<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykiatrisk sykepleier/Vernepleier Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord, Sykehuset i Vestfold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig fast stilling og vikariat, begge i 17,5 % stilling som psykiatrisk sykepleier/vernepleier.
Stillingen har arbeid for tiden hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområdet med ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3 døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Allmennpsykiatrisk post -- Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.
Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere seg for ubehagelige, vanskelige og vonde tanker og følelser. Målsettingen er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Grunnutdanning i sykepleie/vernepleie
 • Ønskelig med fullført eller påbegynt videreutdanning i psykisk helsearbeid e.l.
 • Arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, spesielt erfaring med basal eksponeringsterapi (BET) som behandlingsform vil vektlegges.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Stabil, fleksibel, inneha god samarbeidsevne og arbeidskapasitet.
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag.
 • Evne til en presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner.
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenking over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner.
 • Ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitetssikring til gagn for målgruppen og seksjonen.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskaping for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom Sykehuset i Vestfold HF.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

Tommy Gustavsen, Seksjonsleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Brydedamveien 30 3216 Sandefjord

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Stillingsprosent: 17% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 28.03.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ønsker du å jobbe med arkitektur i et spennende tverrfaglig miljø? Da er Norconsult stedet for deg. Norconsult har ett
09.04.2021 Flere steder
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp
09.04.2021 Flere steder
Norconsults kontor i Mo i Rana søker arealplanlegger og lanskapsarkitekt.  Ønsker du å jobbe med planarbeid, eller som landskapsarkitekt i
09.04.2021 Flere steder
Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt miljø innenfor brannsikkerhet. på Helgeland. Hos oss vil du få
09.04.2021 Flere steder
Har du lyst på nye utfordringer som bygningsfysiker hos Norconsult i Bodø? Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester
09.04.2021 Bodø
Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også
09.04.2021 Bodø
Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk.  VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er
09.04.2021 Tromsø
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
08.04.2021 Tromsø
Vis alle 27.812 ledige stillinger

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Les mer om Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord, Sykehuset i Vestfold

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon5 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig fast stilling og vikariat, begge i 17,5 % stilling som psykiatrisk sykepleier/vernepleier.
Stillingen har arbeid for tiden hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområdet med ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3 døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Allmennpsykiatrisk post -- Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.
Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere seg for ubehagelige, vanskelige og vonde tanker og følelser. Målsettingen er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Grunnutdanning i sykepleie/vernepleie
 • Ønskelig med fullført eller påbegynt videreutdanning i psykisk helsearbeid e.l.
 • Arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, spesielt erfaring med basal eksponeringsterapi (BET) som behandlingsform vil vektlegges.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Stabil, fleksibel, inneha god samarbeidsevne og arbeidskapasitet.
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag.
 • Evne til en presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner.
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenking over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner.
 • Ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitetssikring til gagn for målgruppen og seksjonen.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av et stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskaping for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom Sykehuset i Vestfold HF.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

Tommy Gustavsen, Seksjonsleder , Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Brydedamveien 30 3216 Sandefjord

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon77 Stillingsprosent: 17% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 28.03.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord, Sykehuset i Vestfold