<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fast 100% stilling som sekretær ved Gruppepoliklinikken Stavanger DPS / gruppepoliklinikk - HST, Helse

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Presentasjon av stillingen:

Vi søker etter en serviceinnstilt sekretær som ønsker fast 100% stilling ved Gruppepoliklinikken, Stavanger DPS. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Klinikk for psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av flere avdelinger og fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), og Stavanger DPS er ett av disse. Stavanger DPS flyttet inn i nybygg på Lassa i Stavanger i august-14, og består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutt-team, ettervernspoliklinikk, samt to sengeposter, i tillegg til gruppepoliklinikk. Gruppepoliklinikken har avdelingsovergripende funksjon, og vi er spesialisert innen gruppeterapi. Sekretæren utfører arbeidsoppgaver knyttet til alle de ulike gruppene vi driver.

Vi har pr. i dag 14 stillinger og vi gir dette tilbudet:

 • OCD-teamet gir individuell eksponeringsterapi med responsprevensjon, samt tilbud om månedlig ettergruppe.
 • Fire måneders intensiv gruppeterapi, som er et kombinasjonstilbud med samtalegruppe to ganger i uken, samt ukentlig kunstterapi, kroppsbevissthetsterapi, fysisk aktivitet, metaforgruppe, problemløsningsgruppe, undervisning og lunsj for pasientene.
 • Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) for emosjonelt ustabile
  unge voksne.
 • Kroppsbevissthetsgruppe.
 • Affektbevissthetsgruppe.
 • Gruppe for overspisingslidelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Sekretæroppgaver som innebærer oppsett, registrering og koding av gruppe- og individualkonsultasjoner.
 • Registrere i Pakkeforløp, være "superbruker" i Pakkeforløp/overgang til DIPS Arena og stå for opplæring av ansatte.
 • Registrering av henvisninger, skrive og ekspedere brev både i papirform og digitalt, registrere konsultasjoner og ta oppgjør.
 • Rigge klar til videokonsultasjoner med Join og Skype.
 • Daglig bruk av pasientjournalsystemet DIPS.
 • Bruke personalsystemet Gat, bruke arkiv-/kommunikasjonssystemet Elements.
 • Være Gruppepoliklinikkens resepsjonist, samt ha pasientkontakt.
 • Skrive ut og kontrollere ulike rapporter for Gruppepoliklinikken fra DIPS og Gat.
 • Sende ut Checkware-selvutfyllingsskjemaer til pasienter.
 • Yte service for pasienter og medarbeidere, og rotere inn for å kunne avlaste Stavanger DPS sin ekspedisjon og poliklinikk ved fravær o.l.
 • Skrive møtereferat og gjøre forefallende arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Det vil bli lagt stor vekt på erfaring som sekretær innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og organisering av gruppetilbud, og erfaring med bruk av DIPS, Elements og Gat.
 • Gode datakunnskaper.
 • Erfaring og personlige egenskaper vil tillegges stor vekt i en samlet vurdering.
 • Evne å uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minumum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdannelse:

 • Videregående skole, fagbrev/fagskole
 • handel og kontor

Personlige egenskaper

 • Du er god og respektfull i møte med pasienter, kolleger og samarbeidspartnere.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du er arbeidssom og ansvarsbevisst, arbeider selvstendig og tar initiativ.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du er strukturert og nøyaktig.
 • Ved ansettelse legges det vekt på personlig egnethet, serviceinstilling og samarbeidsevne.

Vi tilbyr

 • Mulighet for deltakelse i klinikkens interne kurs og undervisning.
 • Lyse og trivelige lokaler.
 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø, med flere ulike yrkesgrupper.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.

Kontaktinformasjon

Anja Hansgaard, Leder/fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Adjunkt Hauglandsgate 34
4022 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.12.2020

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter miljøterapeuter til våre tiltak i Elverums-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester
18.01.2021 Elverum
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
14.01.2021 Hele Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
15.01.2021 Hele Agder
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Oslo
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Ålesund
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Bergen
Hvem er vi:Falck Alarm By Verisure tilbyr markedsledende alarmløsninger til privatbolig og bedrifter gjennom oppsøkende salg. Om du har salgserfaring
15.01.2021 Stavanger
Ønsker du å bli en del av et fremoverlent og sosialt sterkt salgsmiljø, bør du lese videre!Hvem er vi:Falck Alarm
15.01.2021 Trondheim
Vis alle 26.814 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om Stavanger DPS / gruppepoliklinikk - HST, Helse

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Presentasjon av stillingen:

Vi søker etter en serviceinnstilt sekretær som ønsker fast 100% stilling ved Gruppepoliklinikken, Stavanger DPS. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Klinikk for psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av flere avdelinger og fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), og Stavanger DPS er ett av disse. Stavanger DPS flyttet inn i nybygg på Lassa i Stavanger i august-14, og består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutt-team, ettervernspoliklinikk, samt to sengeposter, i tillegg til gruppepoliklinikk. Gruppepoliklinikken har avdelingsovergripende funksjon, og vi er spesialisert innen gruppeterapi. Sekretæren utfører arbeidsoppgaver knyttet til alle de ulike gruppene vi driver.

Vi har pr. i dag 14 stillinger og vi gir dette tilbudet:

 • OCD-teamet gir individuell eksponeringsterapi med responsprevensjon, samt tilbud om månedlig ettergruppe.
 • Fire måneders intensiv gruppeterapi, som er et kombinasjonstilbud med samtalegruppe to ganger i uken, samt ukentlig kunstterapi, kroppsbevissthetsterapi, fysisk aktivitet, metaforgruppe, problemløsningsgruppe, undervisning og lunsj for pasientene.
 • Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) for emosjonelt ustabile
  unge voksne.
 • Kroppsbevissthetsgruppe.
 • Affektbevissthetsgruppe.
 • Gruppe for overspisingslidelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Sekretæroppgaver som innebærer oppsett, registrering og koding av gruppe- og individualkonsultasjoner.
 • Registrere i Pakkeforløp, være "superbruker" i Pakkeforløp/overgang til DIPS Arena og stå for opplæring av ansatte.
 • Registrering av henvisninger, skrive og ekspedere brev både i papirform og digitalt, registrere konsultasjoner og ta oppgjør.
 • Rigge klar til videokonsultasjoner med Join og Skype.
 • Daglig bruk av pasientjournalsystemet DIPS.
 • Bruke personalsystemet Gat, bruke arkiv-/kommunikasjonssystemet Elements.
 • Være Gruppepoliklinikkens resepsjonist, samt ha pasientkontakt.
 • Skrive ut og kontrollere ulike rapporter for Gruppepoliklinikken fra DIPS og Gat.
 • Sende ut Checkware-selvutfyllingsskjemaer til pasienter.
 • Yte service for pasienter og medarbeidere, og rotere inn for å kunne avlaste Stavanger DPS sin ekspedisjon og poliklinikk ved fravær o.l.
 • Skrive møtereferat og gjøre forefallende arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Det vil bli lagt stor vekt på erfaring som sekretær innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og organisering av gruppetilbud, og erfaring med bruk av DIPS, Elements og Gat.
 • Gode datakunnskaper.
 • Erfaring og personlige egenskaper vil tillegges stor vekt i en samlet vurdering.
 • Evne å uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minumum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdannelse:

 • Videregående skole, fagbrev/fagskole
 • handel og kontor

Personlige egenskaper

 • Du er god og respektfull i møte med pasienter, kolleger og samarbeidspartnere.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du er arbeidssom og ansvarsbevisst, arbeider selvstendig og tar initiativ.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du er strukturert og nøyaktig.
 • Ved ansettelse legges det vekt på personlig egnethet, serviceinstilling og samarbeidsevne.

Vi tilbyr

 • Mulighet for deltakelse i klinikkens interne kurs og undervisning.
 • Lyse og trivelige lokaler.
 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø, med flere ulike yrkesgrupper.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.

Kontaktinformasjon

Anja Hansgaard, Leder/fagleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon / Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Adjunkt Hauglandsgate 34
4022 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon71 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.12.2020

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Stavanger DPS / gruppepoliklinikk - HST, Helse