<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver/ seniorrådgiver innen etter- og videreutdanningsarbeid, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag Nord universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver.

Vi søker etter en engasjert medarbeider for å styrke arbeidet med etter- og videreutdanning (EVU). Stillingen forutsetter tett samarbeid med fakultetsledelsen, vitenskapelig personale, fakultetets og Nord sin administrasjon og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for økonomi, etter og videreutdanning, forskning og utviklingsarbeid. Stillingens arbeidssted vil være Levanger, men en del reisevirksomhet må påregnes.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å styrke fakultetets strategiske arbeid med økt eksternfinansiert utdanningsaktivitet.
 • Administrativ ansvar i prosjekter.
 • Bidra ved utlysninger og søknadsarbeid, spesielt rettet mot utlysninger fra DIKU og UDIR, samt arbeid mot lokalt kompetanseutvikling i barnehager og skole.
 • Bidra i kontraktsforhandlinger og utarbeide samarbeidsavtaler.
 • Bidra i rekrutteringsarbeidet til kurs og studier.
 • Bidra i den langsiktig planlegging og kvalitetssikring av utdanningene.
 • Andre oppgaver kan pålegges ved behov.
 • Utviklingsoppgaver eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen området og evne til selvstendighet.

Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse i stilling som rådgiver/ seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For stilling som seniorrådgiver forutsettes relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivåtilpasset stillingens funksjoner.
 • Erfaring med prosjektutvikling og eksternfinansierte søknadsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode ferdigheter innenfor IT.
Øvrige kvalifikasjoner som vektlegges
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og selvstendig.
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe etter tidsfrister.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode1434 rådgiver - Ltr. 58 - 67 (NOK 516.400.- - 608.200,-),1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70. (NOK 555.800.- - 643.000.-). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 2.04.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.485 ledige stillinger
Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns-
og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.


Om Profesjonshøgskolen
Profesjonshøgskolen (PHS) er en av sju faglige enheter ved Nord universitet. Ved Profesjonshøgskolen kan du studere for å bli sykepleier, lærer, barnehagelærer, faglærer eller ta bachelor i idrett eller bachelor i engelsk. PHS tilbyr mastergrader i tilpasset opplæring (med ulike fordypninger), logopedi, klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett og praktisk kunnskap. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: http://www.uin.no/phs
Les mer om Nord universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver.

Vi søker etter en engasjert medarbeider for å styrke arbeidet med etter- og videreutdanning (EVU). Stillingen forutsetter tett samarbeid med fakultetsledelsen, vitenskapelig personale, fakultetets og Nord sin administrasjon og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for økonomi, etter og videreutdanning, forskning og utviklingsarbeid. Stillingens arbeidssted vil være Levanger, men en del reisevirksomhet må påregnes.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å styrke fakultetets strategiske arbeid med økt eksternfinansiert utdanningsaktivitet.
 • Administrativ ansvar i prosjekter.
 • Bidra ved utlysninger og søknadsarbeid, spesielt rettet mot utlysninger fra DIKU og UDIR, samt arbeid mot lokalt kompetanseutvikling i barnehager og skole.
 • Bidra i kontraktsforhandlinger og utarbeide samarbeidsavtaler.
 • Bidra i rekrutteringsarbeidet til kurs og studier.
 • Bidra i den langsiktig planlegging og kvalitetssikring av utdanningene.
 • Andre oppgaver kan pålegges ved behov.
 • Utviklingsoppgaver eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen området og evne til selvstendighet.

Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse i stilling som rådgiver/ seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For stilling som seniorrådgiver forutsettes relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivåtilpasset stillingens funksjoner.
 • Erfaring med prosjektutvikling og eksternfinansierte søknadsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode ferdigheter innenfor IT.
Øvrige kvalifikasjoner som vektlegges
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og selvstendig.
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe etter tidsfrister.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode1434 rådgiver - Ltr. 58 - 67 (NOK 516.400.- - 608.200,-),1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70. (NOK 555.800.- - 643.000.-). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 2.04.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 16
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 18
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 19
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Fakta om Nord universitet