<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rederiforbundet ansetter rådgiver sikkerhet og beredskap Norges Rederiforbund

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Norsk skipsfart er med sine om lag 1 800 skip og rigger overalt i verden hele tiden. Det betyr at vi må følge og håndtere alle truslene som finnes der ute, både fysiske trusler og i cyberdomenet. På den ene siden skal vi bidra til at skipene unngår kriser ved å utvikle og dele god situasjonsforståelse og råd om gode mottiltak. Samtidig skal vi støtte rederiene godt gjennom krisehåndteringen deres.

Beredskapsavdelingen løser myndighetsoppdrag på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for beredskap for norsk utenriks skipsfart. Vi skal sørge for at skipsfarten er tilgjengelig for myndighetene i fred, krise og krig ved ekstraordinære behov.

Er du grundig, liker å lære og trives med å håndtere komplekse problemstillinger? Har du innsikt i, interesse for og noe erfaring fra beredskap, krisehåndtering og/eller sikkerhetsarbeid? Da kan vi tilby en særdeles spennende stilling som rådgiver i vår beredskapsavdeling!

Erfaring fra sikkerhetsrelatert arbeid er ønsket, gjerne både praktisk og teoretisk. Du kommuniserer også godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Fortell oss gjerne om relevant høyere utdanning du har også!

Gjennom arbeidet i Norges Rederiforbund forholder vi oss til en stor bredde av aktører både i Norge og internasjonalt. Rett person vil få anledning til å være med på å bidra aktivt til utviklingen av Norges Rederiforbunds beredskapsarbeid, gjennom å:

• Ha utstrakt kontakt med våre medlemmer

• Være oppdatert på den globale maritime sikkerhetssituasjonen og produsere vurderinger og analyser

• Utvikle og håndtere skipsfartens nasjonale beredskapsplaner og kapasitet, inkludert Totalforsvaret og NATO

• Utvikle og håndtere Rederiforbundets kriseplaner og systemer

• Delta i krisehåndtering i inn- og utland

• Bidra i nasjonalt og internasjonalt arbeid for å bedre maritim sikkerhet

• Delta i tett samarbeid med relevante myndighetsorganer nasjonalt

Vi tilbyr en stilling med spennende muligheter i et høykompetent miljø med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Vi har kontor sentralt i Oslo og kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Den rette må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.

Søknad og CV sendes til Cecilie Sommerfelt på mail (mailadresse beskrevet på siden) snarest men innen 1 februar 2021.
Adresse: Oslo

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
25.11.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
25.11.2020 Hele Norge
Vis alle 31.776 ledige stillinger
Norges Rederiforbund er interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter engasjert i norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Forbundets hovedoppgave er å bidra til økt lønnsomhet og konkurransedyktighet hos medlemsbedriftene. Rederiforbundets virksomhet skjer i nær kontakt med næringen. Som arbeidsgiverorganisasjon er NR ansvarlig for lønnsforhandlinger og etablering av tariffavtaler for norske og utenlandske sjøfolk på skip i NIS og NOR, og for offshorevirksomheten. Rederiforundet organiserer også traineeordningen Maritim Trainee for sine medlemsbedrifter. Se www.maritimtrainee.no for mer informasjon om traineeordningen. Les mer om Norges Rederiforbund

Stillingsbeskrivelse

Norsk skipsfart er med sine om lag 1 800 skip og rigger overalt i verden hele tiden. Det betyr at vi må følge og håndtere alle truslene som finnes der ute, både fysiske trusler og i cyberdomenet. På den ene siden skal vi bidra til at skipene unngår kriser ved å utvikle og dele god situasjonsforståelse og råd om gode mottiltak. Samtidig skal vi støtte rederiene godt gjennom krisehåndteringen deres.

Beredskapsavdelingen løser myndighetsoppdrag på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for beredskap for norsk utenriks skipsfart. Vi skal sørge for at skipsfarten er tilgjengelig for myndighetene i fred, krise og krig ved ekstraordinære behov.

Er du grundig, liker å lære og trives med å håndtere komplekse problemstillinger? Har du innsikt i, interesse for og noe erfaring fra beredskap, krisehåndtering og/eller sikkerhetsarbeid? Da kan vi tilby en særdeles spennende stilling som rådgiver i vår beredskapsavdeling!

Erfaring fra sikkerhetsrelatert arbeid er ønsket, gjerne både praktisk og teoretisk. Du kommuniserer også godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Fortell oss gjerne om relevant høyere utdanning du har også!

Gjennom arbeidet i Norges Rederiforbund forholder vi oss til en stor bredde av aktører både i Norge og internasjonalt. Rett person vil få anledning til å være med på å bidra aktivt til utviklingen av Norges Rederiforbunds beredskapsarbeid, gjennom å:

• Ha utstrakt kontakt med våre medlemmer

• Være oppdatert på den globale maritime sikkerhetssituasjonen og produsere vurderinger og analyser

• Utvikle og håndtere skipsfartens nasjonale beredskapsplaner og kapasitet, inkludert Totalforsvaret og NATO

• Utvikle og håndtere Rederiforbundets kriseplaner og systemer

• Delta i krisehåndtering i inn- og utland

• Bidra i nasjonalt og internasjonalt arbeid for å bedre maritim sikkerhet

• Delta i tett samarbeid med relevante myndighetsorganer nasjonalt

Vi tilbyr en stilling med spennende muligheter i et høykompetent miljø med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Vi har kontor sentralt i Oslo og kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Den rette må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.

Søknad og CV sendes til Cecilie Sommerfelt på mail (mailadresse beskrevet på siden) snarest men innen 1 februar 2021.
Adresse: Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter