<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vikariat Avdelingsingeniør, Stoffskifteavdelingen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved fakultetet for Biovitenskap (Biovit), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er det en ledig ca 12-måneders vikariat som avdelingsingeniør fra med medio august 2021.

Instituttet har ca. 140 ansatte som arbeider med undervisning og forskning innen husdyr og akvakultur. Instituttet dekker disse fagområdene: ernæring, fôring, etologi, husdyrmiljø, molekylærbiologi, genetikk og avl.

Den som ansettes vil være knyttet til Stoffskifteavdelingen som består av fem ingeniører/teknikere. Stoffskifteavdelingen bidrar med resultater til forskningen ved Biovit-IHA og andre oppdragsgivere. Vårt hovedvirke er ernæringsforsøk og undervisning på husdyr. En del av arbeidet vil være i samarbeid med instituttets forskere.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for stell og dyrevelferd hos drøvtyggerne som benyttes i forskningen og undervisningen ved avdelingen.
 • Ansvar for fôrhandtering og fôrplanlegging i samarbeid med oppdragsgivere.
 • Prøvetaking og prøvebearbeiding i undervisning og andre pågående forsøk ved avdelingen.
 • Ansvar for teknisk utstyr og instrumenter som benyttes ved avdelingen.
 • Hjelpelærer i undervisning av studenter ved behov.
 • Kommunikasjon og oppfølging av forskere og oppdragsgivere i forbindelse med forskningsprosjekter og undervisning.
 • Renhold og orden i avdelingens rom.
 • Datahåndtering og utforming av relevante prosedyrer og skjema.
 • Arbeidet kan også gjelde andre dyrearter enn drøvtyggerarter.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekter.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt (f.eks. husdyrvitenskap, dyrepleier).
 • Relevant arbeidserfaring og høy kompetanse innen håndtering av storfe og/eller småfe.

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring og kompetanse innen prøvetaking av dyr i forsøk.
 • Erfaring innen undervisning.
 • Arbeidserfaring fra båsmelking av ku eller geit.
 • Kurs i produksjonsdyr som forsøksdyr.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Systematisk, nøyaktig og selvstendig.
 • Pragmatisk og effektiv.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God til å tilegne deg nye arbeidsoppgaver/ansvarsområder.
 • Faglig entusiasme og fleksibilitet.
 • Indre motivert arbeidsinnsats og driv.
 • Noe teknisk innsikt og interesse.
 • Den som ansettes kan ikke ha kjente allergier mot fôr eller dyr
 • Den som ansetes må kunne handtere tunge løft (>15 kg).
 • Gode norskkunnskaper muntlig/skriftlig er et krav.
Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Lønn som avdelingsingeniør (kode 1085/LR22) innenfor et spenn mellom kr 404.400 – 507.400 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen er tilsluttet Statens pensjonskasse

For nærmere opplysninger, kontakt avdelingsleder Dag-Kristoffer Forberg, Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.04. 2021.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.


Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.

Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.038 ledige stillinger
1. januar 2014 blir Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for universitetet er "Kunnskap for livet". Med mer enn 1600 ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, utvikle nye tilbud og satsingsområder innen fakultetenes fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås, har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. Dette vil gi et stort løft for forskning innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og ressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.lifesciences.no
Les mer om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved fakultetet for Biovitenskap (Biovit), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er det en ledig ca 12-måneders vikariat som avdelingsingeniør fra med medio august 2021.

Instituttet har ca. 140 ansatte som arbeider med undervisning og forskning innen husdyr og akvakultur. Instituttet dekker disse fagområdene: ernæring, fôring, etologi, husdyrmiljø, molekylærbiologi, genetikk og avl.

Den som ansettes vil være knyttet til Stoffskifteavdelingen som består av fem ingeniører/teknikere. Stoffskifteavdelingen bidrar med resultater til forskningen ved Biovit-IHA og andre oppdragsgivere. Vårt hovedvirke er ernæringsforsøk og undervisning på husdyr. En del av arbeidet vil være i samarbeid med instituttets forskere.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for stell og dyrevelferd hos drøvtyggerne som benyttes i forskningen og undervisningen ved avdelingen.
 • Ansvar for fôrhandtering og fôrplanlegging i samarbeid med oppdragsgivere.
 • Prøvetaking og prøvebearbeiding i undervisning og andre pågående forsøk ved avdelingen.
 • Ansvar for teknisk utstyr og instrumenter som benyttes ved avdelingen.
 • Hjelpelærer i undervisning av studenter ved behov.
 • Kommunikasjon og oppfølging av forskere og oppdragsgivere i forbindelse med forskningsprosjekter og undervisning.
 • Renhold og orden i avdelingens rom.
 • Datahåndtering og utforming av relevante prosedyrer og skjema.
 • Arbeidet kan også gjelde andre dyrearter enn drøvtyggerarter.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekter.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt (f.eks. husdyrvitenskap, dyrepleier).
 • Relevant arbeidserfaring og høy kompetanse innen håndtering av storfe og/eller småfe.

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring og kompetanse innen prøvetaking av dyr i forsøk.
 • Erfaring innen undervisning.
 • Arbeidserfaring fra båsmelking av ku eller geit.
 • Kurs i produksjonsdyr som forsøksdyr.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Systematisk, nøyaktig og selvstendig.
 • Pragmatisk og effektiv.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God til å tilegne deg nye arbeidsoppgaver/ansvarsområder.
 • Faglig entusiasme og fleksibilitet.
 • Indre motivert arbeidsinnsats og driv.
 • Noe teknisk innsikt og interesse.
 • Den som ansettes kan ikke ha kjente allergier mot fôr eller dyr
 • Den som ansetes må kunne handtere tunge løft (>15 kg).
 • Gode norskkunnskaper muntlig/skriftlig er et krav.
Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Lønn som avdelingsingeniør (kode 1085/LR22) innenfor et spenn mellom kr 404.400 – 507.400 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen er tilsluttet Statens pensjonskasse

For nærmere opplysninger, kontakt avdelingsleder Dag-Kristoffer Forberg, Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.04. 2021.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.


Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.

Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 15
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 18
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 19
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 20
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
38 ledige stillinger

Fakta om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)