<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sikkerhetsleder Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) ivaretar sikkerhets- og beredskapsplanlegging, øvelser, klareringssaker, budsjettinnspill til KMD, virksomhetsplanlegging- og rapportering, internrevisjon, porteføljestyring, virksomhetsstrategi og langtidsplan samt forvalter DSS' avtaleverk med departementene.

Vi søker en dyktig, nytenkende og engasjert sikkerhetsleder med god sikkerhetsfaglig kompetanse og god rolleforståelse for en utfordrende stilling i en virksomhet i utvikling med viktige samfunnsoppgaver. Stillingen er plassert i Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) som har ansvar for intern sikkerhet og beredskap i DSS.

Vil du være med på å videreutvikle sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering i DSS? Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål?

En av dine viktigste oppgaver er å støtte virksomheten og direktøren i arbeidet med å fastsette mål og krav for virksomhetens sikkerhetstilstand. Du vil få oppgaver innenfor sikkerhetsstyring, krisehåndtering og beredskap, herunder bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk.

Vi ser etter en sikkerhetsleder som kan bidra til at sikkerhetsstyringen integreres ytterligere i virksomhetsstyringen og bidra til å videreutvikle sikkerhetskulturen i virksomheten.Du vil også få en operativ rolle i å løfte virksomhetens samlede kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning.

Du får jobbe med

Du skal sørge for at DSS utvikler og forvalter et internt sikkerhetsregime basert på helhetlig forsvarlig sikkerhet i tråd med moderne sikkerhetsprinsipper og pågående utvikling av lov-, regelverk og bestemmelser.

Sikkerhetsleder skal sammen med resten av sikkerhetsteamet i DSS forestå koordinering, rådgivning og kontroll innenfor alle sikkerhetsområder i DSS, herunder innen informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og beredskapsområdet.

Herunder:

 • Strategisk og operativ utvikling av sikkerhetsarbeidet i DSS
 • Forvaltning og utvikling av DSS' styringssystem for sikkerhet
 • Sikkerhets- og beredskapsfaglig rådgivning innen DSS sitt ansvarsområde
 • Rapportere på sikkerhetstilstanden i DSS
 • Ulike utrednings-, dokumentasjons- og prosjektoppgaver innenfor sikkerhet og beredskap
 • Utarbeidelse av dokumentasjon og vurderinger
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser og internkontroller, samt identifisere behov for sikkerhetsrevisjoner
 • Bidra til kompetanseutvikling av DSSs ansatte innen forebyggende sikkerhet
 • Utvikle, gi råd og forbedre prosesser og rutiner innen seksjonens ansvarsområde
 • Lede DSS sikkerhetsforum og fasilitere for tverrfaglig sikkerhets- og beredskapsamarbeid på tvers av DSS og mot KMD
 • Generell saksbehandling, koordinering og prosjektarbeid innen sikkerhetsområdet
 • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde vil også være aktuelt

Sikkerhetsleder skal kommunisere med- og være kontaktpunkt med relevante eksterne samarbeidsparter/tilsynsmyndigheter. Sikkerhetsleder er rådgiver ved sikkerhetsrelaterte aktiviteter og oppgaver i DSS, skal kommunisere internt med avdelingene og andre sikkerhetsrelaterte funksjoner i DSS og være pådriver for å ivareta- og videreutvikle god sikkerhetskultur i DSS.


Kvalifikasjonskrav

Nødvendige kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole på masternivå
 • Relevant og dokumentert yrkeserfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring
 • God innsikt i sikkerhetsforvaltning i komplekse virksomheter
 • God kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikostyring og beredskapsorganisering, herunder utarbeide planer og gjennomføre øvelser
 • God kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring
 • Erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer
 • Erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • God formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Ønskelige kvalifikasjonskrav:

 • Dokumentert kompetanse eller sertifisering innen sikkerhetsstyring, prosjektledelse eller internrevisjon.
 • Erfaring innen sikringsrisikoanalyser og styringssystem for sikkerhet og informasjonssikkerhet
 • God kunnskap om informasjonssikkerhet
 • Kompetanse innen personellsikkerhet, klarering og autorisasjon
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner, forstår viktigheten av samarbeid på tvers og kan raskt sette deg inn i nye problemstillinger i en travel hverdag
 • Du er god på å bygge relasjoner og kan kommunisere faglige utfordringer på tvers av virksomheten også for de uten sikkerhetsfaglig bakgrunn og -forståelse
 • Du er nytenkende og evner å se nye og helhetlige løsninger på komplekse problemstillinger
 • Du håndterer uforutsigbarhet og arbeider godt under press
 • Du er selvstendig, jobber systematisk og har god helhetsforståelse
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt
 • Du tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes som seniorrådgiver (1364) i lønnspenn kr. 708 000 - 864 100 (tilsvarende ltr 75-82  per 1.oktober 2020), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert. 


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:seksjonssjef SIV, Henrik Pande-Rolfsen ,mob.nr :Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ønsker du å jobbe med arkitektur i et spennende tverrfaglig miljø? Da er Norconsult stedet for deg. Norconsult har ett
09.04.2021 Flere steder
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp
09.04.2021 Flere steder
Norconsults kontor i Mo i Rana søker arealplanlegger og lanskapsarkitekt.  Ønsker du å jobbe med planarbeid, eller som landskapsarkitekt i
09.04.2021 Flere steder
Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt miljø innenfor brannsikkerhet. på Helgeland. Hos oss vil du få
09.04.2021 Flere steder
Har du lyst på nye utfordringer som bygningsfysiker hos Norconsult i Bodø? Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester
09.04.2021 Bodø
Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også
09.04.2021 Bodø
Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk.  VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er
09.04.2021 Tromsø
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
08.04.2021 Tromsø
Vis alle 26.980 ledige stillinger
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet. Vi ivaretar sikkerhet, IKT drift og utvikling samt andre fellestjenester for alle departementene. Våre felles verdier er; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lokalisert sentralt i Oslo og har ca 700 ansatte.

Sikkerhets og beredskapsstaben (SIBE) er underlagt direktøren i DSS. Staben består av 8 medarbeidere og ledes av sikkerhetsleder DSS. Stabens ansvar og oppgaver er:Rådgivning og intern-informasjon innen sikkerhet, sikkerhetsdokumentasjon, beredskapsplanlegging og øving på etatsnivå, personkontroll, sikkerhetsrevisjoner, ledelse av DSS' sikkerhetsorganisasjon og koordinere styringssystemet for informasjonssikkerhet.
Les mer om Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) ivaretar sikkerhets- og beredskapsplanlegging, øvelser, klareringssaker, budsjettinnspill til KMD, virksomhetsplanlegging- og rapportering, internrevisjon, porteføljestyring, virksomhetsstrategi og langtidsplan samt forvalter DSS' avtaleverk med departementene.

Vi søker en dyktig, nytenkende og engasjert sikkerhetsleder med god sikkerhetsfaglig kompetanse og god rolleforståelse for en utfordrende stilling i en virksomhet i utvikling med viktige samfunnsoppgaver. Stillingen er plassert i Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) som har ansvar for intern sikkerhet og beredskap i DSS.

Vil du være med på å videreutvikle sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering i DSS? Er du motivert for å være en pådriver, koordinator og sentral rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål?

En av dine viktigste oppgaver er å støtte virksomheten og direktøren i arbeidet med å fastsette mål og krav for virksomhetens sikkerhetstilstand. Du vil få oppgaver innenfor sikkerhetsstyring, krisehåndtering og beredskap, herunder bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk.

Vi ser etter en sikkerhetsleder som kan bidra til at sikkerhetsstyringen integreres ytterligere i virksomhetsstyringen og bidra til å videreutvikle sikkerhetskulturen i virksomheten.Du vil også få en operativ rolle i å løfte virksomhetens samlede kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning.

Du får jobbe med

Du skal sørge for at DSS utvikler og forvalter et internt sikkerhetsregime basert på helhetlig forsvarlig sikkerhet i tråd med moderne sikkerhetsprinsipper og pågående utvikling av lov-, regelverk og bestemmelser.

Sikkerhetsleder skal sammen med resten av sikkerhetsteamet i DSS forestå koordinering, rådgivning og kontroll innenfor alle sikkerhetsområder i DSS, herunder innen informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og beredskapsområdet.

Herunder:

 • Strategisk og operativ utvikling av sikkerhetsarbeidet i DSS
 • Forvaltning og utvikling av DSS' styringssystem for sikkerhet
 • Sikkerhets- og beredskapsfaglig rådgivning innen DSS sitt ansvarsområde
 • Rapportere på sikkerhetstilstanden i DSS
 • Ulike utrednings-, dokumentasjons- og prosjektoppgaver innenfor sikkerhet og beredskap
 • Utarbeidelse av dokumentasjon og vurderinger
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser og internkontroller, samt identifisere behov for sikkerhetsrevisjoner
 • Bidra til kompetanseutvikling av DSSs ansatte innen forebyggende sikkerhet
 • Utvikle, gi råd og forbedre prosesser og rutiner innen seksjonens ansvarsområde
 • Lede DSS sikkerhetsforum og fasilitere for tverrfaglig sikkerhets- og beredskapsamarbeid på tvers av DSS og mot KMD
 • Generell saksbehandling, koordinering og prosjektarbeid innen sikkerhetsområdet
 • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde vil også være aktuelt

Sikkerhetsleder skal kommunisere med- og være kontaktpunkt med relevante eksterne samarbeidsparter/tilsynsmyndigheter. Sikkerhetsleder er rådgiver ved sikkerhetsrelaterte aktiviteter og oppgaver i DSS, skal kommunisere internt med avdelingene og andre sikkerhetsrelaterte funksjoner i DSS og være pådriver for å ivareta- og videreutvikle god sikkerhetskultur i DSS.


Kvalifikasjonskrav

Nødvendige kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole på masternivå
 • Relevant og dokumentert yrkeserfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring
 • God innsikt i sikkerhetsforvaltning i komplekse virksomheter
 • God kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikostyring og beredskapsorganisering, herunder utarbeide planer og gjennomføre øvelser
 • God kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring
 • Erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer
 • Erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • God formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Ønskelige kvalifikasjonskrav:

 • Dokumentert kompetanse eller sertifisering innen sikkerhetsstyring, prosjektledelse eller internrevisjon.
 • Erfaring innen sikringsrisikoanalyser og styringssystem for sikkerhet og informasjonssikkerhet
 • God kunnskap om informasjonssikkerhet
 • Kompetanse innen personellsikkerhet, klarering og autorisasjon
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner, forstår viktigheten av samarbeid på tvers og kan raskt sette deg inn i nye problemstillinger i en travel hverdag
 • Du er god på å bygge relasjoner og kan kommunisere faglige utfordringer på tvers av virksomheten også for de uten sikkerhetsfaglig bakgrunn og -forståelse
 • Du er nytenkende og evner å se nye og helhetlige løsninger på komplekse problemstillinger
 • Du håndterer uforutsigbarhet og arbeider godt under press
 • Du er selvstendig, jobber systematisk og har god helhetsforståelse
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt
 • Du tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes som seniorrådgiver (1364) i lønnspenn kr. 708 000 - 864 100 (tilsvarende ltr 75-82  per 1.oktober 2020), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert. 


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:seksjonssjef SIV, Henrik Pande-Rolfsen ,mob.nr :Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 11
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 14
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
5 ledige stillinger