<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Undervisningsstilling - inntil 100% fast- innan fagområdet kroppsøving/idrett og samfunnsfag Vest-Telemark vidaregåande skule

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Om stillinga

Det vert frå 1. august 2021 ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling innan fagområda kroppsøving/idrett og samfunnsfag ved Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen.
Stillinga inneber undervisning på avdelingane for studiespesialisering og yrkesfag ved skulen på Dalen. Alle programområde er aktuelle.

Kvalifikasjonar

Vi søker etter ein medarbeidar med formell undervisningskompetanse i kroppsøving og eit eller fleire samfunnsfag. Fast tilsetjing krev praktisk-pedagogisk utdanning, men det kan vere aktuelt å tilsetje søkar som er i gang med utdanninga. Undervisningserfaring er ein fordel. Over tid kan det bli aktuelt med undervisning i andre fag enn dei nemnte dersom du er kvalifisert for dette.

Eigenskapar

Vi legg vekt på ei positiv haldning til ungdom i ulike livssituasjonar og evne til å etablere gode relasjonar til ungdom og kollegaer. Vi ynskjer medarbeidarar som vil strekke seg for å legge best mogleg til rette for læring og som har evne til god klasseleiing og samarbeid med elevar og kollegaer. Fleksibilitet og interesse for å utvikle seg i lærarrolla er ein føresetnad. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Eit inkluderande og humørfylt arbeidsmiljø med fokus på kvalitet i opplæringa og eleven sitt beste. I Vest-Telemark utgjer den vidaregåande skulen ein kompetansearbeidsplass med moglegheit for fagleg utvikling og deltaking i eit spanande profesjonsfellesskap.

Anna
Vilkår for stillinga følger av lova og dei avtaler som til ei kvar tid gjeld. Kopi av vitnemål og attestar vert levert i samband med intervjuet. Den som blir tilsett må leggje fram politiattest, jf. opplæringslova § 10-9. For alle stillingar som vert lyst ut gjeld formelt eit atterhald om at behovet for tilsetjing kan endre seg, eventuelt falle bort.

Offentleggjering Søkar kan bli offentleggjort sjølv om han/ho har bedt om å bli unntatt for dette. Dersom ynsket ikkje kan etterkommast, vil søkaren bli varsla. (Offentleglova § 25)

Om fylkeskommunen
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordførar som øvste politiske leiar. Fylkesrådmannen er øvste administrative leiar. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgåver innan m.a. vidaregåande opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, samfunnsutvikling og regional- og arealplanlegging. Vi jobbar tverrfagleg og set innbyggarane sine behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsviljuge medarbeidarar som er gode relasjonsbyggarar og utviklings- og løysingsorienterte lagspelarar.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 33.368 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Det vert frå 1. august 2021 ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling innan fagområda kroppsøving/idrett og samfunnsfag ved Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen.
Stillinga inneber undervisning på avdelingane for studiespesialisering og yrkesfag ved skulen på Dalen. Alle programområde er aktuelle.

Kvalifikasjonar

Vi søker etter ein medarbeidar med formell undervisningskompetanse i kroppsøving og eit eller fleire samfunnsfag. Fast tilsetjing krev praktisk-pedagogisk utdanning, men det kan vere aktuelt å tilsetje søkar som er i gang med utdanninga. Undervisningserfaring er ein fordel. Over tid kan det bli aktuelt med undervisning i andre fag enn dei nemnte dersom du er kvalifisert for dette.

Eigenskapar

Vi legg vekt på ei positiv haldning til ungdom i ulike livssituasjonar og evne til å etablere gode relasjonar til ungdom og kollegaer. Vi ynskjer medarbeidarar som vil strekke seg for å legge best mogleg til rette for læring og som har evne til god klasseleiing og samarbeid med elevar og kollegaer. Fleksibilitet og interesse for å utvikle seg i lærarrolla er ein føresetnad. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Eit inkluderande og humørfylt arbeidsmiljø med fokus på kvalitet i opplæringa og eleven sitt beste. I Vest-Telemark utgjer den vidaregåande skulen ein kompetansearbeidsplass med moglegheit for fagleg utvikling og deltaking i eit spanande profesjonsfellesskap.

Anna
Vilkår for stillinga følger av lova og dei avtaler som til ei kvar tid gjeld. Kopi av vitnemål og attestar vert levert i samband med intervjuet. Den som blir tilsett må leggje fram politiattest, jf. opplæringslova § 10-9. For alle stillingar som vert lyst ut gjeld formelt eit atterhald om at behovet for tilsetjing kan endre seg, eventuelt falle bort.

Offentleggjering Søkar kan bli offentleggjort sjølv om han/ho har bedt om å bli unntatt for dette. Dersom ynsket ikkje kan etterkommast, vil søkaren bli varsla. (Offentleglova § 25)

Om fylkeskommunen
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordførar som øvste politiske leiar. Fylkesrådmannen er øvste administrative leiar. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgåver innan m.a. vidaregåande opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, samfunnsutvikling og regional- og arealplanlegging. Vi jobbar tverrfagleg og set innbyggarane sine behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsviljuge medarbeidarar som er gode relasjonsbyggarar og utviklings- og løysingsorienterte lagspelarar.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • MAI 06
    2021
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Vest-Telemark vidaregåande skule