<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdeling Skattekriminalitet søker lederstøtte Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Innsats, Skatteetaten

Til avdeling Skattekriminalitet søker vi en dyktig og engasjert lederstøtte som skal støtte avdelingens ledelse, tilrettelegge for gode arbeidsmåter og bidra inn i prosesser, prosjekter og oppgaver.
 
Avdeling Skattekriminalitet er en av fire avdelinger i divisjon Innsats og har hovedansvar for å bekjempe skattekriminalitet, herunder ansvar for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med andre etater. Avdelingen har 800 medarbeidere fordelt på fem seksjoner, herav en etterretningsseksjon.
 
Lederstøttens arbeidsoppgaver består i tilrettelegging og bistand til ledergruppen i avdelingens aktiviteter og oppgaver. Den som tilsettes vil bistå avdelingsdirektøren og seksjonsledere i en selvstendig rolle.
 
Arbeidssted er Schweigaardsgate 17 i Oslo sentrum og med gangavstand til Oslo S, buss og T-bane. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • administrativ lederstøtte for avdelingsdirektøren og avdelingen
 • i samarbeid med avdelingsdirektør ferdigstille innkalling til møter, utsendelse av saksdokumenter, referatskriving samt følge opp aksjonspunkter
 • bistå i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av avdelingens samlinger, kurs og ulike kompetansehevende tiltak
 • bistå lederne med ulike oppgaver knyttet til personaloppfølging
 • noe økonomioppfølging og rapportering
 • annet forefallende arbeid knyttet til avdelingen
Kvalifikasjoner
 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. God og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT.
 • Minimum to års dokumentert erfaring fra tilsvarende oppgaver
 • god digital kompetanse og forståelse for praktisk bruk av relevante digitale verktøyer, herunder Sharepoint, vil bli vektlagt
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • samfunnsengasjert og kunnskap om prosesser i offentlig forvaltning vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde
 • god arbeidskapasitet og evner å holde i flere oppgaver samtidig
 • strukturert, selvstendig og dyktig på prioritere oppgaver
 • imøtekommende, leveranse- og serviceorientert          
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 – 600 000, avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker leder til å bygge et av landets fremste miljø innenfor trafikk og mobilitet! Multiconsult velger nå å slå
03.03.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS avdeling Bygg og Industri i Bergen ønsker å ytterligere styrke vår kompetanse innenfor seksjon elektro. Vi ser
03.03.2021 Bergen
Vi søker allsidig «fullstack» utvikler som trives med varierte oppgaver! Har du utdannelse innen IKT, og erfaring med moderne systemutvikling?
03.03.2021 Oslo
Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun i Bergen, på Stord og på Voss.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220
03.03.2021 Bergen
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
03.03.2021 Stord
Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning med 2900 medarbeidere. Fellesnevneren i alle våre prosjekter er
03.03.2021 Flere steder
Brannsikkerhetsseksjonen i Oslo søker erfaren rådgiver! Vi er i dag 16 dedikerte rådgivere i seksjon Brannsikkerhet i Oslo, som har
03.03.2021 Oslo
Fagområdene elektro og automasjon i Forretningsenhet Bygg og Eiendom er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse
03.03.2021 Oslo
Vis alle 26.435 ledige stillinger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Innsats, Skatteetaten

Til avdeling Skattekriminalitet søker vi en dyktig og engasjert lederstøtte som skal støtte avdelingens ledelse, tilrettelegge for gode arbeidsmåter og bidra inn i prosesser, prosjekter og oppgaver.
 
Avdeling Skattekriminalitet er en av fire avdelinger i divisjon Innsats og har hovedansvar for å bekjempe skattekriminalitet, herunder ansvar for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med andre etater. Avdelingen har 800 medarbeidere fordelt på fem seksjoner, herav en etterretningsseksjon.
 
Lederstøttens arbeidsoppgaver består i tilrettelegging og bistand til ledergruppen i avdelingens aktiviteter og oppgaver. Den som tilsettes vil bistå avdelingsdirektøren og seksjonsledere i en selvstendig rolle.
 
Arbeidssted er Schweigaardsgate 17 i Oslo sentrum og med gangavstand til Oslo S, buss og T-bane. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • administrativ lederstøtte for avdelingsdirektøren og avdelingen
 • i samarbeid med avdelingsdirektør ferdigstille innkalling til møter, utsendelse av saksdokumenter, referatskriving samt følge opp aksjonspunkter
 • bistå i forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av avdelingens samlinger, kurs og ulike kompetansehevende tiltak
 • bistå lederne med ulike oppgaver knyttet til personaloppfølging
 • noe økonomioppfølging og rapportering
 • annet forefallende arbeid knyttet til avdelingen
Kvalifikasjoner
 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. God og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT.
 • Minimum to års dokumentert erfaring fra tilsvarende oppgaver
 • god digital kompetanse og forståelse for praktisk bruk av relevante digitale verktøyer, herunder Sharepoint, vil bli vektlagt
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • samfunnsengasjert og kunnskap om prosesser i offentlig forvaltning vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde
 • god arbeidskapasitet og evner å holde i flere oppgaver samtidig
 • strukturert, selvstendig og dyktig på prioritere oppgaver
 • imøtekommende, leveranse- og serviceorientert          
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 – 600 000, avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 07
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 10
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Fakta om Skatteetaten