<  
>  
Stillingsannonse

Vernepleier 100% vikariat i foreldrepermisjon Kongsberg kommune Helse og omsorg

Søknadsfrist : 27.12.2021

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om Lundeløkka
Lundeløkka/helsehjelp for barn ivaretar avlastningstilbud til barn og ungdom med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser.

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% vikariat i foreldrepermisjon som vernepleier. Stillingen er ledig i perioden 01.02.2020 - 20.08.2021.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • E-Læringskurs og vergeopplæring
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Systematisk kollegaveildning og refleksjon
 • Et fagmiljø med fokus på kvalitetssikring og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

 • Miljøterapeutisk og medisinsk tjenesteyting overfor barn og ungdom med komplekse og sammensatte funksjonsledsettelser knyttet til utviklingshemming, psykisk og/eller somatisk sykdom og atferd som utfordrer
 • Målrettet miljøarbeid og kollegaveiledning satt i system
 • Gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med foresatte
 • Opplæring, interundervisning og veiledning av kolleger og andre
 • Primærkontaktoppgaver og samarbeid med barnehage, skole, fastlege og spesialisthelsetjeneste
 • Planlegge og gjennomføre gode overganger mellom kveld/natt/dag og utarbeide/ evaluere tiltaksplaner i pasientjournal
 • Koordinator for Individuell Plan
 • Skrive og evaluere vedtak etter kap 9.

Krav og ønsker til deg

 • Personlig egnetnet og erfaring med avlastning, barn og ungdom.
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Evne til å ta imot og gi veiledning
 • Evne til refleksjon og selvregulering
 • Evne til å bidra aktivt til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Formelle kvalifikasjonskravAutorisasjon som vernepleier

Søkere med annen høgskoleutdanning og relevant arbeidserfaring kan være aktuelle for vikariatet, og oppfordres til å søke.

AnnetArbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

SøknadVi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Link til søknadsskjema:Logg inn for å se kontaktinformasjonFor mer informasjon kontakt: , Ragnhild Heiret, Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se 8 flere annonser

Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Stendi Hjemmebaserte tjenester søker trygge og fleksible sykepleier, vernepleier, helsefagarbeidere og pleieassistenter til spennende oppdrag til flere kommuner i Norge.
16.07.2021 Flere steder
Stendi søker deg som er trygg og fleksibel til et vikariat på 92% til vårt team i Randaberg. Vi har
19.07.2021 Randaberg
Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
16.07.2021 Flere steder
Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente
13.07.2021 Målselv
Stendi søker miljøterapeuter som ønsker innholdsrike og varierte arbeidsdager. Å jobbe med ungdom i en vanskelig livssituasjon krever robuste og
02.07.2021 Flere steder
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
21.06.2021 Flere steder
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
18.06.2021 Tromsø
Vis alle 27.362 ledige stillinger

Livskvalitet og mestring er Helse og omsorg sitt overordnede verdigrunnlag. Det betyr at vi jobber målrettet med kvalitet og utvikling som fremmer livskvalitet og mestring hos våre tjenestemottakere, til tross for funksjonsnedsettelse og sykdom.

Les mer om Kongsberg kommune Helse og omsorg

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om Lundeløkka
Lundeløkka/helsehjelp for barn ivaretar avlastningstilbud til barn og ungdom med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser.

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% vikariat i foreldrepermisjon som vernepleier. Stillingen er ledig i perioden 01.02.2020 - 20.08.2021.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • E-Læringskurs og vergeopplæring
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Systematisk kollegaveildning og refleksjon
 • Et fagmiljø med fokus på kvalitetssikring og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

 • Miljøterapeutisk og medisinsk tjenesteyting overfor barn og ungdom med komplekse og sammensatte funksjonsledsettelser knyttet til utviklingshemming, psykisk og/eller somatisk sykdom og atferd som utfordrer
 • Målrettet miljøarbeid og kollegaveiledning satt i system
 • Gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med foresatte
 • Opplæring, interundervisning og veiledning av kolleger og andre
 • Primærkontaktoppgaver og samarbeid med barnehage, skole, fastlege og spesialisthelsetjeneste
 • Planlegge og gjennomføre gode overganger mellom kveld/natt/dag og utarbeide/ evaluere tiltaksplaner i pasientjournal
 • Koordinator for Individuell Plan
 • Skrive og evaluere vedtak etter kap 9.

Krav og ønsker til deg

 • Personlig egnetnet og erfaring med avlastning, barn og ungdom.
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Evne til å ta imot og gi veiledning
 • Evne til refleksjon og selvregulering
 • Evne til å bidra aktivt til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Formelle kvalifikasjonskravAutorisasjon som vernepleier

Søkere med annen høgskoleutdanning og relevant arbeidserfaring kan være aktuelle for vikariatet, og oppfordres til å søke.

AnnetArbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

SøknadVi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Link til søknadsskjema:Logg inn for å se kontaktinformasjonFor mer informasjon kontakt: , Ragnhild Heiret, Mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 27.12.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Kongsberg kommune Helse og omsorg