<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver til avdeling internasjonale avtaler i juridisk divisjon Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Juridisk divisjon har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Divisjonen skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har divisjonen et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling i Tolletaten.

Avdeling internasjonale avtaler har det tollfaglige ansvaret for utvikling og drift av regelverk knyttet bl.a. til EØS-avtalen og andre frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler, opprinnelsesbestemmelser, handelsfasilitering, tolltariffen og klassifisering av varer. Avdelingen deltar også i arbeid i WCO og WTO. Avdelingens 11 medarbeidere deltar i betydelig grad i internasjonalt arbeid med bl.a. frihandelsforhandlinger, regeltolkninger og nasjonale utredninger. Deler av oppgavene utføres i samarbeid med andre avdelinger og i samråd med ulike fagdepartementer og EFTA-sekretariatet.

Stillingens saksområde vil blant annet være frihandelsavtaler og opprinnelsesproblematikk og omfatter utvikling av regelverk samt ulike gjennomganger og oversettelser. Du vil også kunne få arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og informasjon i form av kurs, utarbeidelse av nettekster osv. for eksterne og interne brukere. Noe reisevirksomhet vil kunne påregnes.

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på masternivå. Tolletatens etatsutdanning kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad 
 • relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor eller fra EFTA sekretariatet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • meget gode engelskkunnskaper
 • det er positivt om du i tillegg kan andre språk

 

Vi ser etter deg som:

 • liker utfordringer, tar initiativ og jobber selvstendig
 • er strukturert, effektiv og kan vise til god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er samfunnsorientert og har en evne til å se og forstå sammenhenger
 • har godt humør og er fleksibel

 

Vi tilbyr:

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • lønn som rådgiver kr 507 400 – 555 800. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning og treningsfasiliteter
 • arbeidssted sentralt i Oslo

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Cecilie G. Alnæs på telefon 93 26 20 29.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
25.11.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
25.11.2020 Hele Norge
Vis alle 31.776 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Juridisk divisjon har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Divisjonen skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har divisjonen et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling i Tolletaten.

Avdeling internasjonale avtaler har det tollfaglige ansvaret for utvikling og drift av regelverk knyttet bl.a. til EØS-avtalen og andre frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler, opprinnelsesbestemmelser, handelsfasilitering, tolltariffen og klassifisering av varer. Avdelingen deltar også i arbeid i WCO og WTO. Avdelingens 11 medarbeidere deltar i betydelig grad i internasjonalt arbeid med bl.a. frihandelsforhandlinger, regeltolkninger og nasjonale utredninger. Deler av oppgavene utføres i samarbeid med andre avdelinger og i samråd med ulike fagdepartementer og EFTA-sekretariatet.

Stillingens saksområde vil blant annet være frihandelsavtaler og opprinnelsesproblematikk og omfatter utvikling av regelverk samt ulike gjennomganger og oversettelser. Du vil også kunne få arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og informasjon i form av kurs, utarbeidelse av nettekster osv. for eksterne og interne brukere. Noe reisevirksomhet vil kunne påregnes.

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på masternivå. Tolletatens etatsutdanning kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad 
 • relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor eller fra EFTA sekretariatet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • meget gode engelskkunnskaper
 • det er positivt om du i tillegg kan andre språk

 

Vi ser etter deg som:

 • liker utfordringer, tar initiativ og jobber selvstendig
 • er strukturert, effektiv og kan vise til god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er samfunnsorientert og har en evne til å se og forstå sammenhenger
 • har godt humør og er fleksibel

 

Vi tilbyr:

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • lønn som rådgiver kr 507 400 – 555 800. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning og treningsfasiliteter
 • arbeidssted sentralt i Oslo

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Cecilie G. Alnæs på telefon 93 26 20 29.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 08
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Tolletaten