<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Driftsmedarbeider og teknisk ansvarlig Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Drift og videreutvikling av etatens applikasjon- og utviklingsplattform

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

Det er igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftsressurser, produkteiere og andre domeneeksperter. 

Etatens applikasjons- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Windows servere, Linux servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Ansible, InfluxDB, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier og plattformer, som eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.

Vi søker etter deg som kan være med på å drifte og videreutvikle etatens applikasjons- og utviklingsplattform, på en slik måte at plattformen på en effektiv måte understøtter den smidige gjennomføringsmodellen.

Det kan bli aktuelt å ansette to personer i stillingen.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • utføre daglig drift og vedlikehold av plattformen
 • effektivisere driften ved bruk av infrastruktur som kode (IaC), automatisering og selvbetjening  
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring
 • ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • utvikle, dokumentere og sette i produksjon nye løsninger

 

Kvalifikasjoner: 

 • fortrinnsvis høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan delvis kompenseres med relevant erfaring. 
 • praktisk erfaring med drift av infrastruktur og databaser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Du må ha erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene: 

 • administrasjon av Linux servere 
 • Red Hat OpenShift eller Kubernetes
 • Linux containere
 • relasjonsdatabaser, f.eks PostgreSQL, Sybase, Oracle eller MSSQL
 • automatisering med Ansible
 • helhetsforståelse innen IT-infrastruktur

Vi ser gjerne at du har erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • skyplattform som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP
 • Kafka
 • Elastic stack
 • API gateway

 

Personlige egenskaper vi ser etter: 

 • trives med å jobbe både i team og selvstendig 
 • brukerorientering med god forretningsforståelse 
 • god formidlingsevne
 • god gjennomføringsevne  
 • tenke langsiktig midt i en operativ hverdag  
 • evnen til å se en problemstilling fra flere perspektiver 
 • tillitsvekkende og kunne fungere som rådgiver i møte med brukere og andre divisjoner

 

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 643 000 – 744 600, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknologi 
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø 
 • gode kollegaer og et sosialt miljø 
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Koronasituasjonen og smittevernsregler vil kunne medføre arbeid fra hjemmekontor, utstyrt fra oss.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 


Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Søknad og CV skal leveres på norsk

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver Mathias Gradin tlf 414 86 267.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Eurosko Tangen søker Butikkleder!Til vår butikk på Nesoddtangen, søker vi en aktiv og engasjert Butikkleder i 80% stilling. Du vil
18.04.2021 Nesodden
Stendi har ledige stillinger i Haugesund og Stavanger regionen. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred
15.06.2020 Flere steder
Nannasvei er en ny og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre beboere, som har ulike bistandsbehov.
16.04.2021 Bærum
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Østfold-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
16.04.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Lillehammer-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
15.04.2021 Lillehammer
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre tiltak i Elverums-området.   Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av
15.04.2021 Elverum
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 29.422 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Drift og videreutvikling av etatens applikasjon- og utviklingsplattform

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

Det er igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftsressurser, produkteiere og andre domeneeksperter. 

Etatens applikasjons- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Windows servere, Linux servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Ansible, InfluxDB, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier og plattformer, som eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.

Vi søker etter deg som kan være med på å drifte og videreutvikle etatens applikasjons- og utviklingsplattform, på en slik måte at plattformen på en effektiv måte understøtter den smidige gjennomføringsmodellen.

Det kan bli aktuelt å ansette to personer i stillingen.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • utføre daglig drift og vedlikehold av plattformen
 • effektivisere driften ved bruk av infrastruktur som kode (IaC), automatisering og selvbetjening  
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring
 • ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • utvikle, dokumentere og sette i produksjon nye løsninger

 

Kvalifikasjoner: 

 • fortrinnsvis høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan delvis kompenseres med relevant erfaring. 
 • praktisk erfaring med drift av infrastruktur og databaser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Du må ha erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene: 

 • administrasjon av Linux servere 
 • Red Hat OpenShift eller Kubernetes
 • Linux containere
 • relasjonsdatabaser, f.eks PostgreSQL, Sybase, Oracle eller MSSQL
 • automatisering med Ansible
 • helhetsforståelse innen IT-infrastruktur

Vi ser gjerne at du har erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • skyplattform som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP
 • Kafka
 • Elastic stack
 • API gateway

 

Personlige egenskaper vi ser etter: 

 • trives med å jobbe både i team og selvstendig 
 • brukerorientering med god forretningsforståelse 
 • god formidlingsevne
 • god gjennomføringsevne  
 • tenke langsiktig midt i en operativ hverdag  
 • evnen til å se en problemstilling fra flere perspektiver 
 • tillitsvekkende og kunne fungere som rådgiver i møte med brukere og andre divisjoner

 

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 643 000 – 744 600, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknologi 
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø 
 • gode kollegaer og et sosialt miljø 
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Koronasituasjonen og smittevernsregler vil kunne medføre arbeid fra hjemmekontor, utstyrt fra oss.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 


Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Søknad og CV skal leveres på norsk

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver Mathias Gradin tlf 414 86 267.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 19
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 26
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Tolletaten