lokale i Tangevegen 14.
Her har me bustader for bebuarar med rus og/eller psykiske utfordringar, lågterskel dagtilbod og personalbase med samtalerom.
Me har nyetablert døgnbemanning knytt til bustadane og turnus med langvakter, i tillegg bemanning på dag for individuell oppfølging og gruppetilbod til brukarane.

Kvalifikasjonskrav

-Personar med helsefagleg høgskule utdanning og studentar -Helsefagarbeidarar -Personar med erfaring frå tilsvarande arbeid -Førarkort klasse B -Gyldig politiattest

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar:
-Evne til å skape relasjonar og tillit med brukarane
-Høg arbeidskapasitet -Samarbeidsorientert og lojal -Sjølvstendig og fleksibel

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt, menn vert særleg oppmoda om å søkje.

Me tilbyr

-Høve til å delta i utviklinga av ei spennande og nyetablert døgnteneste
-Varierte arbeidsoppgåver i samarbeid med brukarane med fokus på meistring og aktivitet
-Godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige kollegaer -Ulike vakter dag, kveld og natt alle dagar -Løn etter kommunalt regulativ

Lønn og tilsettingsvilkår

Stillinga er løna etter utdanning og kvalifikasjonar etter HTA.
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med personalavdelinga på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.
Adresse: Helse

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 07.12.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • NOV 30
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger