<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektleder IKT-samarbeid Tana kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med å utvikle Vestre Varanger IKT-samarbeid?

Vi søker prosjektleder for 1-års utredning og tilrettelegging av felles IKT-samarbeid Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana.

Om oss i Vestre Varanger:

Vi er fire kommuner øst i spennende Finnmark. Fiskeri, hav, reindrift og jordbruk er en viktig del av vår hverdag. I regionen har vi to videregående skoler, vi har flere større offentlige virksomheter som tingrett, utmarksdomstol og fagavdelinger under Sametinget og vi har større virksomheter innen fiskeri og havbruk.

Vi har store avstander innad og mellom kommunene. Vi har mye natur å by på og masse friskt og variert vær. Dette gir oss mange naturopplevelser sommer som vinter.

Vi er en sammensatt befolkning av nordmenn, samer, kvener og nye innbyggere fra andre land. Dette byr på flerkulturelt mangfold og spennende møter.

De fire kommunene som utgjør Vestre Varanger regionen er arealmessig omfattende og har en samlet befolkning på i underkant av 7000 mennesker. Avstanden mellom ytterpunktene Berlevåg og Nesseby er ca. to timers kjøring. Regionen har gode veier, to flyplasser og to anløpssteder for Hurtigruten. Tana bru og Varangerbotn er begge viktige knutepunkter i Øst-Finnmark. Vestre Varanger grenser til Finland i sør og Barentshavet i nord. Tanafjorden og Varangerfjorden skjærer begge rett inn i området vårt.

Vi søker etter deg med god prosjektlederkompetanse, som er pådriver for omstilling, modernisering og digitalisering av tjenestene, samt kjenner til kommunale IKT- strukturer. Du er samlende og engasjert med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater.

Kommunene Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana går nå sammen om å se på muligheten for et forpliktende og sømløst samarbeid innen IKT og digitalisering. De fire kommunene som utgjør Vestre Varanger har samlet et stort areal med en befolkning i underkant av 7 000.

De fire kommunene som utgjør Vestre Varanger regionen er arealmessig omfattende og har en befolkning i underkant av 7 000.

Det skal være operativ IKT-tjeneste i alle kommunene, men tjenesten skal ledes fra en vertskommune.

Prosjektet skal utrede en samordnet felles plattform for Vestre Varanger IKT. Arbeidet skal utøves i tett dialog med de ansatte innen IKT- området i kommunene og prosjektledelsen for kommunesamarbeid bestående blant annet av rådmenn/kommunedirektører i de fire kommunene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark følger også arbeidet tett og vil inneha en observatør-rolle i prosjektet.

Samordning av tjenesten i de fire kommunene er godt forankret i både kommuneledelsen og i dagens IKT-tjeneste. Til sammen har tjenesten pr. i dag 7 stillinger fordelt på de fire kommunene.

Sammen med IKT-ansatte i våre fire kommuner skal du legge til rette for etablering av felles IKT samarbeid og det skal utvikles en felles digitaliseringsstrategi for kommunene i Vestre Varanger.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og foreslå løsninger for samordning av IKT-tjenesten i de fire kommunene.
 • Bidra til utvikling av felles IKT-samarbeid i Vestre Varanger.
 • Bidra til at samarbeidet leverer forutsigbare tjenester av høy kvalitet.
 • Rådgivning vedrørende tekniske veivalg, innkjøp og investeringer, herunder deltakelse i bredere regionalt IKT-samarbeid.
 • Utvikling av forslag il felles IKT-organisasjon, basert på erfaringer fra andre kommuner.
 • Utvikle en digitaliseringsstrategi for kommunene i Vestre Varanger.
 • Knytte kommunene i Vestre Varanger til et digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark.
 • Høyt fokus på IKT-sikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Krav om høyskole-/universitetsutdannelse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Ønskelig med sertifisering innen prosjektledelse, f.eks. Prince 2
 • Dokumenterte resultater fra tidligere prosjekter
 • Kjennskap til kommunal og fylkeskommunal forvaltning er en fordel
 • Erfaring fra liknende stillinger i privat eller offentlig virksomhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Krav om norske språkkunnskaper
 • Under ellers like vilkår foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk

Personlige egenskaper

Den som blir tilsatt må være selvstendig, strukturert og løsningsorientert, ha god kommunikasjonsevne og en positiv innstilling, samt kunne prioritere og håndtere utfordringer.

Initiativrik - flink til å se mulighetene

Vi tilbyr

Utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgave.
Hektisk hverdag, men med store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag.
Godt arbeidsmiljø i virksomhet i ekspansjon. Fleksibel arbeidstid. Bolig: Vi er behjelpelig med bolig i prosjektperioden. Lønn: Etter avtale. Tiltredelse etter avtale, eventuelt så fort som mulig. Valgfritt kontorsted i en av de fire kommunene i prosjektperioden. Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lovverk og reglement. Nedskriving av studielån med 10% av opprinnelige lånebeløp med maksimal nedskriving pr. år med kr 25 000 når man bor og jobber i Finnmark. Lavere personbeskatning for de som bor og jobber i Finnmark.

Annet

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Den som blir tilsatt må ha førerkort for bil, samt kunne disponere egen bil i arbeidet.

Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Kontaktinformasjon

Inger Pertterson, IT-leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Trond Are Anti, Rådmann, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhusveien 24
9845 Tana

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Tana kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 18.04.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.485 ledige stillinger
Les mer om Tana kommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med å utvikle Vestre Varanger IKT-samarbeid?

Vi søker prosjektleder for 1-års utredning og tilrettelegging av felles IKT-samarbeid Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana.

Om oss i Vestre Varanger:

Vi er fire kommuner øst i spennende Finnmark. Fiskeri, hav, reindrift og jordbruk er en viktig del av vår hverdag. I regionen har vi to videregående skoler, vi har flere større offentlige virksomheter som tingrett, utmarksdomstol og fagavdelinger under Sametinget og vi har større virksomheter innen fiskeri og havbruk.

Vi har store avstander innad og mellom kommunene. Vi har mye natur å by på og masse friskt og variert vær. Dette gir oss mange naturopplevelser sommer som vinter.

Vi er en sammensatt befolkning av nordmenn, samer, kvener og nye innbyggere fra andre land. Dette byr på flerkulturelt mangfold og spennende møter.

De fire kommunene som utgjør Vestre Varanger regionen er arealmessig omfattende og har en samlet befolkning på i underkant av 7000 mennesker. Avstanden mellom ytterpunktene Berlevåg og Nesseby er ca. to timers kjøring. Regionen har gode veier, to flyplasser og to anløpssteder for Hurtigruten. Tana bru og Varangerbotn er begge viktige knutepunkter i Øst-Finnmark. Vestre Varanger grenser til Finland i sør og Barentshavet i nord. Tanafjorden og Varangerfjorden skjærer begge rett inn i området vårt.

Vi søker etter deg med god prosjektlederkompetanse, som er pådriver for omstilling, modernisering og digitalisering av tjenestene, samt kjenner til kommunale IKT- strukturer. Du er samlende og engasjert med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater.

Kommunene Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana går nå sammen om å se på muligheten for et forpliktende og sømløst samarbeid innen IKT og digitalisering. De fire kommunene som utgjør Vestre Varanger har samlet et stort areal med en befolkning i underkant av 7 000.

De fire kommunene som utgjør Vestre Varanger regionen er arealmessig omfattende og har en befolkning i underkant av 7 000.

Det skal være operativ IKT-tjeneste i alle kommunene, men tjenesten skal ledes fra en vertskommune.

Prosjektet skal utrede en samordnet felles plattform for Vestre Varanger IKT. Arbeidet skal utøves i tett dialog med de ansatte innen IKT- området i kommunene og prosjektledelsen for kommunesamarbeid bestående blant annet av rådmenn/kommunedirektører i de fire kommunene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark følger også arbeidet tett og vil inneha en observatør-rolle i prosjektet.

Samordning av tjenesten i de fire kommunene er godt forankret i både kommuneledelsen og i dagens IKT-tjeneste. Til sammen har tjenesten pr. i dag 7 stillinger fordelt på de fire kommunene.

Sammen med IKT-ansatte i våre fire kommuner skal du legge til rette for etablering av felles IKT samarbeid og det skal utvikles en felles digitaliseringsstrategi for kommunene i Vestre Varanger.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og foreslå løsninger for samordning av IKT-tjenesten i de fire kommunene.
 • Bidra til utvikling av felles IKT-samarbeid i Vestre Varanger.
 • Bidra til at samarbeidet leverer forutsigbare tjenester av høy kvalitet.
 • Rådgivning vedrørende tekniske veivalg, innkjøp og investeringer, herunder deltakelse i bredere regionalt IKT-samarbeid.
 • Utvikling av forslag il felles IKT-organisasjon, basert på erfaringer fra andre kommuner.
 • Utvikle en digitaliseringsstrategi for kommunene i Vestre Varanger.
 • Knytte kommunene i Vestre Varanger til et digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark.
 • Høyt fokus på IKT-sikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Krav om høyskole-/universitetsutdannelse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Ønskelig med sertifisering innen prosjektledelse, f.eks. Prince 2
 • Dokumenterte resultater fra tidligere prosjekter
 • Kjennskap til kommunal og fylkeskommunal forvaltning er en fordel
 • Erfaring fra liknende stillinger i privat eller offentlig virksomhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Krav om norske språkkunnskaper
 • Under ellers like vilkår foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk

Personlige egenskaper

Den som blir tilsatt må være selvstendig, strukturert og løsningsorientert, ha god kommunikasjonsevne og en positiv innstilling, samt kunne prioritere og håndtere utfordringer.

Initiativrik - flink til å se mulighetene

Vi tilbyr

Utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgave.
Hektisk hverdag, men med store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag.
Godt arbeidsmiljø i virksomhet i ekspansjon. Fleksibel arbeidstid. Bolig: Vi er behjelpelig med bolig i prosjektperioden. Lønn: Etter avtale. Tiltredelse etter avtale, eventuelt så fort som mulig. Valgfritt kontorsted i en av de fire kommunene i prosjektperioden. Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lovverk og reglement. Nedskriving av studielån med 10% av opprinnelige lånebeløp med maksimal nedskriving pr. år med kr 25 000 når man bor og jobber i Finnmark. Lavere personbeskatning for de som bor og jobber i Finnmark.

Annet

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Den som blir tilsatt må ha førerkort for bil, samt kunne disponere egen bil i arbeidet.

Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Kontaktinformasjon

Inger Pertterson, IT-leder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Trond Are Anti, Rådmann, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhusveien 24
9845 Tana

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Tana kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon07 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 18.04.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 13
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 16
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger