<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgiver utviklingsstab Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Har du lyst til å ha en sentral prosjekt- og prosessrolle i en etat i utvikling?

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har avsluttet en omorganiseringsprosess, og har blant annet etablert en vareførselsdivisjon (VD) med hovedkontor i Bergen. VD skal jobbe med forebygging og kontroll for å sikre etterlevelse av vareførselsregelverket, noe som også innebærer å legge til rette for korrekt inn og utførsel av varer for næringslivet og privatpersoner. Divisjonen består av en utviklingsstab, en styringsstab og fem fagavdelinger.

Utviklingsstaben skal koordinere ansvaret for system og produkteierskap i VD, inkludert koordinering av utviklingsbehovet for systemene i samhandling med andre divisjoner, avdelinger, enheter og relevante aktører. Staben skal også bidra med prosjektstøtte til divisjonens øvrige avdelinger, samt være divisjonens koordinerende ledd inn mot Tolletatens porteføljeforvaltning.

Du vil i stillingen understøtte stabens helhetlige ansvar for å utvikle langtidsplaner, sikre løsninger som er framtidsrettet og god tjenestekvalitet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:
Som seniorrådgiver i utviklingsstaben vil du ha ansvar for VD sin prosjekt- og prosessledelse, herunder følge opp VDs prosjekter som inngår i Tolletatens hoved prosjektportefølje. Du skal i tillegg holde oversikt over VDs interne utviklingstiltak, både prosjektorganiserte og øvrige. Som seniorrådgiver skal du være premissleverandør i arbeidet med å levere høy kvalitet på prosjektmetode, prosjektstyring og grundighet ved utredning av beslutningsgrunnlag. Etaten benytter i dag Prince2® som prosjektmetodikk.

Utviklingsstaben skal legge til rette for utvikling, digitalisering og kontinuerlig forbedringsarbeid i hele VD, herunder samhandlingsmetodikk mellom prosjekter, utviklingsstaben og linjeorganisasjonen. Du må derfor regne med å bli involvert i alle arbeidsoppgaver som ligger til utviklingsstaben, herunder prosjektledelse og prosjektfasilitering.

 

Kvalifikasjoner: 

 • relevant mastergrad, for eksempel innen fagområdene prosjektstyring, prosjektledelse, endringsledelse, innovasjon og ledelse, prosjektledelse og samhandling eller mastergrad management generelt. Bachelor innenfor relevante fagområder i kombinasjon med svært god realkompetanse kan i spesielle tilfeller erstatte kravet om mastergrad.
 • relevant erfaring fra arbeid med strategiske analyser og utredningsarbeid
 • generelt god IT forståelse og kunnskap om MS Office 365 
 • god til å drive prosesser
 • svært god skriftlig framstillingsevne

 

Det er ønskelig med:

 • praktisk erfaring med utviklingsarbeid
 • erfaring med Prince2® prosjektmetodikk
 • erfaring fra gevinstrealisering i prosjekter og annet utviklingsarbeid
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser i utviklingstiltak
 • erfaring fra digitaliseringsarbeid i offentlig sektor, herunder automatisering av arbeidsprosesser

 

Dine egenskaper:

 • gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • være strukturert, analytisk og kvalitetsbevisst
 • ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • være mål- og resultat- og utviklingsorientert
 • ha høy integritet

 

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • et interessant arbeidsfelt du selv kan være med å forme
 • gode utviklingsmuligheter
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • lønn som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ, kr. 550 000 – 700 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Svein Erik Malkenes på tlf. 92435699.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se www.toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker leder til å bygge et av landets fremste miljø innenfor trafikk og mobilitet! Multiconsult velger nå å slå
03.03.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS avdeling Bygg og Industri i Bergen ønsker å ytterligere styrke vår kompetanse innenfor seksjon elektro. Vi ser
03.03.2021 Bergen
Vi søker allsidig «fullstack» utvikler som trives med varierte oppgaver! Har du utdannelse innen IKT, og erfaring med moderne systemutvikling?
03.03.2021 Oslo
Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun i Bergen, på Stord og på Voss.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220
03.03.2021 Bergen
Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg, og barnevern i Bø i Vesterålen - er DU vår nye
19.06.2019 Bø i Nordland
Intility er i sterk vekst og søker flere dyktige medarbeidere til vår supportavdeling, Technical Services. Ønsker du å jobbe med
26.08.2020 Oslo
Design Interns Wanted:Shape the future of collaborationWe are looking for skilled and ambitious summer interns within Industrial, UX, Visual or
16.09.2020 Bærum
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept
22.09.2020 Oslo
Vis alle 26.423 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å ha en sentral prosjekt- og prosessrolle i en etat i utvikling?

