<  
>  
Stillingsannonse

Tilkallingsvikarar i sektor for velferd Hareid kommune

Søknadsfrist : 31.12.2021

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Presentasjon av stillingen:
I sektor for velferd er det tidvis behov for tilkallingsvikarar til pleie- og omsorgsoppgåver i institusjon, bu- og habilitering og i heimetenesta.
Arbeidstida er i turnus med arbeid på dag, kveld, natt og helg.

Tilkallingsvikarar

Avtale som tilkallingsvikar inneber at Hareid kommune tek kontakt med deg ved behov for midlertidig tilsetjing, jf AML § 14-9. Tilkalling skjer etter behov når vi har fråvær på grunn av sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som fører til behov for arbeidskraft. Som tilkallingsvikar har du ikkje rett til å bli tilboden arbeid/vakter, og har heller ikkje plikt til å ta på deg arbeid som vi har gitt tilbod om. Dei enkelte vaktene og arbeidstid per vakt vert avtalt mellom tilkallingsvikar og einingsleiar. Timelistene/vaktprotokollen skal ligge ved rammeavtalen vi inngår som dokumentasjon på ein godkjend arbeidsavtale.

Hareid kommune har arbeidsgjevaransvar for deg frå du kjem på jobb og til arbeidsdagen er ferdig. I arbeidstida er du omfatta av pensjons- og forsikringsordningane til kommunen.

Kvalifikasjonar

Vi søker etter sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, assistent og eventuelt studentar innan dei ulike fagfelta.

Ved oppstart av arbeidsforholdetTuberkulose: Personar som har oppheldt seg i minst 3 mnd. i land med høg forekomst av tuberkulose, eller jobba i kontakt med TBC-pasientar må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med fastlegen din.

MRSA (Antibiotikaresistent bakterie):
Personar som har arbeidd i helseteneste, vore innlagt i sjukehus utanfor Skandinavia eller har hatt MRSA sjølv, må legge fram test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med fastlegen din.

Politiattest:
Skal leverast før oppstart.

Personlege eigenskapar

Du må ha evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet. Du må i tillegg ha helse til å fylle krava til jobben. Vikarar heimetenesta må ha moglegheit til å disponere eigen bil i tenesta (du får køyregodtgjersle) i i tillegg til å nytte tjenestebilar.

Ved behov for meir informasjon kan du kontakte:

Bueining og korttidseining einingsleiar Hanne Marte Sukka
Heimetenesta einingsleiar Christina Aasen-Helvig
Skjerma eining einingsleiar Synnøve Nystøyl Bu og habilitering einingsleiar Tommy Anzenberger

Vi tilbyr

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidar og ein arbeidsplass der vi ønskjer å legge til rette for eit fagleg utfordrande og kvalitetsmessig godt tilbod til våre pasientar og brukarar.

Vi tek i mot søknader fortløpande, og ønskjer deg velkomen som søkjar i Hareid kommune.
Om vi ved eit seinare høve annonserer ledige stillingar som du er interessert i, må du sende oss ein ny søknad sjølv om du tidlegare har vist oss interesse ved å sende oss ein generell søknad eller er tilkallingsvikar.

Til informasjon vil einingsleiarane i sektor for velferd få tilgang til søknaden din.

Løn og arbeidsvilkår er etter det som til ei kvar tid gjeld i lover og avtaleverk. Tilsettinga skjer på vanlege kommunale vilkår. Aktuelle kandidatar kan bli kalla inn til intervju etter nærare avtale. Til intervju tek du med vitnemål og attestar. Ver vennleg og gje opp minst to referansar.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan du som søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må opplyse om dette og grunngi søknaden. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følgje.

Kontaktinformasjon

Tommy Anzenberger, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Synnøve Nystøyl, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Hanne Marte Sukka, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Christina Aasen Helvig, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Teigevegen 55
6060 HAREID

Søk på stillinga:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Hareid kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Stillingsprosent: 1% Vikar Søknadsfrist: 31.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Hareid - så uendeleg full av opplevingar og mulegheiter!

