<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgift og toll. Avdelingen utreder juridiske skatte- og avgiftsspørsmål, forbereder ny lovgivning og gir faglige råd til finansministeren. Arbeidet er ofte i grenselandet mellom juss, økonomi og politikk. Oppmerksomheten og engasjementet rundt skatteregelverket er stort - både i media, fra politikere, fagpersoner og fra de skattepliktige selv. I lys av dette skal avdelingen forklare og forsvare gjeldende regelverk. 

Om oppholdet 

Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter praktikanter (jusstudenter) for høsten 2021. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.  

Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Utdanning

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Annen informasjon

Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned. 

Søknadsfrist: 28. februar 2021

Søknaden merkes med referansenummer 3/21

Har du spørsmål om praktikantoppholdet?

Kontakt:

Oskar Emil Kornelius Dybvik på tlf. 93 28 55 91, e-post: oekd@fin.dep.no eller 

Sara Hjelle Øiestad på tlf. 22 24 42 72, e-post: 

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ønsker du å jobbe med arkitektur i et spennende tverrfaglig miljø? Da er Norconsult stedet for deg. Norconsult har ett
09.04.2021 Flere steder
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp
09.04.2021 Flere steder
Norconsults kontor i Mo i Rana søker arealplanlegger og lanskapsarkitekt.  Ønsker du å jobbe med planarbeid, eller som landskapsarkitekt i
09.04.2021 Flere steder
Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt miljø innenfor brannsikkerhet. på Helgeland. Hos oss vil du få
09.04.2021 Flere steder
Har du lyst på nye utfordringer som bygningsfysiker hos Norconsult i Bodø? Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester
09.04.2021 Bodø
Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også
09.04.2021 Bodø
Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk.  VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er
09.04.2021 Tromsø
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
08.04.2021 Tromsø
Vis alle 30.389 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Om Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgift og toll. Avdelingen utreder juridiske skatte- og avgiftsspørsmål, forbereder ny lovgivning og gir faglige råd til finansministeren. Arbeidet er ofte i grenselandet mellom juss, økonomi og politikk. Oppmerksomheten og engasjementet rundt skatteregelverket er stort - både i media, fra politikere, fagpersoner og fra de skattepliktige selv. I lys av dette skal avdelingen forklare og forsvare gjeldende regelverk. 

Om oppholdet 

Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter praktikanter (jusstudenter) for høsten 2021. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.  

Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Utdanning

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Annen informasjon

Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned. 

Søknadsfrist: 28. februar 2021

Søknaden merkes med referansenummer 3/21

Har du spørsmål om praktikantoppholdet?

Kontakt:

Oskar Emil Kornelius Dybvik på tlf. 93 28 55 91, e-post: oekd@fin.dep.no eller 

Sara Hjelle Øiestad på tlf. 22 24 42 72, e-post: 

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Internship / Praktikanter



Les brosjyre på www.jobbifin.dep.no.