<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Daglig leder Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du bidra til å effektivisere energibransjen og ta en aktiv rolle i det grønne skiftet?

Elhub er på vei over fra en solid gjennomført prosjekt- og oppstartsfase til en situasjon hvor selskapet skal utvikles videre. Veien videre for Elhub og ny leder handler derfor om å sikre både stabil drift og ytterligere gevinstrealisering samt å videreutvikle betydelig ny funksjonalitet. Samtidig har Elhub et potensial til å være et enda større nav og en sterkere bidragsyter til at bransjen kan utnytte digitale muligheter, fortsette elektrifisering av Norge og således bidra til det grønne skiftet. Dette fordrer at ny leder forstår rammebetingelsene og evner å tegne opp et målbilde og mulighetsrom som både kunder, regulator og eier kan slutte seg til.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Sikre stabil drift av Elhubs digitale løsninger og videreutvikle ny funksjonalitet
 • Videreutvikle Elhubs strategi i nær dialog med kunder, styret og organisasjonen 
 • Sikre ytterligere gevinstrealisering for kunder gjennom bruk av data
 • Videreutvikle kulturen i organisasjonen og sikre at virksomheten har rett organisering og rett kompetanse
 • Gjennom proaktivt arbeid med kunder, bransjeaktører og partnere søke nye digitale forretningsmuligheter 
 • Sørge for at Elhub fortsatt er ettertraktet som arbeidsgiver og kan vinne kampen om talentene
 • Bidra til å utvikle et nordisk samarbeid gitt rett timing / modenhet i markedet
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring fra teknologitung virksomhet, gjerne fra setting med store datamengder
 • Erfaring fra arbeid tett på kunder; god forretningsforståelse med evne til å forstå verdikjeden i kraftbransjen
 • God teknologisk / digital kompetanse og interesse
 • Vant med å utvikle organisasjon, struktur og kultur  
 • Inspirert av muligheten til å jobbe i en samfunnsbyggende virksomhet
Personlige egenskaper
 • God relasjonsbygger som skaper tillit eksternt, både mot kunder, i bransjen og også internt i egen organisasjon
 • Analytisk og strategisk med godt helhetsblikk
 • Initiativrik og handlekraftig 
 • God evne til å balansere de mange hensyn og forankre beslutninger
 • Engasjert leder som ønsker, og får til, lagspill
Vi tilbyr
 • Topplederrolle i teknologitung virksomhet som er navet i strømmarkedet i Norge 
 • Leder av selskap som sitter på store datamengder av alt elektrisitetsforbruk i Norge med de muligheter dette gir  
 • Nøkkelrolle i virksomhet med et viktig samfunns oppdrag
 • Gode muligheter til å bidra til å ytterligere digitalisere energisektoren
 • Del av internasjonalt og mangfoldig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning

 

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Bjørn-Olav Høksnes, 952 29 577 eller Ole Petter Melleby, 412 23 030 i ISCO Group.

CV og søknad registreres snarest mulig og innen 20. april 2021.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 33.368 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til å effektivisere energibransjen og ta en aktiv rolle i det grønne skiftet?

Elhub er på vei over fra en solid gjennomført prosjekt- og oppstartsfase til en situasjon hvor selskapet skal utvikles videre. Veien videre for Elhub og ny leder handler derfor om å sikre både stabil drift og ytterligere gevinstrealisering samt å videreutvikle betydelig ny funksjonalitet. Samtidig har Elhub et potensial til å være et enda større nav og en sterkere bidragsyter til at bransjen kan utnytte digitale muligheter, fortsette elektrifisering av Norge og således bidra til det grønne skiftet. Dette fordrer at ny leder forstår rammebetingelsene og evner å tegne opp et målbilde og mulighetsrom som både kunder, regulator og eier kan slutte seg til.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Sikre stabil drift av Elhubs digitale løsninger og videreutvikle ny funksjonalitet
 • Videreutvikle Elhubs strategi i nær dialog med kunder, styret og organisasjonen 
 • Sikre ytterligere gevinstrealisering for kunder gjennom bruk av data
 • Videreutvikle kulturen i organisasjonen og sikre at virksomheten har rett organisering og rett kompetanse
 • Gjennom proaktivt arbeid med kunder, bransjeaktører og partnere søke nye digitale forretningsmuligheter 
 • Sørge for at Elhub fortsatt er ettertraktet som arbeidsgiver og kan vinne kampen om talentene
 • Bidra til å utvikle et nordisk samarbeid gitt rett timing / modenhet i markedet
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring fra teknologitung virksomhet, gjerne fra setting med store datamengder
 • Erfaring fra arbeid tett på kunder; god forretningsforståelse med evne til å forstå verdikjeden i kraftbransjen
 • God teknologisk / digital kompetanse og interesse
 • Vant med å utvikle organisasjon, struktur og kultur  
 • Inspirert av muligheten til å jobbe i en samfunnsbyggende virksomhet
Personlige egenskaper
 • God relasjonsbygger som skaper tillit eksternt, både mot kunder, i bransjen og også internt i egen organisasjon
 • Analytisk og strategisk med godt helhetsblikk
 • Initiativrik og handlekraftig 
 • God evne til å balansere de mange hensyn og forankre beslutninger
 • Engasjert leder som ønsker, og får til, lagspill
Vi tilbyr
 • Topplederrolle i teknologitung virksomhet som er navet i strømmarkedet i Norge 
 • Leder av selskap som sitter på store datamengder av alt elektrisitetsforbruk i Norge med de muligheter dette gir  
 • Nøkkelrolle i virksomhet med et viktig samfunns oppdrag
 • Gode muligheter til å bidra til å ytterligere digitalisere energisektoren
 • Del av internasjonalt og mangfoldig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning

 

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Bjørn-Olav Høksnes, 952 29 577 eller Ole Petter Melleby, 412 23 030 i ISCO Group.

CV og søknad registreres snarest mulig og innen 20. april 2021.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 07
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
9 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger

 

Fakta om Statnett