Kultur- og fritidsopplevingar står i kø. Fjellet, fjorden og dei store naturopplevingane ventar på deg.

Les mer om Hareid kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Presentasjon av stillingen:
I sektor for velferd er det tidvis behov for tilkallingsvikarar til pleie- og omsorgsoppgåver i institusjon, bu- og habilitering og i heimetenesta.
Arbeidstida er i turnus med arbeid på dag, kveld, natt og helg.

Tilkallingsvikarar

Avtale som tilkallingsvikar inneber at Hareid kommune tek kontakt med deg ved behov for midlertidig tilsetjing, jf AML § 14-9. Tilkalling skjer etter behov når vi har fråvær på grunn av sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som fører til behov for arbeidskraft. Som tilkallingsvikar har du ikkje rett til å bli tilboden arbeid/vakter, og har heller ikkje plikt til å ta på deg arbeid som vi har gitt tilbod om. Dei enkelte vaktene og arbeidstid per vakt vert avtalt mellom tilkallingsvikar og einingsleiar. Timelistene/vaktprotokollen skal ligge ved rammeavtalen vi inngår som dokumentasjon på ein godkjend arbeidsavtale.

Hareid kommune har arbeidsgjevaransvar for deg frå du kjem på jobb og til arbeidsdagen er ferdig. I arbeidstida er du omfatta av pensjons- og forsikringsordningane til kommunen.

Kvalifikasjonar

Vi søker etter sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, assistent og eventuelt studentar innan dei ulike fagfelta.

Ved oppstart av arbeidsforholdetTuberkulose: Personar som har oppheldt seg i minst 3 mnd. i land med høg forekomst av tuberkulose, eller jobba i kontakt med TBC-pasientar må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med fastlegen din.

MRSA (Antibiotikaresistent bakterie):
Personar som har arbeidd i helseteneste, vore innlagt i sjukehus utanfor Skandinavia eller har hatt MRSA sjølv, må legge fram test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med fastlegen din.

Politiattest:
Skal leverast før oppstart.

Personlege eigenskapar

Du må ha evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet. Du må i tillegg ha helse til å fylle krava til jobben. Vikarar heimetenesta må ha moglegheit til å disponere eigen bil i tenesta (du får køyregodtgjersle) i i tillegg til å nytte tjenestebilar.

Ved behov for meir informasjon kan du kontakte:

Bueining og korttidseining einingsleiar Hanne Marte Sukka
Heimetenesta einingsleiar Christina Aasen-Helvig
Skjerma eining einingsleiar Synnøve Nystøyl Bu og habilitering einingsleiar Tommy Anzenberger

Vi tilbyr

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidar og ein arbeidsplass der vi ønskjer å legge til rette for eit fagleg utfordrande og kvalitetsmessig godt tilbod til våre pasientar og brukarar.

Vi tek i mot søknader fortløpande, og ønskjer deg velkomen som søkjar i Hareid kommune.
Om vi ved eit seinare høve annonserer ledige stillingar som du er interessert i, må du sende oss ein ny søknad sjølv om du tidlegare har vist oss interesse ved å sende oss ein generell søknad eller er tilkallingsvikar.

Til informasjon vil einingsleiarane i sektor for velferd få tilgang til søknaden din.

Løn og arbeidsvilkår er etter det som til ei kvar tid gjeld i lover og avtaleverk. Tilsettinga skjer på vanlege kommunale vilkår. Aktuelle kandidatar kan bli kalla inn til intervju etter nærare avtale. Til intervju tek du med vitnemål og attestar. Ver vennleg og gje opp minst to referansar.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan du som søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må opplyse om dette og grunngi søknaden. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følgje.

Kontaktinformasjon

Tommy Anzenberger, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Synnøve Nystøyl, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Hanne Marte Sukka, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Christina Aasen Helvig, Einingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Teigevegen 55
6060 HAREID

Søk på stillinga:Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Hareid kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Stillingsprosent: 1% Vikar Søknadsfrist: 31.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.12.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter
Fakta om Hareid kommune