<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Har du lyst til å bli administrasjonssekretær på ei av Noregs største lungeavdelingar? Lungeavdelinga, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon49 Presentasjon av stillingen:

Lungeavdelinga driv med spesialisert utgreiing og behandling av pasientar med lungesjukdommar i Helse Vest. Vi har i tillegg ein stor forskingsaktivitet i nært samarbeid med andre avdelingar og institusjonar både regionalt og nasjonalt. Avdelinga har to sengepostar med totalt 36 sengeplassar. Av desse er 8 senger knytt til ROE/post 1 (Respiratorisk overvakingseining). Vi har og ein stor poliklinikk- og dagbehandlingseining der Senter for søvnmedisin er ein viktig del.

Har du lyst på ei spennande og sentral administrativ rolle i Lungeavdelinga? Kunne du tenke deg ein jobb med mange og varierte arbeidsoppgåver? Høyrest dette interessant ut, kan det vere nettopp deg vi ser etter i eit vikariat ut året med moglegheit for fast tilsetjing.

Arbeidsoppgåver

 • Administrativ leiarstøtte samt bindeledd mellom ulike yrkesgrupper i avdelinga
 • Møtereferent og ansvarleg for all dokumentasjon i for-/etterkant av møte
 • Saksbehandlar for avdelinga sitt elektronisk arkivsystem (Elements)
 • Ansvarleg for oppdatering av avdelinga sine intra-/internettsider inkludert vedlikehald av kontaktinformasjon
 • Registrering av fråvære o.l. i personalsystemet (GAT)
 • Organisere påmelding til interne kurs
 • Pasientadministrative oppgåver må påreknast
 • Telefonbetening samt ulike forefallande oppgåver tilknytta vår admininstrasjon

Kvalifikasjonar

 • Erfaring frå administrativt arbeid som krev høg grad av prioritering, koordinering og planlegging
 • Du må ha generell god IKT kunnskap med særleg vekt på nettsider og Officepakken
 • Kjennskap til GAT, DIPS og andre fagsystem er ein fordel
 • Meistre norsk godt, både munnleg og skriftleg. Søkjar må også kunne kommunisere på engelsk

Utdanningsretning

 • Administrasjon/organisasjon/leiing

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, årsstudie / grunnfag

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig, strukturert og finn dei gode løysingane, åleine eller saman med andre
 • Evne til å disponere tid og prioritere oppgåver
 • Samarbeidsvillig, fleksibel og engasjert
 • Positiv bidragsytar med godt humør inn i eit aktivt og kjekt arbeidsmiljø

Language

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Ein travel og aktiv arbeidsplass med varierte arbeidsoppgåver
 • Triveleg arbeidsmiljø innanfor eit spennande fagfelt
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst

Kontaktinformasjon

Kirsten Nøttingnes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon49 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 07.03.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Eurosko Tangen søker Butikkleder!Til vår butikk på Nesoddtangen, søker vi en aktiv og engasjert Butikkleder i 80% stilling. Du vil
18.04.2021 Nesodden
Stendi har ledige stillinger i Haugesund og Stavanger regionen. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred
15.06.2020 Flere steder
Nannasvei er en ny og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre beboere, som har ulike bistandsbehov.
16.04.2021 Bærum
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Østfold-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
16.04.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Lillehammer-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
15.04.2021 Lillehammer
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre tiltak i Elverums-området.   Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av
15.04.2021 Elverum
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 32.169 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Lungeavdelinga, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon49 Presentasjon av stillingen:

Lungeavdelinga driv med spesialisert utgreiing og behandling av pasientar med lungesjukdommar i Helse Vest. Vi har i tillegg ein stor forskingsaktivitet i nært samarbeid med andre avdelingar og institusjonar både regionalt og nasjonalt. Avdelinga har to sengepostar med totalt 36 sengeplassar. Av desse er 8 senger knytt til ROE/post 1 (Respiratorisk overvakingseining). Vi har og ein stor poliklinikk- og dagbehandlingseining der Senter for søvnmedisin er ein viktig del.

Har du lyst på ei spennande og sentral administrativ rolle i Lungeavdelinga? Kunne du tenke deg ein jobb med mange og varierte arbeidsoppgåver? Høyrest dette interessant ut, kan det vere nettopp deg vi ser etter i eit vikariat ut året med moglegheit for fast tilsetjing.

Arbeidsoppgåver

 • Administrativ leiarstøtte samt bindeledd mellom ulike yrkesgrupper i avdelinga
 • Møtereferent og ansvarleg for all dokumentasjon i for-/etterkant av møte
 • Saksbehandlar for avdelinga sitt elektronisk arkivsystem (Elements)
 • Ansvarleg for oppdatering av avdelinga sine intra-/internettsider inkludert vedlikehald av kontaktinformasjon
 • Registrering av fråvære o.l. i personalsystemet (GAT)
 • Organisere påmelding til interne kurs
 • Pasientadministrative oppgåver må påreknast
 • Telefonbetening samt ulike forefallande oppgåver tilknytta vår admininstrasjon

Kvalifikasjonar

 • Erfaring frå administrativt arbeid som krev høg grad av prioritering, koordinering og planlegging
 • Du må ha generell god IKT kunnskap med særleg vekt på nettsider og Officepakken
 • Kjennskap til GAT, DIPS og andre fagsystem er ein fordel
 • Meistre norsk godt, både munnleg og skriftleg. Søkjar må også kunne kommunisere på engelsk

Utdanningsretning

 • Administrasjon/organisasjon/leiing

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, årsstudie / grunnfag

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig, strukturert og finn dei gode løysingane, åleine eller saman med andre
 • Evne til å disponere tid og prioritere oppgåver
 • Samarbeidsvillig, fleksibel og engasjert
 • Positiv bidragsytar med godt humør inn i eit aktivt og kjekt arbeidsmiljø

Language

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Ein travel og aktiv arbeidsplass med varierte arbeidsoppgåver
 • Triveleg arbeidsmiljø innanfor eit spennande fagfelt
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst

Kontaktinformasjon

Kirsten Nøttingnes, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon/ Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon49 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 07.03.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Lungeavdelinga, Helse Bergen