<  
>  
Stillingsannonse

Teamleder produktutviklingsteam Tolletaten

Søknadsfrist : 07.03.2021

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser.

Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter som skal gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi jobber kontinuerlig med å fornye våre løsninger med fremtidsrettede teknologivalg, deriblant analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. For å raskt kunne realisere nytteverdi for brukerne, har vi etablert en smidig arbeidsmetodikk og tverrfaglige autonome team som leverer kontinuerlig.

Vi søker etter inntil to teamledere som kan være med å lede utvikling av digitale tjenester for næringslivet, innbyggere og ansatte. Vi søker deg som har erfaring med å drive prosesser fra idé til ferdig produkt.

Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon.

 

Hos oss vil du:

 • lede team med utviklere og fagressurser som sammen jobber for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • være med fra idé til løsning i tett dialog med forretningssiden og andre utviklingsteam
 • være en viktig bidragsyter inn i det løpende forbedringsarbeidet rundt smidige prosesser og arbeidsmetoder
 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø
 • bidra til godt samspill mellom teknologi, brukervennlighet og det tollfaglige

 

Vi ser etter deg som:

 • evner til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukerperspektivet
 • er løsningsorientert, strukturert og trives med å drive prosesser
 • er god med mennesker og til å bygge velfungerende team
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder god til å bygge nettverk og relasjoner med andre
 • er engasjert og initiativrik, får ting til å skje og evner å stake ut en kurs
 • trives i et miljø preget av endring og hvor det er mye som skjer

 

Kvalifikasjoner:

 • fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Annen utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • erfaring med prosjektledelse/ teamledelse innen IT-området
 • erfaring med å drive kontinuerlig produktutvikling av løsninger som er i drift
 • dokumentert kompetanse innen smidige metoder, som for eksempel Scrum, Kanban eller Devops
 • gjerne erfaring med nyttestyring og tjenestedesign, og verktøy som Jira/confluence
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, kr 682 200 - 817 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes  
 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og gode utviklingsmuligheter  
 • godt kollegialt og sosialt miljø  
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 
Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

 
Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no).

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser.

Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter som skal gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere. Vi jobber kontinuerlig med å fornye våre løsninger med fremtidsrettede teknologivalg, deriblant analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. For å raskt kunne realisere nytteverdi for brukerne, har vi etablert en smidig arbeidsmetodikk og tverrfaglige autonome team som leverer kontinuerlig.

Vi søker etter inntil to teamledere som kan være med å lede utvikling av digitale tjenester for næringslivet, innbyggere og ansatte. Vi søker deg som har erfaring med å drive prosesser fra idé til ferdig produkt.

Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon.

 

Hos oss vil du:

 • lede team med utviklere og fagressurser som sammen jobber for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • være med fra idé til løsning i tett dialog med forretningssiden og andre utviklingsteam
 • være en viktig bidragsyter inn i det løpende forbedringsarbeidet rundt smidige prosesser og arbeidsmetoder
 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø
 • bidra til godt samspill mellom teknologi, brukervennlighet og det tollfaglige

 

Vi ser etter deg som:

 • evner til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukerperspektivet
 • er løsningsorientert, strukturert og trives med å drive prosesser
 • er god med mennesker og til å bygge velfungerende team
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder god til å bygge nettverk og relasjoner med andre
 • er engasjert og initiativrik, får ting til å skje og evner å stake ut en kurs
 • trives i et miljø preget av endring og hvor det er mye som skjer

 

Kvalifikasjoner:

 • fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Annen utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • erfaring med prosjektledelse/ teamledelse innen IT-området
 • erfaring med å drive kontinuerlig produktutvikling av løsninger som er i drift
 • dokumentert kompetanse innen smidige metoder, som for eksempel Scrum, Kanban eller Devops
 • gjerne erfaring med nyttestyring og tjenestedesign, og verktøy som Jira/confluence
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, kr 682 200 - 817 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes  
 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og gode utviklingsmuligheter  
 • godt kollegialt og sosialt miljø  
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 
Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

 
Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no).

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 07.03.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 08
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Tolletaten