<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Systemingeniør Relévern Agder Energi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Agder Energi Nett AS har ansvar for distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for Agder Fylke. For å sikre en best mulig leveringskvalitet, står selskapet foran betydelige investeringer i årene fremover.  

Avdeling Systemdrift i seksjon Operativ Drift har ansvaret for prosesskontroll systemer som Scada, Drift støttesystem DMS, samband, vern og kontroll anlegg, fjernstyringssystemer, feilanalyse, FASIT registrering, reléplaner, og støttesystemer rundt nettsentralen.  

 

I avdelingen er det nå ledig stilling knyttet til arbeid med relévern og reléplaner. Kompleksiteten i kraftsystemet øker med stor grad av desentralisert produksjon samt at det stiller strengere krav til funksjonskrav i kraftsystemet. For å bygge smarte nett for framtiden kreves det at Agder Energi Nett (AEN) har god kompetanse på vernsystemer slik at vi opprettholder en sikker drift av kraftsystemet.

Kompleksiteten rundt dette fagområdet er stort og vi har behov for å bygge et team som kan ivareta utøvelsen og innstilling av vernsystemer i AEN. Kontrollanlegg og vernsystemer i en trafostasjon blir mer og mer integrert. For å utnytte mulighetene som ligger i en digital transformatorstasjon så søker vi etter en person som kan forstå drift innstillinger, testing og overvåkning av et moderne stasjonsanlegg med ustrakt bruk av stasjonsbuss og prosessbuss.

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med Reléansvarlig (RA) sørge for faglig oppfølging av reléplaner, innstillinger, forebyggende vedlikehold, feilretting og prosjekter.
 • Bidra til at anleggene holdes i forskriftsmessig stand og bygges i henhold til forskrifter og tekniske krav.
 • Bidra med faglig støtte for trafostasjoner og regionalnett samt distribusjonsnett.
 • I henhold til gjeldende retningslinjer for selskapet og avtaler innen seksjonen iverksette bestillinger i forhold til avtalte tjenesteleverandører.
 • Delta i prosjektgrupper innen fagområdet.
 • Medvirke i testing og kontroll av arbeider utført av entreprenører i større prosjekter.
 • Medvirke til at utskiftinger og vedlikehold av komponenter foregår på en optimal måte.
 • Bidra til innføring av fulldigitale trafostasjoner med utstrakt bruk av sensorteknologi, stasjonsbuss og prosessbuss med IEC61850 protokoll.  
 • Jobbe med reparasjonsberedskap og bidra i AEs beredskapsordning.  
Kvalifikasjoner
 • Bachelor- eller Master innenfor elkraft, fornybar energi e.l.
 • Det er ønskelig med fagbrev gruppe L eller A.
 • Det er ønskelig med god kompetanse og arbeidserfaring innenfor relévern og reléplanlegging
 • Det er viktig med god digital kompetanse, og forståelse av IKT nettverk og protokoller som brukes i en digital trafostasjon.
Personlige egenskaper
 • Ærlighet og integritet.
 • Sterk arbeidsmoral.
 • Løsningsorientert og nysgjerrig
 • Selvmotivert.
 • Mye energi / positiv holdning.
 • Evne til å samarbeide (lagspiller).

 

OBS: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte. Det er derfor viktig at du legger inn vitnemål sammen med søknaden. Personopplysninger behandles i henhold til lovverket.

Agder Energi Nett AS er underlagt offentlighetsloven og søkerlister offentliggjøres ved forespørsel. Kandidater som har særlig berettiget interesse for unntak, kan reservere seg ved å oppgi dette i sin søknad.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
10.09.2020 Hele Norge
Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?   Vi søker deg som er
25.11.2020 Hele Norge
Vil du ha sommerjobb i Skanska og være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge?  
25.11.2020 Hele Norge
Vis alle 31.776 ledige stillinger

Bli kjent med Agder Energi

Hvorfor jobbe i Agder Energi?

Agder Energi er en av Norge største produsenter av ren, fornybar vannkraft, og en viktig brikke for økt bærekraftig energibruk i Europa.
 

Agder Energi, et vertikalt integrert kraftselskap

Agder Energi sin konsernstruktur gjenspeiler verdikjeden fra vannkraftproduksjon til sluttkunde. Dette gir best mulig utnyttelse av ressurser og sikrer god verdiskaping.

 

Store personlige utviklingsmuligheter

Våre ambisjoner om vekst skaper muligheter for våre medarbeidere. Hos oss får du jobbe i et fremtidsrettet miljø med store muligheter til å sette spor etter deg. Vi har en enorm bredde i det vi driver med, og er flinke til å løfte hverandre frem. Sammen bidrar vi aktivt til å utvikle fremtidens fornybare energiløsninger.

 

Vi verdsetter det som gjør deg annerledes

I Agder Energi dyrker vi en kultur som fremmer mangfold. Vi vet, at styrken ikke ligger i likhetene våre, men i forskjellene våre. Agder Energi er sertifisert som en likestilt arbeidsplass, og jobber kontinuerlig for å minimere skjevheter. Vår ambisjon er at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile ulikhetene i samfunnet vårt. Med dette engasjementet kan vi samle mennesker med forskjellige perspektiver, ferdigheter og ideer, og dermed styrke innovasjonsevne, trivsel og kreativitet.

 

Vis mer

Agder Energi jobber hver dag med å produsere og levere fornybar energi. Vi tenker nytt og langsiktig med mål om å være fremst på klimavennlige energiløsninger. Vil du bidra til en bærekraftig og elektrisk fremtid? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Les mer om Agder Energi

Stillingsbeskrivelse

Agder Energi Nett AS har ansvar for distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for Agder Fylke. For å sikre en best mulig leveringskvalitet, står selskapet foran betydelige investeringer i årene fremover.  

Avdeling Systemdrift i seksjon Operativ Drift har ansvaret for prosesskontroll systemer som Scada, Drift støttesystem DMS, samband, vern og kontroll anlegg, fjernstyringssystemer, feilanalyse, FASIT registrering, reléplaner, og støttesystemer rundt nettsentralen.  

 

I avdelingen er det nå ledig stilling knyttet til arbeid med relévern og reléplaner. Kompleksiteten i kraftsystemet øker med stor grad av desentralisert produksjon samt at det stiller strengere krav til funksjonskrav i kraftsystemet. For å bygge smarte nett for framtiden kreves det at Agder Energi Nett (AEN) har god kompetanse på vernsystemer slik at vi opprettholder en sikker drift av kraftsystemet.

Kompleksiteten rundt dette fagområdet er stort og vi har behov for å bygge et team som kan ivareta utøvelsen og innstilling av vernsystemer i AEN. Kontrollanlegg og vernsystemer i en trafostasjon blir mer og mer integrert. For å utnytte mulighetene som ligger i en digital transformatorstasjon så søker vi etter en person som kan forstå drift innstillinger, testing og overvåkning av et moderne stasjonsanlegg med ustrakt bruk av stasjonsbuss og prosessbuss.

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med Reléansvarlig (RA) sørge for faglig oppfølging av reléplaner, innstillinger, forebyggende vedlikehold, feilretting og prosjekter.
 • Bidra til at anleggene holdes i forskriftsmessig stand og bygges i henhold til forskrifter og tekniske krav.
 • Bidra med faglig støtte for trafostasjoner og regionalnett samt distribusjonsnett.
 • I henhold til gjeldende retningslinjer for selskapet og avtaler innen seksjonen iverksette bestillinger i forhold til avtalte tjenesteleverandører.
 • Delta i prosjektgrupper innen fagområdet.
 • Medvirke i testing og kontroll av arbeider utført av entreprenører i større prosjekter.
 • Medvirke til at utskiftinger og vedlikehold av komponenter foregår på en optimal måte.
 • Bidra til innføring av fulldigitale trafostasjoner med utstrakt bruk av sensorteknologi, stasjonsbuss og prosessbuss med IEC61850 protokoll.  
 • Jobbe med reparasjonsberedskap og bidra i AEs beredskapsordning.  
Kvalifikasjoner
 • Bachelor- eller Master innenfor elkraft, fornybar energi e.l.
 • Det er ønskelig med fagbrev gruppe L eller A.
 • Det er ønskelig med god kompetanse og arbeidserfaring innenfor relévern og reléplanlegging
 • Det er viktig med god digital kompetanse, og forståelse av IKT nettverk og protokoller som brukes i en digital trafostasjon.
Personlige egenskaper
 • Ærlighet og integritet.
 • Sterk arbeidsmoral.
 • Løsningsorientert og nysgjerrig
 • Selvmotivert.
 • Mye energi / positiv holdning.
 • Evne til å samarbeide (lagspiller).

 

OBS: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte. Det er derfor viktig at du legger inn vitnemål sammen med søknaden. Personopplysninger behandles i henhold til lovverket.

Agder Energi Nett AS er underlagt offentlighetsloven og søkerlister offentliggjøres ved forespørsel. Kandidater som har særlig berettiget interesse for unntak, kan reservere seg ved å oppgi dette i sin søknad.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 07
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
4 ledige stillinger
Traineeprogram
 • Antall traineer: 3 (Varierer fra år til år)
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.

Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder.

Agder Energi produserer også termisk energi gjennom fjernevarmeanlegg i Kristiansand og Arendal.

Konsernet har også en betydelig kompetanse og omfattende utbyggingsplaner for vindkraft. Dette skal primært skje gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA, som Agder Energi eier sammen med Statkraft.

I tillegg til energiproduksjon, omfatter Agder Energis virksomhet også distribusjon og salg av strøm, energitilknyttede tjenester samt salg og drift av fibernett.Fakta om Agder Energi