<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du over gjennomsnittet interessert i antibiotikaresistens? Havforskningsinstituttet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Havforskningsinstituttet (HI) har nå ledig en 3-årig stipendiatstilling i mikrobiologi knyttet til det nye forskningsrådsprosjektet Res-Marine Flushing Into the Ocean: Tracking Antibiotic Resistance in the Marine Environment. Målet med prosjektet er å øke forståelsen av spredning og utvikling av antibiotikaresistens i det marine miljøet. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff.


Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Fremmed- og smittestoff består i dag av rundt 30 forskere og stipendiater. Gruppen er i stor grad involvert i vitenskapelige spørsmål og råd som instituttet arbeider med, som nasjonal rådgiver. En av gruppens viktigste oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, annen forurensning og smittestoffer i sjømat og marint miljø. For å styrke HIs forskning knyttet til antibiotikaresistens, og fordi vi har fått bevilget nytt prosjekt fra Norges forskningsråd, ser vi nå etter en motivert og engasjert mikrobiolog som ønsker å skrive doktorgraden sin hos oss innenfor antibiotikaresistens i det marine miljøet.


Sentrale arbeidsoppgaver

Den rette kandidaten vil få en sentral rolle tilknyttet standardisering av metoder for isolering av patogener (ESKAPE-patogener og E. coli) fra kloakk, marine sedimenter og vannprøver, i tillegg til å teste for antibiotikaresistens i disse isolatene. Videre vil arbeidet innebære identifisering av både kjente og ukjente antibiotika- og metall-resistente gener ved å bruke blant annet helgenomsekvensering og «shotgun» metagenomikk. Dette innbefatter blant annet komparative genomanalyser og karakterisering av marine mikrobielle prosesser.

Kvalifikasjonskrav

Til denne tillingen søker vi en person med

 • mastergrad i mikrobiologi eller relaterte fagdisipliner
 • dokumentert ekspertise i å dyrke og teste for antibiotikaresistens i humanpatogene bakterier

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.


Det er ønskelig at du også har erfaring med
 • tradisjonell mikrobiologi
 • arbeid knyttet til antibiotikaresistens, spesielt i humanpatogener
 • genomikk, metagenomikk eller funksjonell metagenomikk
 • bioinformatikk, spesielt tilknyttet identifisering og analyser av antibiotikaresistente gener

Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • fremmer god lagånd
 • har evne til å arbeide selvstendig og målbevisst innenfor fagfeltet
 • samarbeider godt med ulike mennesketyper, og trives i tverrfaglige grupper
 • har evne til å styre tiden sin og planlegge arbeidet sitt opp mot gjeldende, og ofte korte frister
Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene .

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.


Vi tilbyr
 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • lokaler sentralt i Bergen
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • velferdsordninger
 • bedriftshytter
 • bedriftsidrettslag
Søknaden sendes elektronisk i Jobb Norge, og må inneholde
 • en kort søknadstekst der du redegjør for forskningsinteressene dine og motivasjonen din for å søke akkurat denne stillingen. Maks én A4-side.
 • CV som oppsummerer utdanning, tidligere stillinger og annet relevant for stillingen
 • karakterutskrifter og vitnemål
 • relevante attester
 • en komplett liste over vitenskapelige publikasjoner
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser. Disse bør være hovedveileder fra mastergraden og fra andre nylige ansettelsesforhold

Ytterligere informasjon

Stillingen som 1017 stipendiat lønnes i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte prosjektleder Nachiket Marathe på telefon: +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon eller epost Logg inn for å se kontaktinformasjon eller forskningssjef Monica Sanden på telefon +47 970 11 654, eller e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Havforskingsinstituttet feirer 120 år!

Her får du eit lite innblikk i hva vi har jobbet med de siste 120 årene.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Vis alle 30.522 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Havforskningsinstituttet (HI) har nå ledig en 3-årig stipendiatstilling i mikrobiologi knyttet til det nye forskningsrådsprosjektet Res-Marine Flushing Into the Ocean: Tracking Antibiotic Resistance in the Marine Environment. Målet med prosjektet er å øke forståelsen av spredning og utvikling av antibiotikaresistens i det marine miljøet. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff.


Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Fremmed- og smittestoff består i dag av rundt 30 forskere og stipendiater. Gruppen er i stor grad involvert i vitenskapelige spørsmål og råd som instituttet arbeider med, som nasjonal rådgiver. En av gruppens viktigste oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, annen forurensning og smittestoffer i sjømat og marint miljø. For å styrke HIs forskning knyttet til antibiotikaresistens, og fordi vi har fått bevilget nytt prosjekt fra Norges forskningsråd, ser vi nå etter en motivert og engasjert mikrobiolog som ønsker å skrive doktorgraden sin hos oss innenfor antibiotikaresistens i det marine miljøet.


Sentrale arbeidsoppgaver

Den rette kandidaten vil få en sentral rolle tilknyttet standardisering av metoder for isolering av patogener (ESKAPE-patogener og E. coli) fra kloakk, marine sedimenter og vannprøver, i tillegg til å teste for antibiotikaresistens i disse isolatene. Videre vil arbeidet innebære identifisering av både kjente og ukjente antibiotika- og metall-resistente gener ved å bruke blant annet helgenomsekvensering og «shotgun» metagenomikk. Dette innbefatter blant annet komparative genomanalyser og karakterisering av marine mikrobielle prosesser.

Kvalifikasjonskrav

Til denne tillingen søker vi en person med

 • mastergrad i mikrobiologi eller relaterte fagdisipliner
 • dokumentert ekspertise i å dyrke og teste for antibiotikaresistens i humanpatogene bakterier

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.


Det er ønskelig at du også har erfaring med
 • tradisjonell mikrobiologi
 • arbeid knyttet til antibiotikaresistens, spesielt i humanpatogener
 • genomikk, metagenomikk eller funksjonell metagenomikk
 • bioinformatikk, spesielt tilknyttet identifisering og analyser av antibiotikaresistente gener

Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • fremmer god lagånd
 • har evne til å arbeide selvstendig og målbevisst innenfor fagfeltet
 • samarbeider godt med ulike mennesketyper, og trives i tverrfaglige grupper
 • har evne til å styre tiden sin og planlegge arbeidet sitt opp mot gjeldende, og ofte korte frister
Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene .

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.


Vi tilbyr
 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • lokaler sentralt i Bergen
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • velferdsordninger
 • bedriftshytter
 • bedriftsidrettslag
Søknaden sendes elektronisk i Jobb Norge, og må inneholde
 • en kort søknadstekst der du redegjør for forskningsinteressene dine og motivasjonen din for å søke akkurat denne stillingen. Maks én A4-side.
 • CV som oppsummerer utdanning, tidligere stillinger og annet relevant for stillingen
 • karakterutskrifter og vitnemål
 • relevante attester
 • en komplett liste over vitenskapelige publikasjoner
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser. Disse bør være hovedveileder fra mastergraden og fra andre nylige ansettelsesforhold

Ytterligere informasjon

Stillingen som 1017 stipendiat lønnes i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte prosjektleder Nachiket Marathe på telefon: +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon eller epost Logg inn for å se kontaktinformasjon eller forskningssjef Monica Sanden på telefon +47 970 11 654, eller e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.


Havforskingsinstituttet feirer 120 år!

Her får du eit lite innblikk i hva vi har jobbet med de siste 120 årene.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 13
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om Havforskningsinstituttet