<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Leder for kompetanseseksjonen i HR-avdelingen Tolletaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Har du erfaring med strategisk kompetansestyring og utvikling?

Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant annet skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, fremtidsrettede tjenesteleveranser og økt faglig og teknologisk utvikling.

Kompetanseseksjonen i HR-avdelingen har fagansvar for strategisk kompetansestyring, kompetanseutvikling og lederutvikling i Tolletaten, og bidrar i langtidsplanprosessene innenfor nevnte områder. I tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) har kompetanseseksjonen også ansvar for ny tollfaglig utdanning, i form av en nyskapende bachelorgrad.

Som leder for kompetaneseksjonen vil du bli en del av et sterkt og ambisiøst lederkollegium, noe som gir stor mulighet for å påvirke etatens strategier og mål, herunder deltakelse i virksomhetsstyringen. Du vil ha ansvaret for å lede seksjonen administrativt, faglig og ha personalansvar for 6-8 medarbeidere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for HR-avdelingen.  

  

Sentrale ansvarsområder:  

 • Implementere og videreføre Tolletatens nyetablerte kompetansemålbilde 
 • Ansvar for videreutvikling av Tolletatens kompetanseutviklingsprosesser, herunder etatens bruk av nytt Learning management system (LMS)  
 • Ansvar for etatsutdanningen for Tolletatens siste aspirantkull
 • På vegne av Tolletaten ha ansvar for igangsettelse og videreutvikling av ny bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll, i tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (se UiS.no/Toll) 
 • Forvaltnings- og videreutviklingsansvar for etatens etter- og videreutdanningsprogrammer
 • Ansvar for gjennomføring og videreutvikling av Tolletatens lederopplæring

 

Kvalifikasjonskrav:  

 • Fullført mastergrad innen relevante fagområder
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid  
 • Erfaring med utrednings- og endringsarbeid 
 • Erfaring med strategisk kompetansestyring og lederutvikling 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og virksomhetsstyring 

 

Som leder for kompetanseseksjonen er det nødvendig at du:

 • Evner å planlegge og gjennomføre tidsriktige leveranser 
 • Evner å kommunisere og lede gjennom digitale samhandlingsverktøy  
 • Har en utpreget serviceinnstilling overfor interne samarbeidspartnere og samarbeidende organisasjoner 
 • Har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har god organisasjonsforståelse, herunder god prosessforståelse 
 • Er analytisk, systematisk og har stor arbeidskapasitet 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i Tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet, evner å skape et godt arbeidsmiljø, og er mål-, resultat- og utviklingsorientert.   

  

Vi tilbyr:  

 • Gode utviklingsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte medarbeidere   
 • Stillingen lønnes som underdirektør, kr 750.000 – 850.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  
 • Arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum, rett ved Oslo S 

HR-avdelingen sorterer under administrasjonsdivisjonen, som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste, samt anskaffelser og fellestjenester. HR skal legge til rette for tolldirektørens utøvelse av arbeidsgiverrollen, herunder ivareta medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på virksomhetsnivå. Avdelingen skal sikre enhetlig praksis, utvikle og forvalte prosessene innenfor sentrale HR leveranser for Tolletaten, samt bidra til langtidsplanprosessen innenfor HR-området.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.   

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på telefon 90 54 27 06.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Revisorgruppen Fjordane er i sterk vekst og er derfor på jakt etter en ny medarbeider innen regnskapsnære tjenester og revisjon
03.02.2019 Sunnfjord
Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 28.466 ledige stillinger

Ønsker du å gjøre en god jobb for samfunnet og å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Tolletaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finasiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Tolletaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet.

 

Les mer om Tolletaten

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring med strategisk kompetansestyring og utvikling?

Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant annet skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, fremtidsrettede tjenesteleveranser og økt faglig og teknologisk utvikling.

Kompetanseseksjonen i HR-avdelingen har fagansvar for strategisk kompetansestyring, kompetanseutvikling og lederutvikling i Tolletaten, og bidrar i langtidsplanprosessene innenfor nevnte områder. I tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) har kompetanseseksjonen også ansvar for ny tollfaglig utdanning, i form av en nyskapende bachelorgrad.

Som leder for kompetaneseksjonen vil du bli en del av et sterkt og ambisiøst lederkollegium, noe som gir stor mulighet for å påvirke etatens strategier og mål, herunder deltakelse i virksomhetsstyringen. Du vil ha ansvaret for å lede seksjonen administrativt, faglig og ha personalansvar for 6-8 medarbeidere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for HR-avdelingen.  

  

Sentrale ansvarsområder:  

 • Implementere og videreføre Tolletatens nyetablerte kompetansemålbilde 
 • Ansvar for videreutvikling av Tolletatens kompetanseutviklingsprosesser, herunder etatens bruk av nytt Learning management system (LMS)  
 • Ansvar for etatsutdanningen for Tolletatens siste aspirantkull
 • På vegne av Tolletaten ha ansvar for igangsettelse og videreutvikling av ny bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll, i tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (se UiS.no/Toll) 
 • Forvaltnings- og videreutviklingsansvar for etatens etter- og videreutdanningsprogrammer
 • Ansvar for gjennomføring og videreutvikling av Tolletatens lederopplæring

 

Kvalifikasjonskrav:  

 • Fullført mastergrad innen relevante fagområder
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid  
 • Erfaring med utrednings- og endringsarbeid 
 • Erfaring med strategisk kompetansestyring og lederutvikling 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og virksomhetsstyring 

 

Som leder for kompetanseseksjonen er det nødvendig at du:

 • Evner å planlegge og gjennomføre tidsriktige leveranser 
 • Evner å kommunisere og lede gjennom digitale samhandlingsverktøy  
 • Har en utpreget serviceinnstilling overfor interne samarbeidspartnere og samarbeidende organisasjoner 
 • Har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har god organisasjonsforståelse, herunder god prosessforståelse 
 • Er analytisk, systematisk og har stor arbeidskapasitet 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i Tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet, evner å skape et godt arbeidsmiljø, og er mål-, resultat- og utviklingsorientert.   

  

Vi tilbyr:  

 • Gode utviklingsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte medarbeidere   
 • Stillingen lønnes som underdirektør, kr 750.000 – 850.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  
 • Arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum, rett ved Oslo S 

HR-avdelingen sorterer under administrasjonsdivisjonen, som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste, samt anskaffelser og fellestjenester. HR skal legge til rette for tolldirektørens utøvelse av arbeidsgiverrollen, herunder ivareta medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på virksomhetsnivå. Avdelingen skal sikre enhetlig praksis, utvikle og forvalte prosessene innenfor sentrale HR leveranser for Tolletaten, samt bidra til langtidsplanprosessen innenfor HR-området.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.   

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på telefon 90 54 27 06.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 10
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Tolletaten