<  
>  
Stillingsannonse

Vikarliste: Helse- og omsorgstjenesten 2021 Gran kommune

Søknadsfrist : 31.12.2021

Vi søker tilkallingsvikarer ved:

 • Skjervum helse- og omsorgssenter
 • Marka helse- og omsorgssenter
 • Bjoneroa eldresenter
 • Hjemmetjenesten i Gran og Brandbu
 • Kjøkken, Skjervum og Marka
 • Barrierevaskeriet Marka
 • Dagsenter, Marka og Skjervum

Aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Hvordan er det hos oss

Skjervum helse og omsorgssenter har tre avdelinger. Avdeling 1 og 2 er langtidsavdelinger med henholdsvis 17 og 20 plasser. Trygghetsavdelingen er en korttidsavdeling med 10 rullerings- og avlastningsplasser.

Marka helse og omsorgssenter har også tre avdelinger. Avdeling 1 er en somatisk langtidsavdeling med 18 plasser. Avdeling 2 er en korttidsavdeling med 20 plasser og Markatun 3 er en spesialavdeling for personer med demenssykdommer og/eller et stort behov for skjerming og tilrettelegging. Markatun 3 har 24 plasser fordelt på fire avdelinger og har tilgang til en stor sansehage.

Helse- og omsorgssenteret har i tillegg barrierevaskeri, dagsenter og hovedkjøkken med variert og tilrettelagt meny. Det er dagsenter både på Marka helse- og omsorgssenter og på Skjervum helse- og omsorgssenter. Dette er tilbud til hjemmeboende som vil delta i sosiale og kulturelle aktiviteter.

Bjoneroa eldresenter rommer elleve leiligheter og ligger flott til i Sørumsenga i Bjoneroa. Eldresenteret er en del av tjenesteområdet hjemmetjeneste, og yter også tjenester til hjemmeboende i bygda.

Hjemmetjenesten gir helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse til personer som har behov for bistand, tilrettelegging og veiledning for å utføre nødvendige daglige gjøremål. Dette er med på å bidra til at flere kan bo hjemme
lengre.

Hjemmetjenesten utfører bl.a. følgende oppgaver:

 • daglig stell og påkledning
 • måltider og veiledning om ernæring
 • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
 • veiledning og vedlikehold av sosiale ferdigheter og dagliglivets aktiviteter
 • omsorg ved livets slutt

Du må ha følgende kompetanse:

 • helse-/ sosialfaglig utdanning og/ eller relevant erfaring (gjelder ikke søkere til fellestjenestene).
 • for søkere til våre kjøkken er det ønskelig med utdanning/ fagbrev og/ eller relevant erfaring innen faget.
 • elever/ studenter med påbegynt relevant utdanning oppfordres til å søke.
 • gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • god datakunnskap.

Alle som søker bør ha fylt eller fylle 18 år i løpet av 2021. Alle søkere til hjemmetjenesten må disponere egen bil.

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper:

At du er pliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker. I tillegg må du ha gode kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet og erfaring bli vektlagt.

Hos oss får du

 • et trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse.
 • meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

Tilkallingsvaktene vil være både dag, kveld og natt.

Informasjon til deg som søker

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Du søker da om å stå på en vikarliste. Det er fint om du skriver i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.

De som tilbys vikariater må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Adresse: Helse og omsorg

