<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee ved Høgskulen på Vestlandet Framtidsfylket

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Bedriftsingress

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 600 studentar og 1 980 tilsette fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL jobbar aktivt for å vere tett på studentane og nærings- og arbeidslivet i regionen, og har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

HVL er ein inkluderande arbeidsplass med kjekke kollegaer i eit utviklande miljø der du får vere med å bidra.

HVL skal vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane. Gjennom utdanning, forsking og formidling aukar vi kunnskapsallmenningen. Vi har stor innverknad på samfunnet kring oss, og vi har høge ambisjonar. Vi bygger det nye universitetet!

Beskrivelse av avdeling og stilling
Ved campus Sogndal er det ca. 3 350 studentar og350 tilsette.

Avdeling for økonomi er ein del av fellesadministrasjonen ved HVL og har ansvar for rekneskap, økonomioppfølging og interne økonomitenester. Avdelinga har om lag 30 tilsette og dekkjer alle fem campus. Denne traineestillinga er knytta mot campus Sogndal.

Vi søkjer etter ein trainee til eit tverrfagleg samarbeid mellom Avdeling for økonomi og Avdeling for IT ved vår Fellesadministrasjon (FA).

Skildring av arbeidsoppgåver

Trainee-stillinga er basert på opphald delt mellom økonomi- og IT-avdelinga. Arbeidsoppgåvene er tenkt retta mot digitalisering og robotisering primært innanfor økonomifunksjonar, men det kan og vere aktuelt med andre prosessar noko tilpassa traineen sin kompetanse og høgskulen sitt behov. Traineen vil få oppgåver og utfordringar innanfor IT-området, men vil og få god innsikt i økonomiområde ved høgskulen og vil ha eit nært samarbeid med begge avdelingane. Andre arbeidsoppgåver må og kunne påreknast.

Ønska kvalifikasjonar

 • Bachelor- eller mastergrad innanfor IT-fag, økonomi og/eller organisasjonsutvikling. Anna relevant utdanning kan og bli vurdert.
 • Gode IT-kunnskapar og god digital kompetanse.
 • Interesse for digitalisering og robotisering.
 • God forståing av prosessar og arbeidsflyt.
 • Forholde seg til lover og reglar på området.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, og samarbeide godt med andre.
 • Kunne arbeide systematisk, ta initiativ og være en pådriver.
 • Gjennomføringsevne og resultatorientering.
 • Strukturert og nøyaktig.

Kva kan vi tilby?

 • Tilsetting i eitt år i 100% stilling som trainee med oppstart august 2021.
 • Eit spennande og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter avtale

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2021 til august 2022.

Iris WehnLogg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Eurosko Tangen søker Butikkleder!Til vår butikk på Nesoddtangen, søker vi en aktiv og engasjert Butikkleder i 80% stilling. Du vil
18.04.2021 Nesodden
Stendi har ledige stillinger i Haugesund og Stavanger regionen. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred
15.06.2020 Flere steder
Nannasvei er en ny og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre beboere, som har ulike bistandsbehov.
16.04.2021 Bærum
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Østfold-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
16.04.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Lillehammer-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
15.04.2021 Lillehammer
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre tiltak i Elverums-området.   Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av
15.04.2021 Elverum
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 32.169 ledige stillinger

Klar for å oppdage arbeidsliv i Vestland?
Vestland fylke byr på eit variert og spennande næringsliv med store karrieremoglegheiter!

Framtidsfylket er fylket si eiga merkevare for jobb og rekruttering, og omfattar i dag jobbportalen Framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser.

Vår jobb er å synleggjere kva som rører seg på arbeidsmarknaden, og kva fritid du kan skape deg i trivselsfylket.

Her kan du lese historiene til andre unge mennesker som har valt ei karriere i Sogn og Fjordane

 

Les mer om Framtidsfylket

Stillingsbeskrivelse

Bedriftsingress

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 600 studentar og 1 980 tilsette fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL jobbar aktivt for å vere tett på studentane og nærings- og arbeidslivet i regionen, og har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

HVL er ein inkluderande arbeidsplass med kjekke kollegaer i eit utviklande miljø der du får vere med å bidra.

HVL skal vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane. Gjennom utdanning, forsking og formidling aukar vi kunnskapsallmenningen. Vi har stor innverknad på samfunnet kring oss, og vi har høge ambisjonar. Vi bygger det nye universitetet!

Beskrivelse av avdeling og stilling
Ved campus Sogndal er det ca. 3 350 studentar og350 tilsette.

Avdeling for økonomi er ein del av fellesadministrasjonen ved HVL og har ansvar for rekneskap, økonomioppfølging og interne økonomitenester. Avdelinga har om lag 30 tilsette og dekkjer alle fem campus. Denne traineestillinga er knytta mot campus Sogndal.

Vi søkjer etter ein trainee til eit tverrfagleg samarbeid mellom Avdeling for økonomi og Avdeling for IT ved vår Fellesadministrasjon (FA).

Skildring av arbeidsoppgåver

Trainee-stillinga er basert på opphald delt mellom økonomi- og IT-avdelinga. Arbeidsoppgåvene er tenkt retta mot digitalisering og robotisering primært innanfor økonomifunksjonar, men det kan og vere aktuelt med andre prosessar noko tilpassa traineen sin kompetanse og høgskulen sitt behov. Traineen vil få oppgåver og utfordringar innanfor IT-området, men vil og få god innsikt i økonomiområde ved høgskulen og vil ha eit nært samarbeid med begge avdelingane. Andre arbeidsoppgåver må og kunne påreknast.

Ønska kvalifikasjonar

 • Bachelor- eller mastergrad innanfor IT-fag, økonomi og/eller organisasjonsutvikling. Anna relevant utdanning kan og bli vurdert.
 • Gode IT-kunnskapar og god digital kompetanse.
 • Interesse for digitalisering og robotisering.
 • God forståing av prosessar og arbeidsflyt.
 • Forholde seg til lover og reglar på området.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, og samarbeide godt med andre.
 • Kunne arbeide systematisk, ta initiativ og være en pådriver.
 • Gjennomføringsevne og resultatorientering.
 • Strukturert og nøyaktig.

Kva kan vi tilby?

 • Tilsetting i eitt år i 100% stilling som trainee med oppstart august 2021.
 • Eit spennande og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter avtale

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2021 til august 2022.

Iris WehnLogg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Traineeprogram

Fakta om Framtidsfylket