<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Instituttleder ved Institutt for biologiske fag Ålesund NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Institutt for biologiske fag søker en motiverende og inkluderende instituttleder som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets øverste leder.

Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Arbeidssted er i Ålesund


Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU og fakultetets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet
 • ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av fakultetet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning, forskning, innovasjon og formidling.
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring
 • sørge for ivaretakelse av HMS-rutiner og utvikling av en god HMS-kultur
 • det forventes av stillingsinnehaveren å bidra innen forskning, undervisning og veiledning

Kvalifikasjonskrav
 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende innenfor ett av fakultetets fagområder, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder. Kravet om førstekompetanse kan unntaksvis fravikes for kandidater med omfattende og særlig relevant realkompetanse for stillingen
 • høy motivasjon for ledelse i akademia
 • omfattende erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med strategisk arbeid
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjon- og organisasjonskultur
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • innsikt i generelle behov for laboratorieteknisk og innovasjonsrettet utdanning

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper med en motiverende og inkluderende lederstil
 • være en god lagspiller i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • gode strategiske evner
 • være en tydelig og samlende leder, med evne til å løse utordringer på en åpen og ærlig måte, samt evne å prioritere, gjennomføre og ta beslutninger

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.


Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende lederoppgaver i et inspirerende internasjonalt fagmiljø
 • Åpent ogmed engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

Instituttleder ansettes på åremål for fire år tom. 31.07. 2025. Ønsket tiltredelse er 01.08.2021.

Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til dekan Øyvind Weiby Gregersen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen, kontakt seksjonsleder HR/HMS Marit Martinsen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.Søknadsfrist: 24.01.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
25.11.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
25.11.2020 Hele Norge
Vis alle 31.776 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Institutt for biologiske fag søker en motiverende og inkluderende instituttleder som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets øverste leder.

Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Arbeidssted er i Ålesund


Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU og fakultetets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet
 • ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av fakultetet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning, forskning, innovasjon og formidling.
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring
 • sørge for ivaretakelse av HMS-rutiner og utvikling av en god HMS-kultur
 • det forventes av stillingsinnehaveren å bidra innen forskning, undervisning og veiledning

Kvalifikasjonskrav
 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende innenfor ett av fakultetets fagområder, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder. Kravet om førstekompetanse kan unntaksvis fravikes for kandidater med omfattende og særlig relevant realkompetanse for stillingen
 • høy motivasjon for ledelse i akademia
 • omfattende erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med strategisk arbeid
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjon- og organisasjonskultur
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • innsikt i generelle behov for laboratorieteknisk og innovasjonsrettet utdanning

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper med en motiverende og inkluderende lederstil
 • være en god lagspiller i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • gode strategiske evner
 • være en tydelig og samlende leder, med evne til å løse utordringer på en åpen og ærlig måte, samt evne å prioritere, gjennomføre og ta beslutninger

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.


Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende lederoppgaver i et inspirerende internasjonalt fagmiljø
 • Åpent ogmed engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

Instituttleder ansettes på åremål for fire år tom. 31.07. 2025. Ønsket tiltredelse er 01.08.2021.

Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til dekan Øyvind Weiby Gregersen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen, kontakt seksjonsleder HR/HMS Marit Martinsen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.Søknadsfrist: 24.01.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 04
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 05
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 07
  2021
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 08
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 10
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 11
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
78 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet