<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vi søker erfarne og yngre Prosjektledere, Rådgivere og IT-arkitekter Norconsult

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du på jakt etter et spennende fagmiljø i et solid selskap hvor du får fulle muligheter til å bruke din kompetanse og personlige egenskaper? Da kan Norconsult Informasjonssystemer være stedet for deg. Vi vil ha deg med på laget når vi vokser videre til å bli et av Norges sterkeste konsulentmiljø innen prosjektledelse, rådgivning og IT-arkitektur!

Om stillingene:

Prosjektledere:

Våre prosjektledere jobber typisk med prosjekter med følgende leveranser:

 • Anskaffelse, mottak og innføring av standardsystemer
 • Systemutvikling eller systemintegrasjon
 • Digitalisering, tjenestedesign eller IT-drevne prosessendringer
 • Analyse/forprosjekt/utredning
 • Sammensatte prosjekter (eventuelt i programorganisering) som håndterer både prosess, organisasjon og systemendringer

Våre prosjektledere jobber med å styre prosjekter hos våre kunder og rapporterer til kundens prosjekteier/styringsgruppe, eller med å styre IT-leveranser fra oss til våre kunder.

Våre prosjektledere kan ha roller på ulike nivåer:

 • Prosjektstyring, enten som prosjektleder eller som støtte til kundens prosjektleder med ansvar for prosjektplanlegging, fremdriftsoppfølging, økonomistyring, risikostyring, statusrapportering og kontakt med alle prosjektets interessenter
 • Roller som kombinerer prosjektstyring og teamledelse med krav til kompetanse innen spesialistmetoder som Scrum, Kanban og tilsvarende
 • Utredningsledelse, gjerne i kombinasjon med rådgivningskompetanse innen et bestemt fagfelt
 • Som ressurs for prosjektstyringsgrupper (prosjektsikring)
 • Som leverandørrepresentant i styringsgrupper vi oppretter knyttet til noen av våre leveranseoppdrag

Vi har valgt PRINCE2 og den norske, offentlige tilpasning Prosjektveiviseren som vårt standard rammeverk for prosjektstyring. Alle våre prosjektledere sertifiseres innen dette.

Rådgivere:

Våre rådgivere jobber typisk med rådgivning innenfor følgende områder:

 • Virksomhets-/forretningsarkitektur (gjerne med et sterkt IT-perspektiv), prosesskartlegging og analyser, rollebeskrivelser m.m.
 • Tjenestekartlegging og tjenestedesign
 • Program- og prosjektorganisering
 • Metodediskusjoner og hjelp til metodevalg
 • Modenhetsanalyser
 • Analyse/forprosjekt/utredning

Våre rådgivere kan ha roller på ulike nivå:

 • Rådgivning til toppledelser, mellomledere og fagspesialister, program eller prosjekt

IT-arkitekter:

Våre IT-arkitekter jobber typisk med arkitektur innenfor følgende områder:

 • Informasjonsarkitektur
 • Løsningsarkitektur
 • Skyarkitektur
 • Integrasjonsarkitektur

Våre IT-arkitekter jobber med å bistå kunder og deres team med arkitekturarbeid, eller med IT-leveranser fra oss til våre kunder, og bistår fra tidlig konsept- og planfaser til gjennomføring.

Som IT-arkitekt hos oss kan du ha roller på forskjellige nivåer:

 • Deltaker eller leder i konseptutredninger som evaluerer forskjellige tekniske løsninger
 • Planlegge, etablere og følge opp eller delta i realiseringen av IT-arkitekturer innenfor et eller flere områder
 • Roller som kombinerer teamledelse med krav til kompetanse innen spesialistmetoder som Scrum, Kanban og tilsvarende, kombinert med IT-arkitektur kompetanse.
 • Ivareta IT-arkitektur på organisasjons, program, prosjekt eller team-nivå, for enkelte områder eller for hele organisasjoner

Vi har primært valgt TOGAF og Archimate, støttet med BPMN og UML som primære metode og modelleringsverktøy. Våre IT-arkitekter sertifiseres innen dette. I tillegg må du som konsulent evne og være interessert i å ta til deg kundenes metoder når det er nødvendig.

Dette er stillinger for deg som ønsker nye utfordringer, og som blir motivert av å se resultater skapes av andre i tillegg til deg selv. Gjennom vår allerede etablerte kundeportefølje ligger spennende oppdrag og venter.

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere relevant utdanning
 • Har bakgrunn fra prosjektledelse, datateknologi, informatikk, IT-støttet bedriftsutvikling, industriell økonomi, eventuelt andre beslektede studieretninger, og relevant erfaring innenfor disse områdene
 • Er samarbeidsvillig og har gode mellommenneskelige egenskaper
 • Har sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Har et brennende ønske og lyst til å utvikle deg og bedriften videre i den «nye» hverdagen
 • Erfaring fra markedsområdene Samferdsel, Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp, Industri, Olje og gass, Miljø, Sikkerhet, Plan og Arkitektur er positivt

Hos oss får du:

 • Et teknologisk ledende arbeidsmiljø med svært kompetente medarbeidere
 • Varierte, utfordrende og innflytelsesrike arbeidsoppgaver
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter både faglig og innenfor vår organisasjon
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Overskuddsdeling der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Konkurransedyktige betingelser og svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag og firmahytter
 • Stor frihet i arbeidshverdagen
 • Bidra til et mer verdifullt samfunn

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Fundator er en avdeling i Norconsult Informasjonssystemer AS som leverer konsulenttjenester innen systemutvikling og rådgivning. Under sistnevnte spesialiserer vi oss på fagområdene prosjektledelse, arkitektur, digitalisering, prosessforbedring og RPA. Vi leverer tjenester i både offentlig (70%) og privat (30%) virksomhet. Hos oss sørger vi for strukturert opplæring og spesialisering. Vi vektlegger styrkene hos hver enkelt og legger til rette for at du skal ha muligheten for å vokse i den retningen du selv vil karrieremessig. Sammen med hver enkelt ansatt utarbeider vi årlig en skreddersydd plan for kompetanseheving, og denne fagplanen kan inkludere kurs, sertifiseringer, konferanser og lignende aktiviteter. Vi søker deg med en nysgjerrighet og lidenskap for rådgivning, prosjekt- og programledelse, prosjektmetodikk, digitalt tjenestedesign og IT-arkitektur. Du verdsetter et sterkt faglig miljø hvor trivsel og egenutvikling står i sentrum, og du brenner for å bygge kompetanse både som individ og som del av et team. Du ønsker å jobbe med langsiktige og meningsfylte prosjekter, der du gjerne blir utfordret på innovasjon, forretningsforståelse, og digitaliseringsprosesser.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ønsker du å jobbe med arkitektur i et spennende tverrfaglig miljø? Da er Norconsult stedet for deg. Norconsult har ett
09.04.2021 Flere steder
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp
09.04.2021 Flere steder
Norconsults kontor i Mo i Rana søker arealplanlegger og lanskapsarkitekt.  Ønsker du å jobbe med planarbeid, eller som landskapsarkitekt i
09.04.2021 Flere steder
Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt miljø innenfor brannsikkerhet. på Helgeland. Hos oss vil du få
09.04.2021 Flere steder
Har du lyst på nye utfordringer som bygningsfysiker hos Norconsult i Bodø? Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester
09.04.2021 Bodø
Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også
09.04.2021 Bodø
Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk.  VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er
09.04.2021 Tromsø
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
08.04.2021 Tromsø
Vis alle 26.660 ledige stillinger

Bli kjent med Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Stillingsbeskrivelse

Er du på jakt etter et spennende fagmiljø i et solid selskap hvor du får fulle muligheter til å bruke din kompetanse og personlige egenskaper? Da kan Norconsult Informasjonssystemer være stedet for deg. Vi vil ha deg med på laget når vi vokser videre til å bli et av Norges sterkeste konsulentmiljø innen prosjektledelse, rådgivning og IT-arkitektur!

Om stillingene:

Prosjektledere:

Våre prosjektledere jobber typisk med prosjekter med følgende leveranser:

 • Anskaffelse, mottak og innføring av standardsystemer
 • Systemutvikling eller systemintegrasjon
 • Digitalisering, tjenestedesign eller IT-drevne prosessendringer
 • Analyse/forprosjekt/utredning
 • Sammensatte prosjekter (eventuelt i programorganisering) som håndterer både prosess, organisasjon og systemendringer

Våre prosjektledere jobber med å styre prosjekter hos våre kunder og rapporterer til kundens prosjekteier/styringsgruppe, eller med å styre IT-leveranser fra oss til våre kunder.

Våre prosjektledere kan ha roller på ulike nivåer:

 • Prosjektstyring, enten som prosjektleder eller som støtte til kundens prosjektleder med ansvar for prosjektplanlegging, fremdriftsoppfølging, økonomistyring, risikostyring, statusrapportering og kontakt med alle prosjektets interessenter
 • Roller som kombinerer prosjektstyring og teamledelse med krav til kompetanse innen spesialistmetoder som Scrum, Kanban og tilsvarende
 • Utredningsledelse, gjerne i kombinasjon med rådgivningskompetanse innen et bestemt fagfelt
 • Som ressurs for prosjektstyringsgrupper (prosjektsikring)
 • Som leverandørrepresentant i styringsgrupper vi oppretter knyttet til noen av våre leveranseoppdrag

Vi har valgt PRINCE2 og den norske, offentlige tilpasning Prosjektveiviseren som vårt standard rammeverk for prosjektstyring. Alle våre prosjektledere sertifiseres innen dette.