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har avsluttet en omorganiseringsprosess, og har blant annet etablert en vareførselsdivisjon (VD) med hovedkontor i Bergen. VD skal jobbe med forebygging og kontroll for å sikre etterlevelse av vareførselsregelverket, noe som også innebærer å legge til rette for korrekt inn og utførsel av varer for næringslivet og privatpersoner. Divisjonen består av en utviklingsstab, en styringsstab og fem fagavdelinger.

Utviklingsstaben skal koordinere ansvaret for system og produkteierskap i VD, inkludert koordinering av utviklingsbehovet for systemene i samhandling med andre divisjoner, avdelinger, enheter og relevante aktører. Staben skal også bidra med prosjektstøtte til divisjonens øvrige avdelinger, samt være divisjonens koordinerende ledd inn mot Tolletatens porteføljeforvaltning.

Du vil i stillingen understøtte stabens helhetlige ansvar for å utvikle langtidsplaner, sikre løsninger som er framtidsrettet og god tjenestekvalitet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:
Som seniorrådgiver i utviklingsstaben vil du ha ansvar for VD sin prosjekt- og prosessledelse, herunder følge opp VDs prosjekter som inngår i Tolletatens hoved prosjektportefølje. Du skal i tillegg holde oversikt over VDs interne utviklingstiltak, både prosjektorganiserte og øvrige. Som seniorrådgiver skal du være premissleverandør i arbeidet med å levere høy kvalitet på prosjektmetode, prosjektstyring og grundighet ved utredning av beslutningsgrunnlag. Etaten benytter i dag Prince2® som prosjektmetodikk.

Utviklingsstaben skal legge til rette for utvikling, digitalisering og kontinuerlig forbedringsarbeid i hele VD, herunder samhandlingsmetodikk mellom prosjekter, utviklingsstaben og linjeorganisasjonen. Du må derfor regne med å bli involvert i alle arbeidsoppgaver som ligger til utviklingsstaben, herunder prosjektledelse og prosjektfasilitering.

 

Kvalifikasjoner: 

 • relevant mastergrad, for eksempel innen fagområdene prosjektstyring, prosjektledelse, endringsledelse, innovasjon og ledelse, prosjektledelse og samhandling eller mastergrad management generelt. Bachelor innenfor relevante fagområder i kombinasjon med svært god realkompetanse kan i spesielle tilfeller erstatte kravet om mastergrad.
 • relevant erfaring fra arbeid med strategiske analyser og utredningsarbeid
 • generelt god IT forståelse og kunnskap om MS Office 365 
 • god til å drive prosesser
 • svært god skriftlig framstillingsevne

 

Det er ønskelig med:

 • praktisk erfaring med utviklingsarbeid
 • erfaring med Prince2® prosjektmetodikk
 • erfaring fra gevinstrealisering i prosjekter og annet utviklingsarbeid
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser i utviklingstiltak
 • erfaring fra digitaliseringsarbeid i offentlig sektor, herunder automatisering av arbeidsprosesser

 

Dine egenskaper:

 • gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • være strukturert, analytisk og kvalitetsbevisst
 • ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • være mål- og resultat- og utviklingsorientert
 • ha høy integritet

 

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • et interessant arbeidsfelt du selv kan være med å forme
 • gode utviklingsmuligheter
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • lønn som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ, kr. 550 000 – 700 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Svein Erik Malkenes på tlf. 92435699.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se www.toll.no/jobb

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 08
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten