<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bygga god infrastruktur i Tysvær kommune? Human

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Prosjektavdelinga i Tysvær kommune har ansvaret for kommunen sine investeringsprosjekt; planlegging og bygging av kommunale bygg og kommunalteknisk anlegg som vann- og avløpsanlegg, kommunale vegar, parkeringsområde og idrettsanlegg.

Dei ledige stillingane som prosjektleiar vil ha ansvar for planlegging og realisering av kommunal infrastruktur som veg, vatn, avløp og grøn infrastruktur. Utbyggingar vil i hovudsak skje i aksen frå Grinde til Førre, men og andre delar av kommunen. Det skal byggast ein ny infrastruktur og eldre infrastruktur skal skiftast ut.Stillingane er ein del av prosjektavdelinga som har 7 tilsette og ligg organisatorisk under resultatområde teknisk. Stillinga rapporterer til leiar av avdelinga. Kommunen brukar digitale verktøy på kart, innkjøp og prosjektgjennomføring.

ARBEIDSOPPGÅVER
 • Prosjektleiing i samband med planlegging og byggeleiing ved utbygging av kommunaltekniske anlegg
 • Kontaktperson opp mot private utbyggarar
 • Oppfølging av detaljprosjekterande konsulent
 • Oppfølging av anbud, bygging, ferdigstilling og evaluering

DIN KOMPETANSE:
 • Høgare relevant utdanning som ingeniør innan bygg, veg, vatn, avløp, maskin eller rør.
 • Vi ønsker også nyutdanna søkarar
 • Arbeidserfaring med prosjektleiing/byggeleiing innan eit av fagområda bygg, veg, vatn, avløp, maskin eller rør kan kompensera for krav til utdanning.
 • God forståing og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Krav om førarkort klasse B

DINE PERSONLEGE EIGENSKAPER:
 • Du evnar å skapa tillit, er god å leia andre og er ein lagspelar som oppnår resultat saman med andre
 • Du er strukturert og har evne til å tåla arbeidspress
 • Du har god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Du arbeider sjølvstendig og tar eigne initiativ
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskaper
Nyfiken?
Vi tek gjerne ein uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga. Ta kontakt med våre rådgivarar i Human, Odd Arild Sævik, mobil 450 21 995 eller Magnus Ånestad mobil 992 67 888. Spørsmål kan og rettast til leiar for prosjektavdelinga, Jon Gunnar Vikingstad, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Vi gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å verte ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje vert teken omsyn til, vil søkaren verte varsla om dette før offentleg søkarliste vert laga.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

+Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
25.11.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
25.11.2020 Hele Norge
Vis alle 31.776 ledige stillinger
Les mer om Human

Stillingsbeskrivelse

Prosjektavdelinga i Tysvær kommune har ansvaret for kommunen sine investeringsprosjekt; planlegging og bygging av kommunale bygg og kommunalteknisk anlegg som vann- og avløpsanlegg, kommunale vegar, parkeringsområde og idrettsanlegg.

Dei ledige stillingane som prosjektleiar vil ha ansvar for planlegging og realisering av kommunal infrastruktur som veg, vatn, avløp og grøn infrastruktur. Utbyggingar vil i hovudsak skje i aksen frå Grinde til Førre, men og andre delar av kommunen. Det skal byggast ein ny infrastruktur og eldre infrastruktur skal skiftast ut.Stillingane er ein del av prosjektavdelinga som har 7 tilsette og ligg organisatorisk under resultatområde teknisk. Stillinga rapporterer til leiar av avdelinga. Kommunen brukar digitale verktøy på kart, innkjøp og prosjektgjennomføring.

ARBEIDSOPPGÅVER
 • Prosjektleiing i samband med planlegging og byggeleiing ved utbygging av kommunaltekniske anlegg
 • Kontaktperson opp mot private utbyggarar
 • Oppfølging av detaljprosjekterande konsulent
 • Oppfølging av anbud, bygging, ferdigstilling og evaluering

DIN KOMPETANSE:
 • Høgare relevant utdanning som ingeniør innan bygg, veg, vatn, avløp, maskin eller rør.
 • Vi ønsker også nyutdanna søkarar
 • Arbeidserfaring med prosjektleiing/byggeleiing innan eit av fagområda bygg, veg, vatn, avløp, maskin eller rør kan kompensera for krav til utdanning.
 • God forståing og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Krav om førarkort klasse B

DINE PERSONLEGE EIGENSKAPER:
 • Du evnar å skapa tillit, er god å leia andre og er ein lagspelar som oppnår resultat saman med andre
 • Du er strukturert og har evne til å tåla arbeidspress
 • Du har god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Du arbeider sjølvstendig og tar eigne initiativ
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskaper
Nyfiken?
Vi tek gjerne ein uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga. Ta kontakt med våre rådgivarar i Human, Odd Arild Sævik, mobil 450 21 995 eller Magnus Ånestad mobil 992 67 888. Spørsmål kan og rettast til leiar for prosjektavdelinga, Jon Gunnar Vikingstad, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon.
Vi gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å verte ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje vert teken omsyn til, vil søkaren verte varsla om dette før offentleg søkarliste vert laga.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

+Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter