<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Barnehagelærer Kongsberg kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Tislegård barnehage er en barnehage med seks avdelinger der tre er småbarnsavdelinger og tre er storbarnsavdelinger. Barnehagen er en vanlig barnehage, men er tilrettelagt for å gi et forsterket tilbud for noen barn med særskilt store og sammensatte behov med et ekstraordinært behov for fysisk og/eller medisinsk tilrettelegging.

Kongsberg kommune sitt spesialpedagogiske fagteam har tilhørighet i barnehagen.
Etter utvidelse og oppussing våren 2012, drifter vi nå i et hus som fremstår som nytt og delikat, med gode kontorplasser for personalet, to store kjøkken og et uteområde med gode lekeapparater.

Kort om stillingenBarnehagelærer, 80% vikariat med mulighet for utvidelse til 100%

Periode 01.01.21 - 31.06.21

Vi tilbyr

På Tislegård barnehage møter du et personale som har fokus på barns trygghet og læring. Vi tilrettelegger for et stimulerende miljø og et godt samspill rundt både store og små. Motivasjonskilden vår de siste årene har vært Trude Brendeland med «magiske samlinger» og Ivar Haug med LØFT for barnehagen. Vi opplever gode prosesser da vi har et stabilt og engasjert personale med god erfaring. Vi har hatt et ekstra fokus på fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst og Antall, rom og form. I år har vi et stort fokus på vokenrollen og det å bruke pedagogisk analyse.

Som ansatt vil du oppleve:

 • et godt faglig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • et stort pedagogisk team
 • lojale, engasjerte og erfarne medarbeidere
 • trivelige og lyse lokaler med kontorplasser.
 • gunstig pensjonsordning (KLP)

Innhold i stillingenDu vil ta del i det pedagogiske ansvaret på avdelingen ved å utarbeide og gjennomføre pedagogiske planer og holde foreldresamtaler.

I dag tilhører stillingen en gruppe barn fra 1-3 år, men dette kan endre seg etter behov.

Krav og ønsker til deg

 • har spesiell interesse og er aktiv i det faglige arbeidet med barn fra 1-5 år
 • ser betydningen av og utøver et godt samspill
 • har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • samarbeider godt med foreldre og kollegaer
 • har evne til å arbeide selvstendig, systematisk, effektivt og målrettet
 • er raus og fleksibel
 • takler uforutsigbare situasjoner
 • har et smittende engasjement for lek ute og inne
 • har god innsikt i barnehagens pedagogiske innhold og læreplaner
 • leder personalet og barnegruppa godt
 • har noe erfaring med spesialpedagogisk arbeid
 • har noe veiledningskompetanse

Menn oppfordres til å søke.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjoner

Barnehagelærerutdanning eller annen 3-årig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

AnnetArbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

SøknadVi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema:For mer informasjon kontakt: , Trude Abelsen, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Marine & Ports is driving the transition towards a sustainable future. To successfully be the partner our costumers choose to
18.01.2022 Bærum
Er du en kvalitetsbevisst, resultatorientert og motivert tømrer? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi søker flere dyktige tømrere
22.11.2021 Hele Norge
Hydro Energy har mer enn 100 års erfaring fra produksjon av fornybar energi. I dag er vi en av de
09.12.2021 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
13.12.2021 Flere steder
Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike
13.12.2021 Indre Østfold
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
Boklok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
BoKlok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
Vis alle 35.089 ledige stillinger

Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsbergbarnehagenes visjon er: "Med real kompetanse i sekken - mulighetene er min verden."

Les mer om Kongsberg kommune

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Tislegård barnehage er en barnehage med seks avdelinger der tre er småbarnsavdelinger og tre er storbarnsavdelinger. Barnehagen er en vanlig barnehage, men er tilrettelagt for å gi et forsterket tilbud for noen barn med særskilt store og sammensatte behov med et ekstraordinært behov for fysisk og/eller medisinsk tilrettelegging.

Kongsberg kommune sitt spesialpedagogiske fagteam har tilhørighet i barnehagen.
Etter utvidelse og oppussing våren 2012, drifter vi nå i et hus som fremstår som nytt og delikat, med gode kontorplasser for personalet, to store kjøkken og et uteområde med gode lekeapparater.

Kort om stillingenBarnehagelærer, 80% vikariat med mulighet for utvidelse til 100%

Periode 01.01.21 - 31.06.21

Vi tilbyr

På Tislegård barnehage møter du et personale som har fokus på barns trygghet og læring. Vi tilrettelegger for et stimulerende miljø og et godt samspill rundt både store og små. Motivasjonskilden vår de siste årene har vært Trude Brendeland med «magiske samlinger» og Ivar Haug med LØFT for barnehagen. Vi opplever gode prosesser da vi har et stabilt og engasjert personale med god erfaring. Vi har hatt et ekstra fokus på fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst og Antall, rom og form. I år har vi et stort fokus på vokenrollen og det å bruke pedagogisk analyse.

Som ansatt vil du oppleve:

 • et godt faglig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • et stort pedagogisk team
 • lojale, engasjerte og erfarne medarbeidere
 • trivelige og lyse lokaler med kontorplasser.
 • gunstig pensjonsordning (KLP)

Innhold i stillingenDu vil ta del i det pedagogiske ansvaret på avdelingen ved å utarbeide og gjennomføre pedagogiske planer og holde foreldresamtaler.

I dag tilhører stillingen en gruppe barn fra 1-3 år, men dette kan endre seg etter behov.

Krav og ønsker til deg

 • har spesiell interesse og er aktiv i det faglige arbeidet med barn fra 1-5 år
 • ser betydningen av og utøver et godt samspill
 • har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • samarbeider godt med foreldre og kollegaer
 • har evne til å arbeide selvstendig, systematisk, effektivt og målrettet
 • er raus og fleksibel
 • takler uforutsigbare situasjoner
 • har et smittende engasjement for lek ute og inne
 • har god innsikt i barnehagens pedagogiske innhold og læreplaner
 • leder personalet og barnegruppa godt
 • har noe erfaring med spesialpedagogisk arbeid
 • har noe veiledningskompetanse

Menn oppfordres til å søke.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjoner

Barnehagelærerutdanning eller annen 3-årig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

AnnetArbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

SøknadVi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema:For mer informasjon kontakt: , Trude Abelsen, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 19
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Kongsberg kommune