<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Videreutvikling og posisjonering av Telemarksforsking som en attraktiv aktør på FoU-arenaen STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Telemarksforsking er lokalisert på universitetscampus (USN) i Bø, har 31 årsverk fordelt på 39 medarbeidere hvorav 12 har phd, 8 er phd-stipendiater og over halvparten er seniorforskere. Instituttet har solid økonomi og omsetning i 2020 blir på rundt 35 millioner kroner.

Instituttets visjon er Kunnskap som brukes i samfunnet , vi har nylig vedtatt en ny strategiplan hvor videre drift som et selvstendig forskningsinstitutt er hovedpilaren

Den faglige aktiviteten ved instituttet skjer i fem forskergrupper:

  • kulturliv og kulturpolitikk
  • kommunal økonomi og styring
  • velferd og utdanning
  • kommunal og regional utvikling og innovasjon
  • grønn omstilling/bærekraftig samfunnsutvikling

Instituttets direktør gjennom 17 år ønsker nå å gå tilbake til en deltids fagstilling ved instituttet.

Vi søker en strategisk, samlende, utviklingsorientert og tydelig direktør som i rollen som daglig leder ser helhet og forstår utfordringene ved å lede et markedsorientert forskningsinstitutt med base i Telemark.

I nært samarbeid med styret og kompetente motiverte medarbeidere skal du videreutvikle Telemarksforsking som et regionalt forankret forskningsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Det vil være viktig å posisjonere instituttet som en attraktiv samarbeidspartner og en synlig og relevant aktør.

Den ideelle kandidaten har relevant ledererfaring og kunnskap om, - eller erfaring med forskning. Vi legger vekt på lederegenskaper, men samtidig må du være villig til å ta et tak i en liten og effektiv administrasjon. Evne til å utvikle instituttet, og stimulere medarbeiderne til nytenking, faglig utvikling og samhandling, vil være sentralt. Direktøren må trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging. Evne til å representere Telemarksforsking overfor brukere, myndigheter, media og i forskningspolitiske fora er også viktig. Direktøren er Telemarksforsking sin daglige leder og rapporterer til styret. Lønn etter avtale.
Adresse: Bø i Telemark

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ønsker du å jobbe med arkitektur i et spennende tverrfaglig miljø? Da er Norconsult stedet for deg. Norconsult har ett
09.04.2021 Flere steder
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp
09.04.2021 Flere steder
Norconsults kontor i Mo i Rana søker arealplanlegger og lanskapsarkitekt.  Ønsker du å jobbe med planarbeid, eller som landskapsarkitekt i
09.04.2021 Flere steder
Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt miljø innenfor brannsikkerhet. på Helgeland. Hos oss vil du få
09.04.2021 Flere steder
Har du lyst på nye utfordringer som bygningsfysiker hos Norconsult i Bodø? Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester
09.04.2021 Bodø
Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også
09.04.2021 Bodø
Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk.  VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er
09.04.2021 Tromsø
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
08.04.2021 Tromsø
Vis alle 30.389 ledige stillinger

Telemarksforsking er et nasjonalt forskingsinstitutt som holder til i Bø i Telemark. Instituttet er primært et oppdragsinstitutt organisert som en non-profit-stiftelse, og samfunnsoppdraget er å drive med forskning, forskningsformidling og utviklingsarbeid til nytte for utvikling, nyskaping og kompetanseheving i næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning. Instituttet ble opprettet i 1988. Instituttet utfører oppdrag over hele landet for lokale, regionale og nasjonale myndigheter så vel som for næringsliv, organisasjoner, regionale forskningsfond og Norges forskingsråd. Vi utfører også prosjekter med EU- og Interreg-finansiering.

Les mer om STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING

Stillingsbeskrivelse

Telemarksforsking er lokalisert på universitetscampus (USN) i Bø, har 31 årsverk fordelt på 39 medarbeidere hvorav 12 har phd, 8 er phd-stipendiater og over halvparten er seniorforskere. Instituttet har solid økonomi og omsetning i 2020 blir på rundt 35 millioner kroner.

Instituttets visjon er Kunnskap som brukes i samfunnet , vi har nylig vedtatt en ny strategiplan hvor videre drift som et selvstendig forskningsinstitutt er hovedpilaren

Den faglige aktiviteten ved instituttet skjer i fem forskergrupper:

  • kulturliv og kulturpolitikk
  • kommunal økonomi og styring
  • velferd og utdanning
  • kommunal og regional utvikling og innovasjon
  • grønn omstilling/bærekraftig samfunnsutvikling

Instituttets direktør gjennom 17 år ønsker nå å gå tilbake til en deltids fagstilling ved instituttet.

Vi søker en strategisk, samlende, utviklingsorientert og tydelig direktør som i rollen som daglig leder ser helhet og forstår utfordringene ved å lede et markedsorientert forskningsinstitutt med base i Telemark.

I nært samarbeid med styret og kompetente motiverte medarbeidere skal du videreutvikle Telemarksforsking som et regionalt forankret forskningsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Det vil være viktig å posisjonere instituttet som en attraktiv samarbeidspartner og en synlig og relevant aktør.

Den ideelle kandidaten har relevant ledererfaring og kunnskap om, - eller erfaring med forskning. Vi legger vekt på lederegenskaper, men samtidig må du være villig til å ta et tak i en liten og effektiv administrasjon. Evne til å utvikle instituttet, og stimulere medarbeiderne til nytenking, faglig utvikling og samhandling, vil være sentralt. Direktøren må trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging. Evne til å representere Telemarksforsking overfor brukere, myndigheter, media og i forskningspolitiske fora er også viktig. Direktøren er Telemarksforsking sin daglige leder og rapporterer til styret. Lønn etter avtale.
Adresse: Bø i Telemark

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING