<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Forsker innen ålegras-økologi og habitatkartlegging Havforskningsinstituttet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Som del av vår strategi for å styrke forskningsaktiviteten på kyst og blå skog, har vi nå ledig en fast forskerstilling innen ålegras-økologi og habitatkartlegging.

Vi søker etter en marinbiolog med både doktorgrad og relevant erfaring, som kan lede vår forskning og rådgivning på ålegras/sjøgress økosystemer og habitatkartlegging på kyst. Våre kyst-økosystemer er eksponert for menneskelig påvirkning og klima i endring. Eksperimentell forskning, kartlegging og overvåking er nøkkel-aktiviteter for kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig forvaltning. Både nyutdannede og mer erfarne forskere inviteres til å søke.     

Den utvalgte vil bli del av et team med fremragende forskere og teknikere, som bidrar og leverer til storskala og tungt feltbasert kystforskningsprogram, som inkluderer vitenskapelig dykking. Feltarbeid, nasjonale og internasjonale reiser må regnes med.

Stillingen ligger i faggruppe Bunnsamfunn og arbeidssted er fortrinnsvis ved Forskningsstasjonen Flødevigen, med mulighet for plassering i Bergen.     


Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Forskningsgruppe Bunnsamfunn har fokus på forskning, kartlegging og overvåking av bentiske marine økosystemer fra ålegress, tang og tare på grunt vann til korallrev og bløtbunnssamfunn på dypt vann. Forskning og overvåking skal understøtte vår nasjonale rådgivningsoppgave på økosystembasert forvaltning av våre hav og kystområder, hvor både klima og menneskelig aktivitet er viktige faktorer. Marin økologisk forskning er i rask utvikling, og samarbeid med ledende aktører på ny teknologi er sentralt i vårt arbeid. Forskningsgruppen har 35 ansatte med arbeidsplass i Bergen, Tromsø og Flødevigen. 


 Arbeidsoppgaver:
 • lede sjøgress-forskningen på Havforskningsinstituttet, med fokus på ålegress
 • ansvarlig for forskningsbasert rådgivning mht. ålegress-forvaltning
 • lede og delta i habitatkartlegging i kystsonen
 • lede og delta i nasjonale og internasjonale forskningssøknader og -prosjekter
 • lede og delta på tokt, lab- og feltarbeid, inkludert vitenskapelig arbeidsdykking
 • vitenskapelig formidling inkludert utadrettet kommunikasjon, konferanser og rapporter
 • bidra til utvikling og implementering av ny teknologi, sensorer og forskningsmetoder
Kvalifikasjonskrav

Til denne tillingen søker vi en person med

 • doktorgrad i marinbiologi/-økologi eller tilsvarende
 • erfaring med å organisere og gjennomføre felt og eksperimentell forskning
 • erfaring i bruk av numerisk og statistisk analyse i økologiske problemstillinger
 • vitenskapelig dykkersertifikat

Vi vil vektlegge:
 • kunnskap og erfaring innen ålegrasøkologi og forvaltning
 • kunnskap og erfaring innen habitatkartlegging på kyst
 • kunnskap og erfaring innen kystøkosystemer, blått karbon og økosystemtjenester
 • erfaring med toppmoderne prøvetakings- og overvåkningsteknikker i det marine gruntvannsmiljøet
 • erfaring med prosjektledelse, feltaktiviteter, planlegging og gjennomføring
 • erfaring med vitenskapelig dykking og dykkersertifikat som godkjennes eller tilsvarer Norsk dykkersertifikat klasse A (Arbeidstilsynet)
 • ferdigheter i bruk av analytisk programvare som R
 • publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte journaler
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk, og gode kommunikasjonsferdigheter i norsk er en forutsetning spesielt når det gjelder håndtering av nasjonale rådgivningsoppgaver om økosystembasert forvaltning. Kandidaten bør ha arbeidserfaring med norsk språk (nivå B1 eller tilsvarende dokumentert nivå) eller vilje til å lære seg norsk.  Ikke-norskspråklige vil bli tilbudt norskkurs.  


Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • trives godt med å samarbeide med andre, samtidig som du arbeider selvstendig
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • arbeider strukturert og leverer på tiden med god kvalitet
 • er løsningsorientert, imøtekommende og fleksibel
 • er opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • liker å delta på tokt og feltarbeid
Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene .

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.


Vi tilbyr
 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner
 • mulighet til å være en del av et tverrfaglig, utfordrende, kreativt og ambisiøst forskningsmiljø ved Forskningsstasjonen Flødevigen
 • banebrytende prosjekter i et sterkt vitenskapelig miljø på Havforskingsinstituttet
 • fleksitidsordning, god pensjonsordning og velferdstilbud
Søknaden må inneholde
 • en kort redegjørelse om dine forskningsinteresser og din motivasjon for å søke stillingen
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser, der disse bør være hovedveileder fra doktorgrad, og fra andre nylige ansettelsesforhold.
 • CV karakterutskrifter og vitnemål
 • relevante attester
 • eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner

Ytterligere informasjon

Stillingene lønnes som 1109 forsker avhengig av kvalifikasjoner, i samsvar med hovedtariffavtalen i staten og offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, publikasjonsliste, vitnemål, relevante attester, minst to referanser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med forskningsgruppeleder Frithjof Moy e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller tlf.: 478 00 024.

Besøk gjerne også Havforskningsinstituttets nettsider på www.hi.no


Havforskingsinstituttet feirar 120 år!

