<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Konsulentoppdrag - Kartleggingsprosjekt: Datagigantene og menneskerettigheter Amnesty International Norge

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon24 Presentasjon av stillingen:

Forretningsmodellen til Facebook og Google er bygget på masseovervåking. Selskapene skaffer seg tilgang til de mest intime detaljene om brukerne sine og analyserer og kategoriserer informasjonen med hjelp av algoritmer. På dette grunnlaget tilbyr de tredjeparter som betaler for det (i all hovedsak kommersielle aktører) muligheten å nå brukerne med svært målrettet reklame og annen informasjon.

Denne modellen bryter ikke bare med retten til privatliv. Muligheten til å påvirke personer målrettet og detaljert basert på deres interesser, synspunkter og livssituasjon har også blitt en alvorlig trussel for mange andre menneskerettigheter og det demokratiske systemet.

Stater, inkludert norske myndigheter, har hittil gjort altfor lite for å beskytte brukerne mot dette. Det er lite diskusjon om denne problemstillingen i Norge, og det er få politiske løsningsforslag på bordet. Dette medfører store menneskerettslige utfordringer som krever politisk nytenkning, både globalt og nasjonalt.

Denne nytenkningen vil vi i Amnesty International i Norge bidra til. Våren 2021 setter Amnesty i gang et større kartleggings-arbeid for å finne ut av hvordan politiske tiltak kan bidra til å begrense datagigantenes handlingsrom overfor brukere i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge det politiske handlingsrommet for å begrense datagigantenes handlingsrom overfor internettbrukere i Norge inkludert eventuelle begrensninger og mulighetsrom i nasjonal lovgivning og nye EU direktiv.
 • Kartlegge og beskrive hvordan endringer på EU-nivå får konsekvenser for lovgivning og reguleringer i Norge
 • Kartlegge og beskrive relevante caser knyttet til regulering av datagigantene, redegjøre for situasjonen i den norske konteksten og gjøre generelt utredningsarbeid knyttet til teknologiselskapenes virke nasjonalt og internasjonalt
 • Kartleggingen og eventuelle anbefalinger skal inkluderes i en intern rapport hvor funnene beskrives og diskuteres. Rapporten skal brukes videre i vårt interne arbeid med tematikken, men ikke publiseres eksternt.
 • Presentere hovedfunn for Amnesty Norge i relevante interne fora.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har juridisk kompetanse (kan sette deg inn i nasjonal lovgivning, samt EU-regelverk og ny lovgivning).
 • Har samfunnsvitenskapelig bakgrunn/forståelse
 • Har erfaring med tilsvarende arbeid, for eksempel fra research eller studier
 • Har anledning til å jobbe enten deltid eller heltid med dette prosjekt (primært april og mai 2021).

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobber selvstendig og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Kartleggingsarbeidet kan gjøres på deltid eller fulltid, etter avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Estimert tidsramme er 20 virkedager. Søknaden bør inneholde referanser, forslag til tidslinje og metodikk samt estimert pris for oppdraget i sin helhet.

Amnesty Norge ønsker å være en organisasjon som i størst mulig grad gjenspeiler samfunnets mangfold og sammensetning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktinformasjon

Hanne Sofie Lindahl, Politisk Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grensen 3
0159 OSLO

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Amnesty International Norge

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon24 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 14.03.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Ønsker du å starte karrieren din i en bedrift som satser på lærlingene sine, og hvor et vellykket opphold kan
21.01.2021 Oslo
Ønsker du å jobbe for et verdensledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere? Vil du
10.02.2021 Oslo
Statkraft is Europe’s largest generator of renewable energy. As a major player in the energy wholesale market, we are developing
10.02.2021 Flere steder
We are looking for a diligent Risk Manager to analyze and manage risk management issues for Building Nordics. Risk Management
17.03.2021 Oslo
Vil du være med og utvikle nyskapende og kreative løsninger som sikrer Norges strømforsyning? I driften av kraftsystemet samler vi
17.03.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
24.03.2021 Oslo
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
Vis alle 34.664 ledige stillinger

Amnesty har i dag rundt 100.000 medlemmer og aktivister i Norge. Medlemmene er Amnestys økonomiske ryggrad. Vi tar ikke imot statsstøtte, bortsettfra til menneskerettighetsundervisning, for å sikre uavhengigheten vår. Det er også medlemmene og aktivistene som gir organisasjonen slagkraft i kampen for menneskerettighetene. 

Landsmøtet er Amnestys høyeste organ i Norge. Her møtes medlemmene annethvert år for å ta beslutninger om strategi og arbeidsoppgaver. Landsmøtet velger hvem som skal sitte i styret.

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer. Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Amnesty er uavhengig. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver regjering og makthaver. Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig. Bli med!

Les mer om Amnesty International Norge

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon24 Presentasjon av stillingen:

Forretningsmodellen til Facebook og Google er bygget på masseovervåking. Selskapene skaffer seg tilgang til de mest intime detaljene om brukerne sine og analyserer og kategoriserer informasjonen med hjelp av algoritmer. På dette grunnlaget tilbyr de tredjeparter som betaler for det (i all hovedsak kommersielle aktører) muligheten å nå brukerne med svært målrettet reklame og annen informasjon.

Denne modellen bryter ikke bare med retten til privatliv. Muligheten til å påvirke personer målrettet og detaljert basert på deres interesser, synspunkter og livssituasjon har også blitt en alvorlig trussel for mange andre menneskerettigheter og det demokratiske systemet.

Stater, inkludert norske myndigheter, har hittil gjort altfor lite for å beskytte brukerne mot dette. Det er lite diskusjon om denne problemstillingen i Norge, og det er få politiske løsningsforslag på bordet. Dette medfører store menneskerettslige utfordringer som krever politisk nytenkning, både globalt og nasjonalt.

Denne nytenkningen vil vi i Amnesty International i Norge bidra til. Våren 2021 setter Amnesty i gang et større kartleggings-arbeid for å finne ut av hvordan politiske tiltak kan bidra til å begrense datagigantenes handlingsrom overfor brukere i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge det politiske handlingsrommet for å begrense datagigantenes handlingsrom overfor internettbrukere i Norge inkludert eventuelle begrensninger og mulighetsrom i nasjonal lovgivning og nye EU direktiv.
 • Kartlegge og beskrive hvordan endringer på EU-nivå får konsekvenser for lovgivning og reguleringer i Norge
 • Kartlegge og beskrive relevante caser knyttet til regulering av datagigantene, redegjøre for situasjonen i den norske konteksten og gjøre generelt utredningsarbeid knyttet til teknologiselskapenes virke nasjonalt og internasjonalt
 • Kartleggingen og eventuelle anbefalinger skal inkluderes i en intern rapport hvor funnene beskrives og diskuteres. Rapporten skal brukes videre i vårt interne arbeid med tematikken, men ikke publiseres eksternt.
 • Presentere hovedfunn for Amnesty Norge i relevante interne fora.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har juridisk kompetanse (kan sette deg inn i nasjonal lovgivning, samt EU-regelverk og ny lovgivning).
 • Har samfunnsvitenskapelig bakgrunn/forståelse
 • Har erfaring med tilsvarende arbeid, for eksempel fra research eller studier
 • Har anledning til å jobbe enten deltid eller heltid med dette prosjekt (primært april og mai 2021).

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobber selvstendig og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Kartleggingsarbeidet kan gjøres på deltid eller fulltid, etter avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Estimert tidsramme er 20 virkedager. Søknaden bør inneholde referanser, forslag til tidslinje og metodikk samt estimert pris for oppdraget i sin helhet.

Amnesty Norge ønsker å være en organisasjon som i størst mulig grad gjenspeiler samfunnets mangfold og sammensetning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktinformasjon

Hanne Sofie Lindahl, Politisk Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grensen 3
0159 OSLO

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Amnesty International Norge

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon24 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 14.03.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling