<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Operatør KOSS - Informasjon og Analyse Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo kommune, Beredskapsetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Presentasjon av stillingen:

Kommunenes samvirkesentral (KOSS) er en samvirkeenhet som skal utøve og utvikle samvirketjenester for kommunal beredskap. I den forbindelse ønsker vi å styrke teamet med en person med god kompetanse i å innhente-, analysere- og formidle relevant informasjon. Stillingen er en ett-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

 • KOSS jobber med samfunnssikkerhet, beredskap og kriseledelse
 • KOSS skal være en «kommunehub» for Oslo, Asker, Bærum og nødetater
 • KOSS skal innhente informasjon, analysere informasjon og formidle relevant informasjon
 • KOSS skal i daglig drift, ved planlagte arrangement og ved uønskede hendelser ha et tett samarbeid med kommuner og nødetater
  Den som ansettes inngår i et lag på totalt tre ansatte og rapporterer til koordinator KOSS. KOSS er samlokalisert med operasjonssentralen til Oslo politidistrikt

Arbeidsoppgaver

 • Innhente-, analysere- og formidle relevant informasjon til kommunene og nødetater

 • Loggføring og rapportering i CIM og andre medium

 • Gi aktiv støtte og rådgivning til kommunenes stabs- og kriseledelse med fokus på kommunenes
  kritiske samfunnsfunksjoner

 • Oppdatere og utvikle prosedyrer, tiltakskort, varslingslister og databaser

 • Arbeidsoppgaver er under løpende vurdering og noe endringer må kunne påregnes

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Relevant erfaring med innhenting-, analysering- og formidling av informasjon

 • Relevant erfaring fra samvirkearbeid mellom beredskapsaktører

 • Kunnskap og erfaring fra beredskap eller krisehåndtering, gjerne fra offentlig virksomhet

 • Gode IKT-kunnskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Evne til å raskt kunne bygge seg opp kunnskap om kommunenes beredskapssystemer og behov i samhandling

 • Relevant høyere utdanning og/eller kurs er ønskelig

 • Spesifisere gjerne i søknadsbrevet relevant faglig spisskompetanse, også utenom det som er
  belyst i utlysningen (analytikererfaring, digital kompetanse, erfaring med risiko- og
  sårbarhetsvurderinger eller annet)- Evne til å samarbeide med ulike aktører hvor det skal tas hensyn til ulike behov

 • Evne til å kommunisere godt for samarbeid og koordinering i akutte situasjoner

 • Fleksibel, innovativ og initiativrik

 • Fortrolig med rapportering og tidsfrister

 • Trygg på egen kompetanse og det du ikke mestrer

 • Kan arbeide svært selvstendig, men er teamorientert

 • Har stor arbeidskapasitet, takler høyt arbeidstempo, utfordrende situasjoner og kan arbeide under press

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Aktuelle søkere kan måtte utføre skriftlig og muntlig test

 • Krav til at den som ansettes kan sikkerhetsklareres til Hemmelig

 • Krav til politiattest- Spennende og utfordrende arbeid i godt og variert arbeidsmiljø

 • Arbeid i et unikt prosjekt med stort potensiale

 • Gode muligheter for faglig utvikling

 • Gode pensjons, låne- og forsikringsordninger

 • Avlønning med utgangspunkt i lønnstrinn 35 -- 50 avhengig av erfaring og utdanningsnivå

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 • Noe arbeid utover dagtidsarbeidstid må påregnes

 • I fremtiden siktes det mot å etablere en døgnoperativ tjeneste

 • Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det

Kontaktinformasjon

Sverre Martin Bakkeli, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grensen 13
0159 OSLO

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Prosjektstilling Startdato: 01.06.2021 Sluttdato: 30.06.2022 Søknadsfrist: 18.03.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ønsker du å jobbe med arkitektur i et spennende tverrfaglig miljø? Da er Norconsult stedet for deg. Norconsult har ett
09.04.2021 Flere steder
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp
09.04.2021 Flere steder
Norconsults kontor i Mo i Rana søker arealplanlegger og lanskapsarkitekt.  Ønsker du å jobbe med planarbeid, eller som landskapsarkitekt i
09.04.2021 Flere steder
Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt miljø innenfor brannsikkerhet. på Helgeland. Hos oss vil du få
09.04.2021 Flere steder
Har du lyst på nye utfordringer som bygningsfysiker hos Norconsult i Bodø? Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester
09.04.2021 Bodø
Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også
09.04.2021 Bodø
Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk.  VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er
09.04.2021 Tromsø
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
08.04.2021 Tromsø
Vis alle 26.980 ledige stillinger

Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat. Etaten skal sørge for at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Etaten skal bidra til at kommunen innfrir krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt og er i best mulig stand til å møte ulykker, katastrofer og uønskede hendelser. Etaten gir veiledning, opplæring og fører tilsyn med alle kommunens virksomheters beredskapsarbeid. Etaten har ansvaret for overordnet koordinering av kommunens krisehåndtering og kriseledelse. Etaten har ansvar for å utarbeide og revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplanverk for kommunen.

Beredskapsetatens ansvarsområde fremgår av Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet, jfr. Bystyresak 182/16.

Les mer om Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo kommune, Beredskapsetaten

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Presentasjon av stillingen:

Kommunenes samvirkesentral (KOSS) er en samvirkeenhet som skal utøve og utvikle samvirketjenester for kommunal beredskap. I den forbindelse ønsker vi å styrke teamet med en person med god kompetanse i å innhente-, analysere- og formidle relevant informasjon. Stillingen er en ett-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

 • KOSS jobber med samfunnssikkerhet, beredskap og kriseledelse
 • KOSS skal være en «kommunehub» for Oslo, Asker, Bærum og nødetater
 • KOSS skal innhente informasjon, analysere informasjon og formidle relevant informasjon
 • KOSS skal i daglig drift, ved planlagte arrangement og ved uønskede hendelser ha et tett samarbeid med kommuner og nødetater
  Den som ansettes inngår i et lag på totalt tre ansatte og rapporterer til koordinator KOSS. KOSS er samlokalisert med operasjonssentralen til Oslo politidistrikt

Arbeidsoppgaver

 • Innhente-, analysere- og formidle relevant informasjon til kommunene og nødetater

 • Loggføring og rapportering i CIM og andre medium

 • Gi aktiv støtte og rådgivning til kommunenes stabs- og kriseledelse med fokus på kommunenes
  kritiske samfunnsfunksjoner

 • Oppdatere og utvikle prosedyrer, tiltakskort, varslingslister og databaser

 • Arbeidsoppgaver er under løpende vurdering og noe endringer må kunne påregnes

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Relevant erfaring med innhenting-, analysering- og formidling av informasjon

 • Relevant erfaring fra samvirkearbeid mellom beredskapsaktører

 • Kunnskap og erfaring fra beredskap eller krisehåndtering, gjerne fra offentlig virksomhet

 • Gode IKT-kunnskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Evne til å raskt kunne bygge seg opp kunnskap om kommunenes beredskapssystemer og behov i samhandling

 • Relevant høyere utdanning og/eller kurs er ønskelig

 • Spesifisere gjerne i søknadsbrevet relevant faglig spisskompetanse, også utenom det som er
  belyst i utlysningen (analytikererfaring, digital kompetanse, erfaring med risiko- og
  sårbarhetsvurderinger eller annet)- Evne til å samarbeide med ulike aktører hvor det skal tas hensyn til ulike behov

 • Evne til å kommunisere godt for samarbeid og koordinering i akutte situasjoner

 • Fleksibel, innovativ og initiativrik

 • Fortrolig med rapportering og tidsfrister

 • Trygg på egen kompetanse og det du ikke mestrer

 • Kan arbeide svært selvstendig, men er teamorientert

 • Har stor arbeidskapasitet, takler høyt arbeidstempo, utfordrende situasjoner og kan arbeide under press

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Aktuelle søkere kan måtte utføre skriftlig og muntlig test

 • Krav til at den som ansettes kan sikkerhetsklareres til Hemmelig

 • Krav til politiattest- Spennende og utfordrende arbeid i godt og variert arbeidsmiljø

 • Arbeid i et unikt prosjekt med stort potensiale

 • Gode muligheter for faglig utvikling

 • Gode pensjons, låne- og forsikringsordninger

 • Avlønning med utgangspunkt i lønnstrinn 35 -- 50 avhengig av erfaring og utdanningsnivå

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 • Noe arbeid utover dagtidsarbeidstid må påregnes

 • I fremtiden siktes det mot å etablere en døgnoperativ tjeneste

 • Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det

Kontaktinformasjon

Sverre Martin Bakkeli, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grensen 13
0159 OSLO

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Prosjektstilling Startdato: 01.06.2021 Sluttdato: 30.06.2022 Søknadsfrist: 18.03.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo kommune, Beredskapsetaten