<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seksjonssjef til seksjon Grenland 2 i grensedivisjonen Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte etaten en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Seksjon Grenland 2 er en del av Grensedivisjonens område Oslofjord, som har ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Område Oslofjord består av elleve seksjoner ved tjenestesteder i Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo. 

Seksjonene i Grenland har ansvar for kontroll ved grensekryssende trafikk, primært med fartøys- og fergetrafikk, samt ekspedisjon. 

Ved opprettelse av seksjon Grenland 2 har tollstedet Grenland samtidig gjennomført en dreining mot nye fokusområder i lys av aktuell varestrøm i området. Dette medfører behov for videre utvikling for best mulig innretning og oppdragsløsning. Tollstedets geografiske ansvarsområde omfatter en høy andel industri- og næringsvirksomhet hvor både eksport- og import av varer er i en økende utvikling, samt en sterkt trafikkert havn med både gods- og passasjertrafikk. Tollstedet satser derfor på økt grad av kontroll av gods, herunder containertrafikk, samt kontroll av handelsfartøy i tillegg til tilstedeværelse på internasjonal ferjetrafikk i området.

Som leder for seksjon Grenland 2 vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 13 medarbeidere som du vil ha personalansvar for, hvorav 11 medarbeidere i turnus. Stillingen krever også tett samarbeid med seksjonssjef Grenland 1 da seksjonene løser oppdrag i fellesskap. Seksjonsleder rapporterer direkte til områdesjefen for område Oslofjord og inngår i områdets ledergruppe.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • lede seksjonen
 • personal- og resultatansvar
 • plan-, rapporterings- og budsjettansvar

Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet, inngår i stillingen

 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført relevant bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter i kombinasjon med meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad 
 • relevant ledererfaring 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Erfaring fra endringsprosesser, samt fra offentlig sektor er en fordel

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som seksjonssjef, kr 650 000 – 750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted Brevik 

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.  

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tim Gurrik på telefon 474 77 473.

For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se toll.no/jobb

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Revisorgruppen Fjordane er i sterk vekst og er derfor på jakt etter en ny medarbeider innen regnskapsnære tjenester og revisjon
03.02.2019 Sunnfjord
Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 28.466 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte etaten en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Seksjon Grenland 2 er en del av Grensedivisjonens område Oslofjord, som har ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Område Oslofjord består av elleve seksjoner ved tjenestesteder i Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo. 

Seksjonene i Grenland har ansvar for kontroll ved grensekryssende trafikk, primært med fartøys- og fergetrafikk, samt ekspedisjon. 

Ved opprettelse av seksjon Grenland 2 har tollstedet Grenland samtidig gjennomført en dreining mot nye fokusområder i lys av aktuell varestrøm i området. Dette medfører behov for videre utvikling for best mulig innretning og oppdragsløsning. Tollstedets geografiske ansvarsområde omfatter en høy andel industri- og næringsvirksomhet hvor både eksport- og import av varer er i en økende utvikling, samt en sterkt trafikkert havn med både gods- og passasjertrafikk. Tollstedet satser derfor på økt grad av kontroll av gods, herunder containertrafikk, samt kontroll av handelsfartøy i tillegg til tilstedeværelse på internasjonal ferjetrafikk i området.

Som leder for seksjon Grenland 2 vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 13 medarbeidere som du vil ha personalansvar for, hvorav 11 medarbeidere i turnus. Stillingen krever også tett samarbeid med seksjonssjef Grenland 1 da seksjonene løser oppdrag i fellesskap. Seksjonsleder rapporterer direkte til områdesjefen for område Oslofjord og inngår i områdets ledergruppe.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • lede seksjonen
 • personal- og resultatansvar
 • plan-, rapporterings- og budsjettansvar

Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet, inngår i stillingen

 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført relevant bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter i kombinasjon med meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad 
 • relevant ledererfaring 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Erfaring fra endringsprosesser, samt fra offentlig sektor er en fordel

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som seksjonssjef, kr 650 000 – 750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted Brevik 

 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.  

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tim Gurrik på telefon 474 77 473.

For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se toll.no/jobb

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 10
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten