<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosessmodellør til styringsavdelingen Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Styringsavdelingen skal legge til rette for tolldirektørens styring av virksomheten gjennom å forvalte og videreutvikle etatens strategi, langtidsplanlegging og styringsstrukturer, herunder etatens mål og resultatstyringssystem. Avdelingen har også ansvar for fagområdene prosesstyring og -forvaltning samt sikkerhet og beredskap.

Som prosessmodellør vil du være en del av det sentrale styringsmiljøet i etaten og jobbe sammen med andre sentrale ressurser for å bidra til prosess- og kvalitetsstyring og gode endringsprosesser. Du vil bidra til at etatens ledelse har en god forståelse av roller, ansvar og myndighet gjennom å avklare grensesnitt mellom prosesseiere, systemeiere og linjeorganisasjonen. Du vil være en av våre superbrukere på systemet Qualiware som brukes til å dokumentere prosessene.

Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å ivareta standarder og kvalitet i etatens prosessmodeller. Styringsavdelingen har mange pågående prosjekter og oppgaver, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen. Stillingen krever utstrakt samarbeid i etaten på tvers av avdeling og fagområder, så kjennskap til Tolletaten vil være en klar fordel.  

 

Arbeidsoppgaver:

 • modellere prosesser i Qualiware
 • delta på prosessgruppearbeid og workshop arbeid og på sikt bygge evne til å kunne fasiliterere prosessgruppearbeid selvstendig 
 • løfte etatens kompetanse gjennom opplæring, veiledning og undervisning innenfor fagområdet
 • gi støtte til arbeid i prosessgrupper slik at prosessgruppenes resultat kan dokumenteres i Qualiware

 

Kvalifikasjoner og erfaring: 

 • fullført bachelorgrad. 1-årig høyere utdanning eller tollfaglig etatsutdannelse og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad.
 • fordel med erfaring fra arbeid med dokumentasjon og utvikling av prosesser, men det viktigste er at du har interesse for fagområdet og god teknisk forståelse.
 • grunnleggende forståelse av hva prosessmodelleringer er vil være en fordel
 • du bør ha praktisk erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, i tillegg til erfaring fra opplæring og undervisning.

 

Dine egenskaper:

 • utadvendt, nettverksbygger og nysgjerrig
 • god til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • pedagogisk og løsningsorientert med sterkt brukerfokus
 • analytisk og metodisk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr:

 • kurs og kompetanseheving innenfor standarder for kvalitets- og prosessarbeid 
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som rådgiver, kr 500 000 – 655 000.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 

Styringsavdelingen er en av fem avdelinger i administrasjonsdivisjonen og består av 12 ansatte. Avdelingen jobber i faglige team innenfor strategi, virksomhetsstyring, prosesstyring og virksomhetsarkitetur og sikkerhet, og har utstrakt samarbeid på tvers av teamene for å sikre utvikling av avdelingen og den enkelte. 


Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tommy Olsen på tlf 932 83 768. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Synes du offentlig sektor er spennende og ønsker å jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte?Som prosjektleder i CGI kan du
02.03.2021 Oslo
Syrtveit Fiskeanlegg er lokalisert ved Syrtveitsfossen i Otra i Evje og Hornnes kommune. Fiskeanlegget ble bygd av Otteraaens Brugseierforening i 1992 for å oppfylle utsettingspålegg gitt i
12.05.2021 Evje og Hornnes
Vi søker etter Kraftverkstekniker/ Energioperatør Det er nå ledig stilling som Kraftverkstekniker/ Energioperatør i Agder Energi Vannkraft AS, Kraftverksområde Nord.
12.05.2021 Valle
Vil du jobbe for lønnsom vekst i en fornybar fremtid? Entelios Nordic er et ledende nordisk energiselskap, og den største
12.05.2021 Bærum
Du jobber som testleder, har erfaring fra store komplekse IT-prosjekter og sertifiseringer innen testledelse. Du er engasjert i faget og
12.05.2021 Oslo
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
12.05.2021 Oslo
CGI Norge er i vekst og vi i Card ønsker derfor å forsterke vårt team! Vi søker derfor etter junior Java-programvareutviklere,
12.05.2021 Oslo
CGI Norge er i vekst og vi i Card ønsker derfor å forsterke vårt team! Vi søker derfor etter en erfaren
12.05.2021 Oslo
Vis alle 31.445 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Styringsavdelingen skal legge til rette for tolldirektørens styring av virksomheten gjennom å forvalte og videreutvikle etatens strategi, langtidsplanlegging og styringsstrukturer, herunder etatens mål og resultatstyringssystem. Avdelingen har også ansvar for fagområdene prosesstyring og -forvaltning samt sikkerhet og beredskap.

Som prosessmodellør vil du være en del av det sentrale styringsmiljøet i etaten og jobbe sammen med andre sentrale ressurser for å bidra til prosess- og kvalitetsstyring og gode endringsprosesser. Du vil bidra til at etatens ledelse har en god forståelse av roller, ansvar og myndighet gjennom å avklare grensesnitt mellom prosesseiere, systemeiere og linjeorganisasjonen. Du vil være en av våre superbrukere på systemet Qualiware som brukes til å dokumentere prosessene.

Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å ivareta standarder og kvalitet i etatens prosessmodeller. Styringsavdelingen har mange pågående prosjekter og oppgaver, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen. Stillingen krever utstrakt samarbeid i etaten på tvers av avdeling og fagområder, så kjennskap til Tolletaten vil være en klar fordel.  

 

Arbeidsoppgaver:

 • modellere prosesser i Qualiware
 • delta på prosessgruppearbeid og workshop arbeid og på sikt bygge evne til å kunne fasiliterere prosessgruppearbeid selvstendig 
 • løfte etatens kompetanse gjennom opplæring, veiledning og undervisning innenfor fagområdet
 • gi støtte til arbeid i prosessgrupper slik at prosessgruppenes resultat kan dokumenteres i Qualiware

 

Kvalifikasjoner og erfaring: 

 • fullført bachelorgrad. 1-årig høyere utdanning eller tollfaglig etatsutdannelse og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad.
 • fordel med erfaring fra arbeid med dokumentasjon og utvikling av prosesser, men det viktigste er at du har interesse for fagområdet og god teknisk forståelse.
 • grunnleggende forståelse av hva prosessmodelleringer er vil være en fordel
 • du bør ha praktisk erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, i tillegg til erfaring fra opplæring og undervisning.

 

Dine egenskaper:

 • utadvendt, nettverksbygger og nysgjerrig
 • god til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • pedagogisk og løsningsorientert med sterkt brukerfokus
 • analytisk og metodisk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr:

 • kurs og kompetanseheving innenfor standarder for kvalitets- og prosessarbeid 
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som rådgiver, kr 500 000 – 655 000.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 

Styringsavdelingen er en av fem avdelinger i administrasjonsdivisjonen og består av 12 ansatte. Avdelingen jobber i faglige team innenfor strategi, virksomhetsstyring, prosesstyring og virksomhetsarkitetur og sikkerhet, og har utstrakt samarbeid på tvers av teamene for å sikre utvikling av avdelingen og den enkelte. 


Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tommy Olsen på tlf 932 83 768. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 18
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten