<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Dansepedagog Sør-Varanger kulturskole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon6 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Kort om stillingen:

Sør-Varanger kulturskole har ledig 50% fast stilling som dansepedagog med tiltredelse 01.08.2021.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av danseundervisning rettet mot barn og unge fra 5 år og oppover. Undervisningen er organisert i grupper i SFO-tiden og på ettermiddags-/kveldstid.
 • Videreutvikling av fagområdet og undervisningen i kulturskolesammenheng.
 • Deltakelse i møter og planarbeid.
 • Planlegging og gjennomføring av forestillinger og prosjekter.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle.
 • Alternativt: Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag.
 • Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. Erfarne dansere oppfordres derfor til å søke selv om de ikke nødvendigvis oppfyller de formelle kravene.

Personlig egnethet:

Sør-Varanger kulturskole er en arbeidsplass med kreative, utviklingsorienterte og kompetente lærere som behandler hverandre med gjensidig respekt. Vi søker en person som vil være med på laget og skape en kulturskole som fremmer det skapende og er en sentral del av det lokale kulturlivet.

Per idag undervises det i ballett og kreativ dans, og vi ønsker oss en lærer som kan fortsette arbeidet med disse dansestilene. Men alle dansere er velkommen til å søke uavhengig av faglig bakgrunn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet:

Dansefaget ved Sør-Varanger kulturskole har hatt en god vekst de siste årene, og teller per i dag ca 100 elever totalt fordelt på 2 lærere. Kulturskolen har ca. 380 elevplasser fordelt på musikkfag, samisk kulturfag, visuelle kunstfag, teater og dans. Vi har også lange tradisjoner med samarbeid over landegrensene, både med Russland og Finland. Sør-Varanger kommune er vennskapskommune med Severomorsk i Russland.

Sør-Varanger kulturskole tilbyr dans i alle aldre. Det skal undervises i så mange stiler som er oppnåelig med dansepedagogens kompetanse. Aldersgruppeinndeling og novå på de ulike plassene er opp til den enkelte dansepedagogen. Vi har godt egnede lokaler i form av dansesaler m/speil og barrer på Kirkenes skole samt Sandnes og Bjørnevatn skole. Vi har et godt og tett samarbeid med grunnskolene i kommunen, og våre danselærere bistår jevlig grunnskolene i undervisningen.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Per Anders Store , Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Jeg er ei jente i rullestol på 18 år som søker BPA (brukerstyrt personlig assistent). Jeg trenger personlig og praktisk
14.05.2021 Trondheim
Jeg er ei jente i rullestol på 18 år som søker BPA (brukerstyrt personlig assistent). Jeg trenger personlig og praktisk
14.05.2021 Trondheim
Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Vis alle 26.312 ledige stillinger
Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt. Les mer om Sør-Varanger kulturskole

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon6 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Kort om stillingen:

Sør-Varanger kulturskole har ledig 50% fast stilling som dansepedagog med tiltredelse 01.08.2021.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av danseundervisning rettet mot barn og unge fra 5 år og oppover. Undervisningen er organisert i grupper i SFO-tiden og på ettermiddags-/kveldstid.
 • Videreutvikling av fagområdet og undervisningen i kulturskolesammenheng.
 • Deltakelse i møter og planarbeid.
 • Planlegging og gjennomføring av forestillinger og prosjekter.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle.
 • Alternativt: Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag.
 • Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. Erfarne dansere oppfordres derfor til å søke selv om de ikke nødvendigvis oppfyller de formelle kravene.

Personlig egnethet:

Sør-Varanger kulturskole er en arbeidsplass med kreative, utviklingsorienterte og kompetente lærere som behandler hverandre med gjensidig respekt. Vi søker en person som vil være med på laget og skape en kulturskole som fremmer det skapende og er en sentral del av det lokale kulturlivet.

Per idag undervises det i ballett og kreativ dans, og vi ønsker oss en lærer som kan fortsette arbeidet med disse dansestilene. Men alle dansere er velkommen til å søke uavhengig av faglig bakgrunn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet:

Dansefaget ved Sør-Varanger kulturskole har hatt en god vekst de siste årene, og teller per i dag ca 100 elever totalt fordelt på 2 lærere. Kulturskolen har ca. 380 elevplasser fordelt på musikkfag, samisk kulturfag, visuelle kunstfag, teater og dans. Vi har også lange tradisjoner med samarbeid over landegrensene, både med Russland og Finland. Sør-Varanger kommune er vennskapskommune med Severomorsk i Russland.

Sør-Varanger kulturskole tilbyr dans i alle aldre. Det skal undervises i så mange stiler som er oppnåelig med dansepedagogens kompetanse. Aldersgruppeinndeling og novå på de ulike plassene er opp til den enkelte dansepedagogen. Vi har godt egnede lokaler i form av dansesaler m/speil og barrer på Kirkenes skole samt Sandnes og Bjørnevatn skole. Vi har et godt og tett samarbeid med grunnskolene i kommunen, og våre danselærere bistår jevlig grunnskolene i undervisningen.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Per Anders Store , Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sør-Varanger kulturskole