<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seniorrådgiver lønns- og arbeidsvilkår Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen ble opprettet 01.01.2020. Denne divisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen.

Kontrakt og marked søker nå etter teknisk seniorrådgiver innen lønns- og arbeidsvilkår.

Kontorsted er fortrinnsvis Bergen, andre lokasjoner kan vurderes. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kontrakt og marked på Utbygging skal sikre merverdi i prosjektene gjennom vår kompetanse og har ansvar for blant annet:

 • rådgivning innenfor fagområdene prosjektstyring, anskaffelser, kontraktsoppfølging, HMS,
 • lønns- og arbeidsvilkår og klima.
 • håndbøker, veiledere, kontraktsmaler og relevante kvalitetssikringsprosesser.
 • kurs og opplæring, inkludert prosjektskolen og planleggerstudiet
 • koordinere prosessledere for kalkulasjoner av nye prosjekter
 • prosessledelse for samhandling
 • koordinering og rådgivning av KGV/KAV
 • markedskontakt, -utvikling og -analyser

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en kandidat som trives i et hektisk og utviklende miljø og som kan bidra sterkt i en eller flere av følgende oppgaver:

 • Rådgivning og veiledning innen lønns- og arbeidsvilkår, herunder kjennskap til tariff som dekker relevante områder innen bygg og anlegg
 • Gi faglig støtte til byggherremiljøet på området sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Være sekretær for intern arbeidsgruppe mot sosial dumping på Utbyggingsdivisjonen
 • Representere Utbyggingdivisjonen i interne og eksterne arbeidsgrupper
 • Ta initiativ til å bistå med å organisere kontroller på byggherreområdet
 • Drive kompetanseheving i byggherremiljøet
 • Drive nettverksbygging internt og eksternt for å samle, behandle/analysere og videreformidle informasjon om kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor Statens vegvesen sitt virksomhetsområde, med særlig ansvar for byggherreområdet
 • Samarbeid med tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner og fagforeninger

Kvalifikasjonskrav
 • Minimum 3-års utdanning fra universitet eller høyskole
 • God kompetanse innen arbeid med lønns- og arbeidsvilkår, primært i bygge- og anleggsprosjekter
 • Gode samarbeidsevner både i forhold til kollegaer i etaten, andre offentlige etater og bygge- og anleggsbransjen
 • God kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse
 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne
 • Førerkort klasse B

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, trenger vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Det vil bli vektlagt at du:

 • har erfaring fra fysiske kontroller av lønns- og arbeidsvilkår
 • har erfaring fra å drive kursing og opplæring innen lønns- og arbeidsvilkår
 • er fortrolig med og kan jobbe effektivt med digitale verktøy
 • er positiv, nysgjerrig, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
 • har stor personlig integritet
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med

Fungerende avdelingsdirektør Kontrakt og marked Bente Johnsen Aase på mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ringe på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.485 ledige stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen ble opprettet 01.01.2020. Denne divisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen.

Kontrakt og marked søker nå etter teknisk seniorrådgiver innen lønns- og arbeidsvilkår.

Kontorsted er fortrinnsvis Bergen, andre lokasjoner kan vurderes. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kontrakt og marked på Utbygging skal sikre merverdi i prosjektene gjennom vår kompetanse og har ansvar for blant annet:

 • rådgivning innenfor fagområdene prosjektstyring, anskaffelser, kontraktsoppfølging, HMS,
 • lønns- og arbeidsvilkår og klima.
 • håndbøker, veiledere, kontraktsmaler og relevante kvalitetssikringsprosesser.
 • kurs og opplæring, inkludert prosjektskolen og planleggerstudiet
 • koordinere prosessledere for kalkulasjoner av nye prosjekter
 • prosessledelse for samhandling
 • koordinering og rådgivning av KGV/KAV
 • markedskontakt, -utvikling og -analyser

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en kandidat som trives i et hektisk og utviklende miljø og som kan bidra sterkt i en eller flere av følgende oppgaver:

 • Rådgivning og veiledning innen lønns- og arbeidsvilkår, herunder kjennskap til tariff som dekker relevante områder innen bygg og anlegg
 • Gi faglig støtte til byggherremiljøet på området sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Være sekretær for intern arbeidsgruppe mot sosial dumping på Utbyggingsdivisjonen
 • Representere Utbyggingdivisjonen i interne og eksterne arbeidsgrupper
 • Ta initiativ til å bistå med å organisere kontroller på byggherreområdet
 • Drive kompetanseheving i byggherremiljøet
 • Drive nettverksbygging internt og eksternt for å samle, behandle/analysere og videreformidle informasjon om kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor Statens vegvesen sitt virksomhetsområde, med særlig ansvar for byggherreområdet
 • Samarbeid med tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner og fagforeninger

Kvalifikasjonskrav
 • Minimum 3-års utdanning fra universitet eller høyskole
 • God kompetanse innen arbeid med lønns- og arbeidsvilkår, primært i bygge- og anleggsprosjekter
 • Gode samarbeidsevner både i forhold til kollegaer i etaten, andre offentlige etater og bygge- og anleggsbransjen
 • God kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse
 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne
 • Førerkort klasse B

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, trenger vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Det vil bli vektlagt at du:

 • har erfaring fra fysiske kontroller av lønns- og arbeidsvilkår
 • har erfaring fra å drive kursing og opplæring innen lønns- og arbeidsvilkår
 • er fortrolig med og kan jobbe effektivt med digitale verktøy
 • er positiv, nysgjerrig, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
 • har stor personlig integritet
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med

Fungerende avdelingsdirektør Kontrakt og marked Bente Johnsen Aase på mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ringe på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 14
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 16
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 17
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 18
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 19
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 20
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
28 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen