<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetslektor/førstelektor 20 % i historie med skolepraksis Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingene

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i historie for perioden 2021–2025. For å knytte tettere bånd til den videregående skole og tilpasse undervisningstilbudet for historiestudenter som vil bli lektorer bedre til skolehverdagen, søker vi etter tre universitetslektorer med fast stilling i den videregående skole.

De som ansettes, vil få ansvar for undervisning av studenter på UiOs lektorprogram med fordypning i historie, herunder veiledning av skolerettede masteroppgaver i historie, alene eller i samarbeid med instituttets fast ansatte historikere. Til sammen vil de tre som ansettes, undervise både kronologisk bredt og geografisk og tematisk vidt, og instituttet legger vekt på å sette sammen teamet av universitetslektorer med skolepraksis slik at at hele kompetansebehovet dekkes.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.


Kvalifikasjonskrav
 • lektorutdanning med fordypning i historie, eventuelt mastergrad/hovedfag eller tilsvarende høyere utdanning i historie
 • minimum 50 % fast stilling i videregående skole
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • arbeidserfaring fra ungdomsskole og videregående skole, eventuelt også fra universitet/høgskole
 • evne til å inspirere studenter
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon

Det forutsettes også at de som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.


Vi tilbyr
 • lønn fra kr. 466 500 til kr. 608 200, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som universitetslektor
 • lønn fra kr. 516 400 til kr. 643 000, avhengig av kompetanse for stilling som førstelektor. Ansettelse som førstelektor krever doktorgrad eller tilsvarende.
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i
 • gode
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.


Andre opplysninger

Seknyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har enfor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Somvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Instituttleder, professor

Administrativ leder

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
25.11.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
25.11.2020 Hele Norge
Vis alle 31.776 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i historie for perioden 2021–2025. For å knytte tettere bånd til den videregående skole og tilpasse undervisningstilbudet for historiestudenter som vil bli lektorer bedre til skolehverdagen, søker vi etter tre universitetslektorer med fast stilling i den videregående skole.

De som ansettes, vil få ansvar for undervisning av studenter på UiOs lektorprogram med fordypning i historie, herunder veiledning av skolerettede masteroppgaver i historie, alene eller i samarbeid med instituttets fast ansatte historikere. Til sammen vil de tre som ansettes, undervise både kronologisk bredt og geografisk og tematisk vidt, og instituttet legger vekt på å sette sammen teamet av universitetslektorer med skolepraksis slik at at hele kompetansebehovet dekkes.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.


Kvalifikasjonskrav
 • lektorutdanning med fordypning i historie, eventuelt mastergrad/hovedfag eller tilsvarende høyere utdanning i historie
 • minimum 50 % fast stilling i videregående skole
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • arbeidserfaring fra ungdomsskole og videregående skole, eventuelt også fra universitet/høgskole
 • evne til å inspirere studenter
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon

Det forutsettes også at de som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.


Vi tilbyr
 • lønn fra kr. 466 500 til kr. 608 200, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som universitetslektor
 • lønn fra kr. 516 400 til kr. 643 000, avhengig av kompetanse for stilling som førstelektor. Ansettelse som førstelektor krever doktorgrad eller tilsvarende.
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i
 • gode
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.


Andre opplysninger

Seknyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har enfor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Somvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Instituttleder, professor

Administrativ leder

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 04
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 05
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 07
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 08
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 09
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 10
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
82 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Oslo