<  
>  
Stillingsannonse

Arkeologisk feltarbeid 2021 Universitetet i Oslo

Søknadsfrist : 30.09.2021
Arkeologisk feltarbeid 2021

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredede kulturminner innenfor vårt myndighetsområde, som består av de fem fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner/fornminner som er frigitt av Riksantikvaren.

Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr. år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling. 

For feltsesongen 2021 har KHM behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut okober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføring av utgravningene.

Ansettelsene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betraker alle søknadene som generelle, dvs at de gjelder for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for i søknadsbrevet. 

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.


Om stillingene


Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr. 42 - 50.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglig arbeidslederansvar for en avgrenset del av et større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr. 46 - 54.

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi, samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr. 50 - 56.

For alle stillingene gjelder 

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.


Vi tilbyr:

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
 • CV
 • attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi ber om at du fyller ut CV og søknad nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuell begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres.

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene du har gitt, gjerne pr. mail til Logg inn for å se kontaktinformasjon

Tiltredelse: Fra medio april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie i uke 29 og 30 og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest. 

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som Logg inn for å se kontaktinformasjonvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Vi søker etter flere miljøarbeidere til våre boliger. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom
17.09.2021 Flere steder
Aleris Frogner er Norges største private sykehus og holder til i Frederik Stangs gate på Frogner i Oslo. Sykehuset har
17.09.2021 Oslo
Er du autorisert sykepleier og ønsker å bli en del av et organisert fagteam? Vil du også jobbe på et
10.08.2021 Flere steder
Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.09.2021 Flere steder
Stendi Senior drifter Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker. Sykehjemmet har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til
16.09.2021 Asker
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA).
15.09.2021 Moss
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter har 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i tillegg til Trygghetsavdelingen
15.09.2021 Asker
Vis alle 22.365 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Arkeologisk feltarbeid 2021

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredede kulturminner innenfor vårt myndighetsområde, som består av de fem fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner/fornminner som er frigitt av Riksantikvaren.

Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr. år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling. 

For feltsesongen 2021 har KHM behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut okober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføring av utgravningene.

Ansettelsene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betraker alle søknadene som generelle, dvs at de gjelder for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for i søknadsbrevet. 

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.


Om stillingene


Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr. 42 - 50.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglig arbeidslederansvar for en avgrenset del av et større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr. 46 - 54.

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi, samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr. 50 - 56.

For alle stillingene gjelder 

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.


Vi tilbyr:

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
 • CV
 • attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi ber om at du fyller ut CV og søknad nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuell begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres.

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene du har gitt, gjerne pr. mail til Logg inn for å se kontaktinformasjon

Tiltredelse: Fra medio april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie i uke 29 og 30 og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest. 

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som Logg inn for å se kontaktinformasjonvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.09.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 20
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 22
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Universitetet i Oslo