Her får du eit lite innblikk i korleis me har jobba dei siste 120 åra.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Vis alle 30.522 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som del av vår strategi for å styrke forskningsaktiviteten på kyst og blå skog, har vi nå ledig en fast forskerstilling innen ålegras-økologi og habitatkartlegging.

Vi søker etter en marinbiolog med både doktorgrad og relevant erfaring, som kan lede vår forskning og rådgivning på ålegras/sjøgress økosystemer og habitatkartlegging på kyst. Våre kyst-økosystemer er eksponert for menneskelig påvirkning og klima i endring. Eksperimentell forskning, kartlegging og overvåking er nøkkel-aktiviteter for kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig forvaltning. Både nyutdannede og mer erfarne forskere inviteres til å søke.     

Den utvalgte vil bli del av et team med fremragende forskere og teknikere, som bidrar og leverer til storskala og tungt feltbasert kystforskningsprogram, som inkluderer vitenskapelig dykking. Feltarbeid, nasjonale og internasjonale reiser må regnes med.

Stillingen ligger i faggruppe Bunnsamfunn og arbeidssted er fortrinnsvis ved Forskningsstasjonen Flødevigen, med mulighet for plassering i Bergen.     


Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Forskningsgruppe Bunnsamfunn har fokus på forskning, kartlegging og overvåking av bentiske marine økosystemer fra ålegress, tang og tare på grunt vann til korallrev og bløtbunnssamfunn på dypt vann. Forskning og overvåking skal understøtte vår nasjonale rådgivningsoppgave på økosystembasert forvaltning av våre hav og kystområder, hvor både klima og menneskelig aktivitet er viktige faktorer. Marin økologisk forskning er i rask utvikling, og samarbeid med ledende aktører på ny teknologi er sentralt i vårt arbeid. Forskningsgruppen har 35 ansatte med arbeidsplass i Bergen, Tromsø og Flødevigen. 


 Arbeidsoppgaver:
 • lede sjøgress-forskningen på Havforskningsinstituttet, med fokus på ålegress
 • ansvarlig for forskningsbasert rådgivning mht. ålegress-forvaltning
 • lede og delta i habitatkartlegging i kystsonen
 • lede og delta i nasjonale og internasjonale forskningssøknader og -prosjekter
 • lede og delta på tokt, lab- og feltarbeid, inkludert vitenskapelig arbeidsdykking
 • vitenskapelig formidling inkludert utadrettet kommunikasjon, konferanser og rapporter
 • bidra til utvikling og implementering av ny teknologi, sensorer og forskningsmetoder
Kvalifikasjonskrav

Til denne tillingen søker vi en person med

 • doktorgrad i marinbiologi/-økologi eller tilsvarende
 • erfaring med å organisere og gjennomføre felt og eksperimentell forskning
 • erfaring i bruk av numerisk og statistisk analyse i økologiske problemstillinger
 • vitenskapelig dykkersertifikat

Vi vil vektlegge:
 • kunnskap og erfaring innen ålegrasøkologi og forvaltning
 • kunnskap og erfaring innen habitatkartlegging på kyst
 • kunnskap og erfaring innen kystøkosystemer, blått karbon og økosystemtjenester
 • erfaring med toppmoderne prøvetakings- og overvåkningsteknikker i det marine gruntvannsmiljøet
 • erfaring med prosjektledelse, feltaktiviteter, planlegging og gjennomføring
 • erfaring med vitenskapelig dykking og dykkersertifikat som godkjennes eller tilsvarer Norsk dykkersertifikat klasse A (Arbeidstilsynet)
 • ferdigheter i bruk av analytisk programvare som R
 • publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte journaler
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk, og gode kommunikasjonsferdigheter i norsk er en forutsetning spesielt når det gjelder håndtering av nasjonale rådgivningsoppgaver om økosystembasert forvaltning. Kandidaten bør ha arbeidserfaring med norsk språk (nivå B1 eller tilsvarende dokumentert nivå) eller vilje til å lære seg norsk.  Ikke-norskspråklige vil bli tilbudt norskkurs.  


Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • trives godt med å samarbeide med andre, samtidig som du arbeider selvstendig
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • arbeider strukturert og leverer på tiden med god kvalitet
 • er løsningsorientert, imøtekommende og fleksibel
 • er opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • liker å delta på tokt og feltarbeid
Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene .

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.


Vi tilbyr
 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner
 • mulighet til å være en del av et tverrfaglig, utfordrende, kreativt og ambisiøst forskningsmiljø ved Forskningsstasjonen Flødevigen
 • banebrytende prosjekter i et sterkt vitenskapelig miljø på Havforskingsinstituttet
 • fleksitidsordning, god pensjonsordning og velferdstilbud
Søknaden må inneholde
 • en kort redegjørelse om dine forskningsinteresser og din motivasjon for å søke stillingen
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser, der disse bør være hovedveileder fra doktorgrad, og fra andre nylige ansettelsesforhold.
 • CV karakterutskrifter og vitnemål
 • relevante attester
 • eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner

Ytterligere informasjon

Stillingene lønnes som 1109 forsker avhengig av kvalifikasjoner, i samsvar med hovedtariffavtalen i staten og offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, publikasjonsliste, vitnemål, relevante attester, minst to referanser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med forskningsgruppeleder Frithjof Moy e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller tlf.: 478 00 024.

Besøk gjerne også Havforskningsinstituttets nettsider på www.hi.no


Havforskingsinstituttet feirar 120 år!

Her får du eit lite innblikk i korleis me har jobba dei siste 120 åra.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 13
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om Havforskningsinstituttet