<  
>  
Stillingsannonse

Miljøterapeuter i medlever (2-7/2-7/3-7) og våken nattevakt Stendi

Søknadsfrist : 08.03.2021

Stendi akuttavdeling Porsmyr i Fredrikstad ser etter dyktige og engasjerte kollegaer i medleverturnus og våkne nattevakter. 

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter?
 
Porsmyr har pr. i dag godkjenning for fem plasser, men skal utvide med ytterligere fire plasser. Vi er i prosess med å omorganisere fra akuttinstitusjon til akuttsenter med to nærliggende akuttinstitusjoner. 

Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i en tøff og uforutsigbar hverdag. Du må ha et brennende engasjement for barn og ungdom, og du må ikke være redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du må kunne glede deg over "de små tingene" og være flink til å skape en relasjon med ungdommen. Det setter et krav til at du må være utadvendt, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull.

Til stillingen som medlever er det er krav om at søkere har treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse innenfor fortrinnsvis barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Lærere, førskolelærere og sykepleiere med videreutdanning vil også bli vurdert.    

Til stillingen som våken nattevakt stilles det ingen formelle krav til utdannelse. Søker trygge voksne som kan jobbe selvstendig og i team. 

 Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte ungdommens behov, ressurser og mål
 • Aktivt miljøterapi i institusjonene
 • Daglig ivaretagelse av sårbare ungdommer som er akuttplassert 
 • Dokumentasjon etter gjeldende lovverk og bruk av elektronisk journalføringssystem
 • Være en trygg voksenperson i miljøet
 • Lytte til ungdommen
 • Motivere og være med ungdommen på aktiviteter
 • Jobbe forebyggende og gi reguleringsstøtte
 • Vurdere akutthenvendelser og inntak 

 Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning (miljøterapeut i medlever) Ingen formelle krav til utdannelse til stillingen som våken nattevakt 
 • Institusjonsarbeid, rus kompetanse og erfaring fra psykiatrifeltet er spesielt interessant
 • Førerkort kl. B er et krav 

 Egenskaper 

 • Kreativ
 • Faglig engasjert
 • Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske"
 • Du kan jobbe selvstendig og i team
 • God fysisk og psykisk helse
 • En voksen omsorgsperson 

 Det tilbys  

 • Lønn etter kvalifikasjoner/tariffavtale og pensjonsordning
 • Veiledning/opplæring
 • En fleksibel og variert arbeidsdag
 • Muligheter for faglig utvikling i et stort konsern 

 

Som miljøterapeut hos Stendi AS Region Øst deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre ungdommens livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette ungdommen til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Medleverstillingen går i turnusen 2-7/2-7/3-7. Det vil si at du er på vakt to døgn, med følgende syv døgn fri. Jobbing hver fjerde helg med tre døgnvakter. Turnusen er en prøveordning på 6. mnd. (fra. 01.04.21), men ambisjoner og mål er at dette skal være den permanente turnusen på avdeling Porsmyr. Vi er positive og fulle av pågangsmot, og gøy om du er en som vil være med å bygge et akuttsenter som vi kan være stolte av. Nattevaktene jobber i 55% stilling, som tilsvarer ca. 10 nattevakter i mnd., med jobbing hver tredje helg. 

Dersom dette høres spennende ut, send oss en søknad.Ved spørsmål ta gjerne kontakt med avdelingsleder Annika Eliassen på epost annika.eliassen@stendi.no  Søknadsfrist er 08.03.21. Alle søknader vil bli behandlet fortløpende. Ikke kvalifiserte søkere får ikke en tilbakemelding på søkanden og aktuelle søkere vil bli kontaktet. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Barnevern
I vår drift differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens problematikk. På den måten kan vi lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling, enten det er i form av bofellesskap, institusjoner, familiehjem eller andre hjelpetiltak.

Bo- og omsorgstjenester
Vi har landsdekkende tilbud for personer med komplekse bistandsbehov. Tjenestene tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov. Vi jobber for at alle våre brukere skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet.

Eldreomsorg og hjemmetjenester
Vi drifter sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og alarmtjeneste – både offentlig og privat. Vi ønsker å være en innovativ samarbeidspartner for norske kommuner i å videreutvikle gode omsorgstjenester, samtidig som vi tilbyr private alternativer. Privat tilbyr vi seniorboliger til leie, samt hjemmesykepleie og praktisk hjelp i hjemmet etter bestilling.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Vårt mål er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å ha et selvstendig liv. BPA skal innenfor rammen av vedtaket vedkommende har, tilpasses eget behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Les mer om Stendi

Stillingsbeskrivelse

Stendi akuttavdeling Porsmyr i Fredrikstad ser etter dyktige og engasjerte kollegaer i medleverturnus og våkne nattevakter. 

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter?
 
Porsmyr har pr. i dag godkjenning for fem plasser, men skal utvide med ytterligere fire plasser. Vi er i prosess med å omorganisere fra akuttinstitusjon til akuttsenter med to nærliggende akuttinstitusjoner. 

Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i en tøff og uforutsigbar hverdag. Du må ha et brennende engasjement for barn og ungdom, og du må ikke være redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du må kunne glede deg over "de små tingene" og være flink til å skape en relasjon med ungdommen. Det setter et krav til at du må være utadvendt, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull.

Til stillingen som medlever er det er krav om at søkere har treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse innenfor fortrinnsvis barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Lærere, førskolelærere og sykepleiere med videreutdanning vil også bli vurdert.    

Til stillingen som våken nattevakt stilles det ingen formelle krav til utdannelse. Søker trygge voksne som kan jobbe selvstendig og i team. 

 Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte ungdommens behov, ressurser og mål
 • Aktivt miljøterapi i institusjonene
 • Daglig ivaretagelse av sårbare ungdommer som er akuttplassert 
 • Dokumentasjon etter gjeldende lovverk og bruk av elektronisk journalføringssystem
 • Være en trygg voksenperson i miljøet
 • Lytte til ungdommen
 • Motivere og være med ungdommen på aktiviteter
 • Jobbe forebyggende og gi reguleringsstøtte
 • Vurdere akutthenvendelser og inntak 

 Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning (miljøterapeut i medlever) Ingen formelle krav til utdannelse til stillingen som våken nattevakt 
 • Institusjonsarbeid, rus kompetanse og erfaring fra psykiatrifeltet er spesielt interessant
 • Førerkort kl. B er et krav 

 Egenskaper 

 • Kreativ
 • Faglig engasjert
 • Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske"
 • Du kan jobbe selvstendig og i team
 • God fysisk og psykisk helse
 • En voksen omsorgsperson 

 Det tilbys  

 • Lønn etter kvalifikasjoner/tariffavtale og pensjonsordning
 • Veiledning/opplæring
 • En fleksibel og variert arbeidsdag
 • Muligheter for faglig utvikling i et stort konsern 

 

Som miljøterapeut hos Stendi AS Region Øst deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre ungdommens livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette ungdommen til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Medleverstillingen går i turnusen 2-7/2-7/3-7. Det vil si at du er på vakt to døgn, med følgende syv døgn fri. Jobbing hver fjerde helg med tre døgnvakter. Turnusen er en prøveordning på 6. mnd. (fra. 01.04.21), men ambisjoner og mål er at dette skal være den permanente turnusen på avdeling Porsmyr. Vi er positive og fulle av pågangsmot, og gøy om du er en som vil være med å bygge et akuttsenter som vi kan være stolte av. Nattevaktene jobber i 55% stilling, som tilsvarer ca. 10 nattevakter i mnd., med jobbing hver tredje helg. 

Dersom dette høres spennende ut, send oss en søknad.Ved spørsmål ta gjerne kontakt med avdelingsleder Annika Eliassen på epost annika.eliassen@stendi.no  Søknadsfrist er 08.03.21. Alle søknader vil bli behandlet fortløpende. Ikke kvalifiserte søkere får ikke en tilbakemelding på søkanden og aktuelle søkere vil bli kontaktet. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Ved henvendelser ta kontakt med rekrutteringsansvarlig i Karrierestart. 

Søknadsfrist : 08.03.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 04
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 05
  2021
  0 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 08
  2021
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 09
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 10
  2021
  1 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 11
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter