<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap

har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Programmet har i dag rundt 15 stipendiater.

Profil

Denne stipendiatstillingen er relativt fri og søkere kan selv velge en problemstilling knyttet til én av forskergruppene ved instituttet, som er beskrevet slik på overordnet nivå:

 • (INFOSAM): Gruppen forsker på kultur-, informasjons- og medieinstitusjoner, med vekt på deres samfunnsoppdrag, profesjoner, bruk og politikk.
 • (INFUSE): Gruppen forsker på behov for og folks bruk av informasjon og dens betingelser i jobb, hverdagsliv, studier og fritidsaktiviteter.
 • (LITKULT): Gruppen forsker på hvordan tekster og andre kulturuttrykk konstrueres, samles og formidles, og hvordan de bidrar til individuell og samfunnsmessig utvikling og forståelse.
 • (METAINFO): Gruppen forsker på systemer for organisering, gjenfinning, formidling og forvaltning av informasjon.

Instituttet er del av det internasjonale , som innebærer at studier og forskning tematisk skal ligge i møtet mellom mennesker, informasjon/kultur og teknologi. Det er en forutsetning at stipendiatens prosjekt gjør det samme.

 Søkere må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og metodeangivelse. Det bør framgå av prosjektskissen hvordan prosjektet har relevans for én eller flere av forskergruppene ved instituttet.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med et karaktersnitt på minimum B, inkludert karakteren på masteroppgaven
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid

Det er en fordel at du har:

 • faglig engasjement
 • relevant forskningserfaring/arbeidserfaring
Vilkår
 • opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten på innsendt prosjektskisse, forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og én eller flere av instituttets forskningsgrupper, samt kvaliteten på søkeres masteroppgave. Av skissen skal det framgå at det er sannsynlig at prosjektet vil føre fram til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen bør bestå av maks 10 sider og må inkludere følgende elementer:

 • forskningsspørsmål, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • framdriftsplan
 • relevansen av prosjektet for minst én av forskergruppene på instituttet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål med alle sider

Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til:

 • prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig komite
 • en liste over egne publikasjoner
 • eventuelle attester

Alle dokumenter må være lastet opp innen utløpet av søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må framvise originale vitnemål ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg
 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper
 • Et hyggelig stipendiatmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i
 • gode velferdsordninger
Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor og forskergruppeleder INFOSAM Håkon Larsen, telefon 67 23 72 26 , e-post
 • Professor og forskergruppeleder INFUSE Katriina Byström, telefon 67 23 80 36, e-post
 • Førsteamanuensis og forskergruppeleder LITKULT Åse Kristine Tveit, telefon 67 23 82 18, e-post
 • Professor og forskergruppeleder METAINFO Trond Aalberg, telefon 67 23 58 07, e-post

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017. Årslønn: 482 200 (lønnstrinn 54).

Søknadsfrist:   15.04.2021

Ref:                 21/01541

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 32.155 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap

har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Programmet har i dag rundt 15 stipendiater.

Profil

Denne stipendiatstillingen er relativt fri og søkere kan selv velge en problemstilling knyttet til én av forskergruppene ved instituttet, som er beskrevet slik på overordnet nivå:

 • (INFOSAM): Gruppen forsker på kultur-, informasjons- og medieinstitusjoner, med vekt på deres samfunnsoppdrag, profesjoner, bruk og politikk.
 • (INFUSE): Gruppen forsker på behov for og folks bruk av informasjon og dens betingelser i jobb, hverdagsliv, studier og fritidsaktiviteter.
 • (LITKULT): Gruppen forsker på hvordan tekster og andre kulturuttrykk konstrueres, samles og formidles, og hvordan de bidrar til individuell og samfunnsmessig utvikling og forståelse.
 • (METAINFO): Gruppen forsker på systemer for organisering, gjenfinning, formidling og forvaltning av informasjon.

Instituttet er del av det internasjonale , som innebærer at studier og forskning tematisk skal ligge i møtet mellom mennesker, informasjon/kultur og teknologi. Det er en forutsetning at stipendiatens prosjekt gjør det samme.

 Søkere må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og metodeangivelse. Det bør framgå av prosjektskissen hvordan prosjektet har relevans for én eller flere av forskergruppene ved instituttet.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med et karaktersnitt på minimum B, inkludert karakteren på masteroppgaven
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid

Det er en fordel at du har:

 • faglig engasjement
 • relevant forskningserfaring/arbeidserfaring
Vilkår
 • opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten på innsendt prosjektskisse, forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og én eller flere av instituttets forskningsgrupper, samt kvaliteten på søkeres masteroppgave. Av skissen skal det framgå at det er sannsynlig at prosjektet vil føre fram til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen bør bestå av maks 10 sider og må inkludere følgende elementer:

 • forskningsspørsmål, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • framdriftsplan
 • relevansen av prosjektet for minst én av forskergruppene på instituttet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål med alle sider

Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til:

 • prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig komite
 • en liste over egne publikasjoner
 • eventuelle attester

Alle dokumenter må være lastet opp innen utløpet av søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må framvise originale vitnemål ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg
 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper
 • Et hyggelig stipendiatmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i
 • gode velferdsordninger
Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor og forskergruppeleder INFOSAM Håkon Larsen, telefon 67 23 72 26 , e-post
 • Professor og forskergruppeleder INFUSE Katriina Byström, telefon 67 23 80 36, e-post
 • Førsteamanuensis og forskergruppeleder LITKULT Åse Kristine Tveit, telefon 67 23 82 18, e-post
 • Professor og forskergruppeleder METAINFO Trond Aalberg, telefon 67 23 58 07, e-post

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017. Årslønn: 482 200 (lønnstrinn 54).

Søknadsfrist:   15.04.2021

Ref:                 21/01541

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 10
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 11
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 12
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 14
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet