<  
>  
Stillingsannonse

Underdirektør til Storbedrift i Bergen Skatteetaten

Søknadsfrist : 20.01.2021

Innsats, Skatteetaten

Avdeling Storbedrift har ansvar for å sikre riktig skatt og merverdiavgift for Norges største konsern. Ansvaret omfatter også særskatteregimene for kraft og rederi, MAP/APA, samt petroleumsbeskatningen. 

Seksjon 1 i Storbedrift har ca. 100 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 6 kontorsteder (Bergen, Stavanger, Oslo, Sandvika, Steinkjer og Moss).

Vi søker ny leder til gruppen i Bergen. Gruppen består av 18 medarbeidere.

Seksjonen har nasjonalt ansvar for beskatning av et manntall bestående av de største konsernene i Norge. Blant de viktigste oppgavene er å fastsette korrekt skatt for disse, herunder veilede og kontrollere, basert på analytisk og tillitsbyggende aktivitet.

Arbeidet nødvendiggjør både økonomisk og juridisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer sammen arbeider om å løse de skatterettslige og økonomiske spørsmålene. Avdelingens arbeidsmetodikk er nødvendig å tilegne seg og beherske for å fylle stillingen.

Vi legger vekt på evne til å ta vare på og bringe det beste ut av medarbeidere, ha pågangsmot, gjennomføringsevne, samt helhetsforståelse. Skatteetaten er videre en organisasjon i sterk og vedvarende endring, noe vår kandidat må være innstilt på å implementere i organisasjonen, samtidig som det skapes motivasjon for dette.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • personalansvar for 18 medarbeidere
 • lede og sikre framdrift i konsernteam
 • faglig veiledning og kvalitetssikring
 • delta i seksjonens ledergruppe og aktivt bidra i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • legge til rette for og bidra til godt samarbeid med øvrige grupper i seksjonen, samt øvrige grupper i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller høyere utdanning på masternivå innen økonomi/revisjon. Utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT.
 • god kompetanse innen skatte- og skatteforvaltingsrett, samt erfaring fra fagområdet bedriftsbeskatning, merverdiavgift og konsernarbeid
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk
 • fordel med ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement, med evne til raskt å sette deg inn i kompliserte problemstillinger
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • gode evner til å tenke analytisk og strategisk
 • gode evner knyttet til planlegging og gjennomføringsevne
 • evner til å bygge gode relasjoner og et godt arbeidsmiljø
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 800 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Avdeling Storbedrift har ansvar for å sikre riktig skatt og merverdiavgift for Norges største konsern. Ansvaret omfatter også særskatteregimene for kraft og rederi, MAP/APA, samt petroleumsbeskatningen. 

Seksjon 1 i Storbedrift har ca. 100 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 6 kontorsteder (Bergen, Stavanger, Oslo, Sandvika, Steinkjer og Moss).

Vi søker ny leder til gruppen i Bergen. Gruppen består av 18 medarbeidere.

Seksjonen har nasjonalt ansvar for beskatning av et manntall bestående av de største konsernene i Norge. Blant de viktigste oppgavene er å fastsette korrekt skatt for disse, herunder veilede og kontrollere, basert på analytisk og tillitsbyggende aktivitet.

Arbeidet nødvendiggjør både økonomisk og juridisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer sammen arbeider om å løse de skatterettslige og økonomiske spørsmålene. Avdelingens arbeidsmetodikk er nødvendig å tilegne seg og beherske for å fylle stillingen.

Vi legger vekt på evne til å ta vare på og bringe det beste ut av medarbeidere, ha pågangsmot, gjennomføringsevne, samt helhetsforståelse. Skatteetaten er videre en organisasjon i sterk og vedvarende endring, noe vår kandidat må være innstilt på å implementere i organisasjonen, samtidig som det skapes motivasjon for dette.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • personalansvar for 18 medarbeidere
 • lede og sikre framdrift i konsernteam
 • faglig veiledning og kvalitetssikring
 • delta i seksjonens ledergruppe og aktivt bidra i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning
 • legge til rette for og bidra til godt samarbeid med øvrige grupper i seksjonen, samt øvrige grupper i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller høyere utdanning på masternivå innen økonomi/revisjon. Utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT.
 • god kompetanse innen skatte- og skatteforvaltingsrett, samt erfaring fra fagområdet bedriftsbeskatning, merverdiavgift og konsernarbeid
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk
 • fordel med ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement, med evne til raskt å sette deg inn i kompliserte problemstillinger
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • gode evner til å tenke analytisk og strategisk
 • gode evner knyttet til planlegging og gjennomføringsevne
 • evner til å bygge gode relasjoner og et godt arbeidsmiljø
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 800 000 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 20.01.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 15
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 17
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 18
  2021
  23 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
22 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten