<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektleder Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Informasjonsforvaltning, Skatteetaten

Har du lyst til å være med å sette premissene for det tverretatlige samarbeidet om videreutviklingen av Folkeregisteret? Skatteetaten har nettopp avsluttet moderniseringen av folkeregisteret og skal opprette en funksjon (sekretariat) med ansvar for å ivareta den eksterne samhandlingen og styringen av videreutviklingen av registeret.
 
Folkeregisteret er Norges viktigste nasjonale felleskomponent og en grunnleggende forutsetning for den videre digitaliseringen av Norge. Informasjonen i registeret er utgangspunktet for all informasjon fra offentlige myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt regelverk og en nylig modernisering av registeret.
 
I styringsstab i divisjon Informasjonsforvaltning har vi ledig stilling som prosjektleder for denne tverretatlige samhandlingen om folkeregisteret. Formålet
med rollen er å ivareta og tilrettelegge for god og involverende styring og utvikling av Folkeregisteret som nasjonal felleskomponent, i tråd med nasjonale rammer, retningslinjer og intensjoner for IKT-politikken.
 
Prosjektlederen vil rapportere til fagdirektør for Folkeregisteret som hører til styringsstab, og vil også ha utstrakt grad av kontakt med Folkeregisterets stab, samt relevante miljøer internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver
 • bidra til å holde oversikt over strategiske endringsområder for videreutviklingen av folkeregisteret
 • drive samhandlingen og problemløsning på disse områdene i samarbeid med sentrale aktører i offentlig og privat sektor
 • sikre godt forberedte agendaer med saker og beslutningsgrunnlag til ledermøter, Finansdepartementet, Styringsråd mv
 • tilrettelegge og følge opp møtearenaer i styringsmodellen
 • delta i styringsdialogen med Finansdepartementet (og ved behov i tverrdepartemental dialog)
 • følge opp arbeidet med, og oversikt over, produsentavtalene med NAV, Helse, Posten, Fylkesmannen, UDI, BRREG og domstoladministrasjonen om innsending av data så vel som interne tjenesteavtaler
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på masternivå. Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent
 • behersker norsk flytende skriftlig og muntlig
 • god kunnskap om fordelingen av ansvar, myndighet og oppgaver i offentlig forvaltning
 • god kunnskap om rammer og prosesser for styring i offentlig forvaltning
 • erfaring med styring, budsjettering, rapportering
 • erfaring med prosess- og prosjektledelse
Personlige egenskaper
 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne å lytte til innspill og få belyst en sak fra flere sider
 • god prosessdriver som jobber systematisk for å sikre fremdrift
 • uredd person som evner å sette agenda
 • trives med å ha en utadrettet rolle
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000– kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.475 ledige stillinger

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Informasjonsforvaltning, Skatteetaten

Har du lyst til å være med å sette premissene for det tverretatlige samarbeidet om videreutviklingen av Folkeregisteret? Skatteetaten har nettopp avsluttet moderniseringen av folkeregisteret og skal opprette en funksjon (sekretariat) med ansvar for å ivareta den eksterne samhandlingen og styringen av videreutviklingen av registeret.
 
Folkeregisteret er Norges viktigste nasjonale felleskomponent og en grunnleggende forutsetning for den videre digitaliseringen av Norge. Informasjonen i registeret er utgangspunktet for all informasjon fra offentlige myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt regelverk og en nylig modernisering av registeret.
 
I styringsstab i divisjon Informasjonsforvaltning har vi ledig stilling som prosjektleder for denne tverretatlige samhandlingen om folkeregisteret. Formålet
med rollen er å ivareta og tilrettelegge for god og involverende styring og utvikling av Folkeregisteret som nasjonal felleskomponent, i tråd med nasjonale rammer, retningslinjer og intensjoner for IKT-politikken.
 
Prosjektlederen vil rapportere til fagdirektør for Folkeregisteret som hører til styringsstab, og vil også ha utstrakt grad av kontakt med Folkeregisterets stab, samt relevante miljøer internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver
 • bidra til å holde oversikt over strategiske endringsområder for videreutviklingen av folkeregisteret
 • drive samhandlingen og problemløsning på disse områdene i samarbeid med sentrale aktører i offentlig og privat sektor
 • sikre godt forberedte agendaer med saker og beslutningsgrunnlag til ledermøter, Finansdepartementet, Styringsråd mv
 • tilrettelegge og følge opp møtearenaer i styringsmodellen
 • delta i styringsdialogen med Finansdepartementet (og ved behov i tverrdepartemental dialog)
 • følge opp arbeidet med, og oversikt over, produsentavtalene med NAV, Helse, Posten, Fylkesmannen, UDI, BRREG og domstoladministrasjonen om innsending av data så vel som interne tjenesteavtaler
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på masternivå. Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent
 • behersker norsk flytende skriftlig og muntlig
 • god kunnskap om fordelingen av ansvar, myndighet og oppgaver i offentlig forvaltning
 • god kunnskap om rammer og prosesser for styring i offentlig forvaltning
 • erfaring med styring, budsjettering, rapportering
 • erfaring med prosess- og prosjektledelse
Personlige egenskaper
 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne å lytte til innspill og få belyst en sak fra flere sider
 • god prosessdriver som jobber systematisk for å sikre fremdrift
 • uredd person som evner å sette agenda
 • trives med å ha en utadrettet rolle
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000– kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 19
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten