<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeidar og klar for nye utfordringar? Fjaler kommune - sjukeheim

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Då er det kanskje deg vi ser etter. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.

Vi har for tida ledig ei 80 % fast stilling som helsefagarbeidar ved Fjaler sjukeheim. Arbeidet vil vere på begge avdelingane ved sjukeheimen, korttid- og rehabiliteringsavdelinga og langtid og skjerma eining. Som tilsett hos oss vil du ta del i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg i årsturnus.

Fjaler sjukeheim har totalt 36 plasser fordelt på 3 avdelingar. Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 15 plasser på korttid/rehabiliteringsavdeling. Tilsynslege er tilknytt sjukeheimen med legevisitt 2 dagar per veke. Vi har og tverrfagleg samarbeid med ergo-/fysioterapitenesta som ligg i same bygg.

Sjukeheimen har eige institusjonskjøkken, som lager mat etter kok/kjøl prinsippet. Vi har eige dagsenter for bebuarane våre, samt for heimebuande som kjem på dagopphald for sosialt samvær, aktivitet og måltid. Dagsenteret er bemanna med eigen aktivitør.

Det er nyleg oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som rehabilitering, ernæring og diabetes, kreft, velferdsteknologi og demens. Dette for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.

Vi søkjer no etter deg som har interesse for å arbeide innan eldreomsorga, som er opptatt av fagutvikling og forbetringsarbeid, og som ynskjer å bidra til at våre bebuarar har eit godt liv her på sjukeheimen.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og forsvarleg måte
 • Sikre at det vert utført fagleg forsvarleg tenesteyting til den einskilde brukar
 • Medikamenthandtering
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Jobbe for auka fagleg utvikling
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Vere ein god rollemodell

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst, engasjert
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram for nytilsette
 • Fadderordning
 • Løn etter utdanning og erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Evy Solheim, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Eurosko Tangen søker Butikkleder!Til vår butikk på Nesoddtangen, søker vi en aktiv og engasjert Butikkleder i 80% stilling. Du vil
18.04.2021 Nesodden
Stendi har ledige stillinger i Haugesund og Stavanger regionen. Vi søker faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred
15.06.2020 Flere steder
Nannasvei er en ny og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre beboere, som har ulike bistandsbehov.
16.04.2021 Bærum
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Østfold-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
16.04.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Lillehammer-området. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle
15.04.2021 Lillehammer
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre tiltak i Elverums-området.   Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av
15.04.2021 Elverum
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 32.169 ledige stillinger

Fjaler kommune har om lag 2850 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500.

Vi har mange varierte og godt organiserte fritidstilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og sørvistilbod.

UWC og Dalsåsen kunstnarsenter har i mange år tilført Fjaler kommune internasjonale impulsar. Det har gjort fjalerfolk trygge på å ta godt i mot nye innbyggarar i eit ope samfunn omgitt av fjord, fjell og vakker natur.

Les mer om Fjaler kommune - sjukeheim

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Då er det kanskje deg vi ser etter. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.

Vi har for tida ledig ei 80 % fast stilling som helsefagarbeidar ved Fjaler sjukeheim. Arbeidet vil vere på begge avdelingane ved sjukeheimen, korttid- og rehabiliteringsavdelinga og langtid og skjerma eining. Som tilsett hos oss vil du ta del i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg i årsturnus.

Fjaler sjukeheim har totalt 36 plasser fordelt på 3 avdelingar. Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 15 plasser på korttid/rehabiliteringsavdeling. Tilsynslege er tilknytt sjukeheimen med legevisitt 2 dagar per veke. Vi har og tverrfagleg samarbeid med ergo-/fysioterapitenesta som ligg i same bygg.

Sjukeheimen har eige institusjonskjøkken, som lager mat etter kok/kjøl prinsippet. Vi har eige dagsenter for bebuarane våre, samt for heimebuande som kjem på dagopphald for sosialt samvær, aktivitet og måltid. Dagsenteret er bemanna med eigen aktivitør.

Det er nyleg oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som rehabilitering, ernæring og diabetes, kreft, velferdsteknologi og demens. Dette for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.

Vi søkjer no etter deg som har interesse for å arbeide innan eldreomsorga, som er opptatt av fagutvikling og forbetringsarbeid, og som ynskjer å bidra til at våre bebuarar har eit godt liv her på sjukeheimen.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og forsvarleg måte
 • Sikre at det vert utført fagleg forsvarleg tenesteyting til den einskilde brukar
 • Medikamenthandtering
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Jobbe for auka fagleg utvikling
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Vere ein god rollemodell

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst, engasjert
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram for nytilsette
 • Fadderordning
 • Løn etter utdanning og erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Evy Solheim, Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 25
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
1 ledig stilling

Fakta om Fjaler kommune - sjukeheim