Rådgivere:

Våre rådgivere jobber typisk med rådgivning innenfor følgende områder:

 • Virksomhets-/forretningsarkitektur (gjerne med et sterkt IT-perspektiv), prosesskartlegging og analyser, rollebeskrivelser m.m.
 • Tjenestekartlegging og tjenestedesign
 • Program- og prosjektorganisering
 • Metodediskusjoner og hjelp til metodevalg
 • Modenhetsanalyser
 • Analyse/forprosjekt/utredning

Våre rådgivere kan ha roller på ulike nivå:

 • Rådgivning til toppledelser, mellomledere og fagspesialister, program eller prosjekt

IT-arkitekter:

Våre IT-arkitekter jobber typisk med arkitektur innenfor følgende områder:

 • Informasjonsarkitektur
 • Løsningsarkitektur
 • Skyarkitektur
 • Integrasjonsarkitektur

Våre IT-arkitekter jobber med å bistå kunder og deres team med arkitekturarbeid, eller med IT-leveranser fra oss til våre kunder, og bistår fra tidlig konsept- og planfaser til gjennomføring.

Som IT-arkitekt hos oss kan du ha roller på forskjellige nivåer:

 • Deltaker eller leder i konseptutredninger som evaluerer forskjellige tekniske løsninger
 • Planlegge, etablere og følge opp eller delta i realiseringen av IT-arkitekturer innenfor et eller flere områder
 • Roller som kombinerer teamledelse med krav til kompetanse innen spesialistmetoder som Scrum, Kanban og tilsvarende, kombinert med IT-arkitektur kompetanse.
 • Ivareta IT-arkitektur på organisasjons, program, prosjekt eller team-nivå, for enkelte områder eller for hele organisasjoner

Vi har primært valgt TOGAF og Archimate, støttet med BPMN og UML som primære metode og modelleringsverktøy. Våre IT-arkitekter sertifiseres innen dette. I tillegg må du som konsulent evne og være interessert i å ta til deg kundenes metoder når det er nødvendig.

Dette er stillinger for deg som ønsker nye utfordringer, og som blir motivert av å se resultater skapes av andre i tillegg til deg selv. Gjennom vår allerede etablerte kundeportefølje ligger spennende oppdrag og venter.

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere relevant utdanning
 • Har bakgrunn fra prosjektledelse, datateknologi, informatikk, IT-støttet bedriftsutvikling, industriell økonomi, eventuelt andre beslektede studieretninger, og relevant erfaring innenfor disse områdene
 • Er samarbeidsvillig og har gode mellommenneskelige egenskaper
 • Har sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Har et brennende ønske og lyst til å utvikle deg og bedriften videre i den «nye» hverdagen
 • Erfaring fra markedsområdene Samferdsel, Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp, Industri, Olje og gass, Miljø, Sikkerhet, Plan og Arkitektur er positivt

Hos oss får du:

 • Et teknologisk ledende arbeidsmiljø med svært kompetente medarbeidere
 • Varierte, utfordrende og innflytelsesrike arbeidsoppgaver
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter både faglig og innenfor vår organisasjon
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Overskuddsdeling der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Konkurransedyktige betingelser og svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag og firmahytter
 • Stor frihet i arbeidshverdagen
 • Bidra til et mer verdifullt samfunn

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Fundator er en avdeling i Norconsult Informasjonssystemer AS som leverer konsulenttjenester innen systemutvikling og rådgivning. Under sistnevnte spesialiserer vi oss på fagområdene prosjektledelse, arkitektur, digitalisering, prosessforbedring og RPA. Vi leverer tjenester i både offentlig (70%) og privat (30%) virksomhet. Hos oss sørger vi for strukturert opplæring og spesialisering. Vi vektlegger styrkene hos hver enkelt og legger til rette for at du skal ha muligheten for å vokse i den retningen du selv vil karrieremessig. Sammen med hver enkelt ansatt utarbeider vi årlig en skreddersydd plan for kompetanseheving, og denne fagplanen kan inkludere kurs, sertifiseringer, konferanser og lignende aktiviteter. Vi søker deg med en nysgjerrighet og lidenskap for rådgivning, prosjekt- og programledelse, prosjektmetodikk, digitalt tjenestedesign og IT-arkitektur. Du verdsetter et sterkt faglig miljø hvor trivsel og egenutvikling står i sentrum, og du brenner for å bygge kompetanse både som individ og som del av et team. Du ønsker å jobbe med langsiktige og meningsfylte prosjekter, der du gjerne blir utfordret på innovasjon, forretningsforståelse, og digitaliseringsprosesser.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 18
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
47 ledige stillinger
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)

Fakta om Norconsult