<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Pythonutviklere som vil sikre lys i lampa! Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du være med og utvikle nyskapende og kreative løsninger som sikrer Norges strømforsyning?

I driften av kraftsystemet samler vi inn store mengder data. I Statnett får du muligheten til å jobbe med disse dataene så vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en mer effektiv måte.

Nå ser vi etter utviklere som ønsker å være med på å bygge opp fagmiljøet vårt.

Kraftsystemet er i rask endring, som medfører mye skreddersøm og behov for egenutviklet programvare. Totalt er vi rundt 200 utviklere i Statnett, en blanding av fast ansatte og innleide konsulenter. Nå ønsker vi at en større andel av utviklerne skal være egne faste ansatte, som kan sette retning og ta langsiktig eierskap til løsningene våre. Vi er i ferd med å bygge et solid fagmiljø, og har som mål å ansette 50 utviklere i løpet av tre år. Utviklingsteamene våre vil organiseres med en miks av både unge og erfarne folk.

Du vil inngå i data science-avdelingen, og støtte data scientistene og kraftsystemeksperter i å utvikle og produksjonssette modeller i driftskritiske systemer. Avdelingen er representert i Oslo og Trondheim.

Vil du være en del av dette? Da har vi lyst til å høre fra deg!

Ansvarsområder og oppgaver
 • Utvikle applikasjoner for overvåkning, drift og balansering av strømnettet
 • Samarbeide med kolleger på tvers av disipliner om å finne nye muligheter for automatisering av oppgaver
 • Videreutvikle prototyper til robuste og forvaltbare applikasjoner
 • Tilgjengeliggjøre data for applikasjonsutvikling internt
 • Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk
 • Dele kunnskap med kolleger
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere teknologisk utdanning, helst på masternivå, eventuelt bachelornivå og relevant erfaring
 • Du har arbeidserfaring som Pythonutvikler eller er nyutdannet og har erfaring med bruk av Python under studiene
 • Du behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Norsk må du beherske på minimum nivå B2
Vi ser etter deg som
 • Har interesse for og ønske om å lære om kraftsystemet
 • Samarbeider godt med fagfolk og brukere på tvers av organisasjonen
 • Utvikler applikasjoner som er stabile, sikre og enkle å videreutvikle og drifte
 • Tar ansvar for helheten til systemene du utvikler, ved å aktivt følge opp brukernes behov og utfordre ønsker og eksisterende prioritering
 • Vektlegger kontinuerlig læring og forbedring av utviklingsarbeidet
 • Erfarne utviklere bør ha god kjennskap til metodikk som testdrevet utvikling, konteinere og CI/CD, nyutdannede bør ønske å lære mer.

Du trenger ikke oppfylle alle punktene for å bli vurdert til stillingen, og vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede til å søke.

Om oss

 

Data Science-avdelingen består i dag av ca. 15 personer med variert ekspertise, basert på en felles interesse for Python og kraftsystemet. Vi har kompetanse innen bl.a programmering, kraftsystemanalyser, maskinlæring, matematikk og optimering. Vi ønsker nå å styrke utviklingskompetansen i utvalgte prosjekter ytterligere.

I avdelingen legger vi til rette for å kunne jobbe tett sammen og dele kunnskap, både internt og eksternt. Vi utfordrer og forbedrer kontinuerlig måten vi jobber på. Du blir del av et stabilt og godt arbeidsmiljø, hvor du får jobbe med utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver samtidig som du legger til rette for elektrifisering av samfunnet. Vi ønsker at hver enkelt skal trives og bidra sosialt, og ha oppgaver som er faglig utfordrende og stimulerende. Vi ønsker mangfold i avdelingen, og oppfordrer både kvinner og menn med variert bakgrunn til å søke.

Vårt overordnede mål er å bidra til at Statnett utnytter data til å ta gode beslutninger.

Gunnhild er en av data scientistene du kan samarbeide med i avdelingen. Hun er sivilingeniør i industriell matematikk, og bruker en stor del av tiden sin på programmering. Det siste året har hun jobbet hun med utviklingen av en applikasjon som predikerer ubalanse i kraftsystemet i sanntid. I dette blogginlegget kan du lese om hvordan hun og teamet har brukt Pydantic og FastAPI til å validere inputdata til prognosemodellene.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Vi behandler søknader fortløpende. Nyutdannede bes om å laste opp karakterutskrift og eventuelt vitnemål.

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og utvikle nyskapende og kreative løsninger som sikrer Norges strømforsyning?

I driften av kraftsystemet samler vi inn store mengder data. I Statnett får du muligheten til å jobbe med disse dataene så vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en mer effektiv måte.

Nå ser vi etter utviklere som ønsker å være med på å bygge opp fagmiljøet vårt.

Kraftsystemet er i rask endring, som medfører mye skreddersøm og behov for egenutviklet programvare. Totalt er vi rundt 200 utviklere i Statnett, en blanding av fast ansatte og innleide konsulenter. Nå ønsker vi at en større andel av utviklerne skal være egne faste ansatte, som kan sette retning og ta langsiktig eierskap til løsningene våre. Vi er i ferd med å bygge et solid fagmiljø, og har som mål å ansette 50 utviklere i løpet av tre år. Utviklingsteamene våre vil organiseres med en miks av både unge og erfarne folk.

Du vil inngå i data science-avdelingen, og støtte data scientistene og kraftsystemeksperter i å utvikle og produksjonssette modeller i driftskritiske systemer. Avdelingen er representert i Oslo og Trondheim.

Vil du være en del av dette? Da har vi lyst til å høre fra deg!

Ansvarsområder og oppgaver
 • Utvikle applikasjoner for overvåkning, drift og balansering av strømnettet
 • Samarbeide med kolleger på tvers av disipliner om å finne nye muligheter for automatisering av oppgaver
 • Videreutvikle prototyper til robuste og forvaltbare applikasjoner
 • Tilgjengeliggjøre data for applikasjonsutvikling internt
 • Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk
 • Dele kunnskap med kolleger
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere teknologisk utdanning, helst på masternivå, eventuelt bachelornivå og relevant erfaring
 • Du har arbeidserfaring som Pythonutvikler eller er nyutdannet og har erfaring med bruk av Python under studiene
 • Du behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Norsk må du beherske på minimum nivå B2
Vi ser etter deg som
 • Har interesse for og ønske om å lære om kraftsystemet
 • Samarbeider godt med fagfolk og brukere på tvers av organisasjonen
 • Utvikler applikasjoner som er stabile, sikre og enkle å videreutvikle og drifte
 • Tar ansvar for helheten til systemene du utvikler, ved å aktivt følge opp brukernes behov og utfordre ønsker og eksisterende prioritering
 • Vektlegger kontinuerlig læring og forbedring av utviklingsarbeidet
 • Erfarne utviklere bør ha god kjennskap til metodikk som testdrevet utvikling, konteinere og CI/CD, nyutdannede bør ønske å lære mer.

Du trenger ikke oppfylle alle punktene for å bli vurdert til stillingen, og vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede til å søke.

Om oss

 

Data Science-avdelingen består i dag av ca. 15 personer med variert ekspertise, basert på en felles interesse for Python og kraftsystemet. Vi har kompetanse innen bl.a programmering, kraftsystemanalyser, maskinlæring, matematikk og optimering. Vi ønsker nå å styrke utviklingskompetansen i utvalgte prosjekter ytterligere.

I avdelingen legger vi til rette for å kunne jobbe tett sammen og dele kunnskap, både internt og eksternt. Vi utfordrer og forbedrer kontinuerlig måten vi jobber på. Du blir del av et stabilt og godt arbeidsmiljø, hvor du får jobbe med utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver samtidig som du legger til rette for elektrifisering av samfunnet. Vi ønsker at hver enkelt skal trives og bidra sosialt, og ha oppgaver som er faglig utfordrende og stimulerende. Vi ønsker mangfold i avdelingen, og oppfordrer både kvinner og menn med variert bakgrunn til å søke.

Vårt overordnede mål er å bidra til at Statnett utnytter data til å ta gode beslutninger.

Gunnhild er en av data scientistene du kan samarbeide med i avdelingen. Hun er sivilingeniør i industriell matematikk, og bruker en stor del av tiden sin på programmering. Det siste året har hun jobbet hun med utviklingen av en applikasjon som predikerer ubalanse i kraftsystemet i sanntid. I dette blogginlegget kan du lese om hvordan hun og teamet har brukt Pydantic og FastAPI til å validere inputdata til prognosemodellene.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Vi behandler søknader fortløpende. Nyutdannede bes om å laste opp karakterutskrift og eventuelt vitnemål.

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 15
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 17
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 18
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger

 

Fakta om Statnett