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du interesse for optimalisering av anbuds- og tilbudsarbeid, og er opptatt av høy kvalitet i anbuds- og tilbudsprosesser? Vi ser
09.07.2021 Ullensaker
Multiconsult har for øyeblikket mange spennende prosess- og maskin oppgaver i vår portefølje med blant annet Ny Vannforsyning Oslo. Vi
22.07.2021 Oslo
Søkes til Finnsnes Søknadsfrist 31.07.2021
22.07.2021 Senja
Er det én plass du bør jobbe som vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll Vann! Ingeniørene våre jobber i
22.07.2021 Trondheim
Er det én plass du bør jobbe som faglig motivert vanningeniør i Trøndelag, er det i Rambøll vann! Her kan
22.07.2021 Trondheim
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
22.07.2021 Oslo
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen elektro i en stilling hvor du blir en del
22.07.2021 Flere steder
Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen ingeniørgeologisk og/eller geoteknisk prosjektering, ledelse og kundebehandling
22.07.2021 Bergen
Vis alle 27.362 ledige stillinger
Gran kommune ligger i Oppland fylke, rundt 7 mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Mesteparten av kommunen består av skog. Administrasjonssenteret ligger i Jaren. Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbruks- kommune. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. Det er også en hestekommune med mange gode travhester. Landbruket bidrar direkte og indirekte til flere arbeidsplasser. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap. Befolkning 13 229 (2008) Les mer om Gran kommune

Stillingsbeskrivelse

Vi søker tilkallingsvikarer ved:

 • Skjervum helse- og omsorgssenter
 • Marka helse- og omsorgssenter
 • Bjoneroa eldresenter
 • Hjemmetjenesten i Gran og Brandbu
 • Kjøkken, Skjervum og Marka
 • Barrierevaskeriet Marka
 • Dagsenter, Marka og Skjervum

Aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Hvordan er det hos oss

Skjervum helse og omsorgssenter har tre avdelinger. Avdeling 1 og 2 er langtidsavdelinger med henholdsvis 17 og 20 plasser. Trygghetsavdelingen er en korttidsavdeling med 10 rullerings- og avlastningsplasser.

Marka helse og omsorgssenter har også tre avdelinger. Avdeling 1 er en somatisk langtidsavdeling med 18 plasser. Avdeling 2 er en korttidsavdeling med 20 plasser og Markatun 3 er en spesialavdeling for personer med demenssykdommer og/eller et stort behov for skjerming og tilrettelegging. Markatun 3 har 24 plasser fordelt på fire avdelinger og har tilgang til en stor sansehage.

Helse- og omsorgssenteret har i tillegg barrierevaskeri, dagsenter og hovedkjøkken med variert og tilrettelagt meny. Det er dagsenter både på Marka helse- og omsorgssenter og på Skjervum helse- og omsorgssenter. Dette er tilbud til hjemmeboende som vil delta i sosiale og kulturelle aktiviteter.

Bjoneroa eldresenter rommer elleve leiligheter og ligger flott til i Sørumsenga i Bjoneroa. Eldresenteret er en del av tjenesteområdet hjemmetjeneste, og yter også tjenester til hjemmeboende i bygda.

Hjemmetjenesten gir helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse til personer som har behov for bistand, tilrettelegging og veiledning for å utføre nødvendige daglige gjøremål. Dette er med på å bidra til at flere kan bo hjemme
lengre.

Hjemmetjenesten utfører bl.a. følgende oppgaver:

 • daglig stell og påkledning
 • måltider og veiledning om ernæring
 • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
 • veiledning og vedlikehold av sosiale ferdigheter og dagliglivets aktiviteter
 • omsorg ved livets slutt

Du må ha følgende kompetanse:

 • helse-/ sosialfaglig utdanning og/ eller relevant erfaring (gjelder ikke søkere til fellestjenestene).
 • for søkere til våre kjøkken er det ønskelig med utdanning/ fagbrev og/ eller relevant erfaring innen faget.
 • elever/ studenter med påbegynt relevant utdanning oppfordres til å søke.
 • gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • god datakunnskap.

Alle som søker bør ha fylt eller fylle 18 år i løpet av 2021. Alle søkere til hjemmetjenesten må disponere egen bil.

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper:

At du er pliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker. I tillegg må du ha gode kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet og erfaring bli vektlagt.

Hos oss får du

 • et trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse.
 • meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

Tilkallingsvaktene vil være både dag, kveld og natt.

Informasjon til deg som søker

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Du søker da om å stå på en vikarliste. Det er fint om du skriver i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.

De som tilbys vikariater må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Adresse: Helse og omsorg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.12.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 28
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
7 ledige stillinger

Fakta om Gran kommune