<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bidra til å gjøre Norge ledende i bruk av eiendomsinformasjon? Avdelingsdirektør - digital forretningsutvikling/system

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Presentasjon av stillingen:

Eiendomsdivisjonen er Norges største kompetansemiljø for eiendomsinformasjon. Avdeling forretningsutvikling/system består av 23 fagressurser som har system- og forvaltningsansvar for henholdsvis tinglysing, matrikkel og stedsnavn.

Som vår nye avdelingsdirektør får du ansvar for å planlegge, drive og følge opp våre utviklingsaktiviteter i tett samarbeid med IT. Du vil være pådriver i divisjonens digitale endringsreise, hvor eiendomsdata vil være et sentralt element i samfunnsmessig verdiskapning og innovasjon i fremtiden. Du vil i tillegg få ansvar for å lede avdelingen gjennom en omstillingsprosess fra tradisjonell systemforvaltning til produkteierskap basert på agile metoder. Her vil ivaretakelse av krav til myndighetsutøvelse, samt kompetansebygging innen datakvalitet, bruk av datamodellering/AI og analyse, stå sentralt.

Du har ambisjoner på fagets vegne, tar initiativ og ansvar med hode og hjerte på rett sted. Dialog og gode relasjoner, både intern og eksternt, tydelig ledelse og fokus på kunnskapsdeling, blir sentrale elementer for å lykkes i rollen.

Du er en resultatorientert leder som aktivt bidrar til å drive utviklingen innenfor forretningsområdet eiendom på nasjonalt nivå. Dette krever tett samarbeid med eksterne kunder og samarbeidspartnere for å etablere god digital samhandling, der våre nasjonale eiendomsregistre, matrikkel, grunnbok og stedsnavn, er sentrale komponenter.

Internt vil digitalisering av tinglysingen, utvikling av nasjonale eiendomsregistre og brukerorientering være viktige oppgaver, sammen med optimalisering av digital prosess- og dataflyt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle enheten i henhold til mål, strategier, planer og budsjetter
 • Etablere strategiske veikart og ta ansvar for gjennomføring, fra idé- til pilotering og implementering
 • Ivareta produkteierskap for matrikkel, grunnbok, stedsnavn og tinglysingstjenester
 • Digitalisering av forretningsprosesser og utvikling av effektive leveransekjeder i samarbeid med offentlige og private aktører
 • Utvikling av nasjonal infrastruktur og bidra til etablering av digitale økosystem for eiendomsinformasjon
 • Ta ansvar for datakvalitet i tjenestene, bruk av datamodellering/AI-verktøy og analyse, samt ivaretakelse av personvern, sikkerhet og GDPR krav
 • Etablere partnerskap og nye forretningsmodeller
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole /universitetsnivå, minimum bachelorgrad
 • Digital kompetanse, fortrinnsvis innen dataplattform- og prosessutvikling, samt erfaring fra jobb i grensesnitt mellom forretning og IT
 • Minimum tre til fem års erfaring fra ledelse av produkt-, prosjekt- og forretningsutviklingsteam
 • Faglig erfaring med etablering av digitale økosystemer og forretningsmessig utvikling av data- og delingsplattformer, samt bruk av digitale tvillinger og kunstig intelligens er ønskelig
 • Ledelse av digitale transformasjonsprogrammer er en fordel
 • Erfaring fra bank /eiendomssektoren og konsulentbransjen kan være en fordel
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Stillingen krever sikkerhetsklarering, og vi forutsetter nødvendige personopplysninger til dette.

Personlige egenskaper

Vi søker en løsnings- og resultatorientert leder som kan identifisere seg med våre verdier -- inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Du er strategisk, strukturert og analytisk, med gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du er trygg i lederrollen og evner å skape motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, og vi forutsetter at du inntar pådriverrollen naturlig. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima og gode team.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode 1060, etter avtale
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre eller Bjarne Gundersen, alternativt med direktør for eiendomsdivisjonen Hannah Cook.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Kontaktinformasjon

Bjarne Gundersen, seniorrådgiver Habberstad Rekruttering, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jan Egil Myhre, partner/seniorrådgiver Habberstad Rekruttering, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Hannah Cook, direktør eiendomsdivisjonen, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kartverksveien 21 3511 Hønefoss

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kartverket

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Flere steder
Siemens er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i over 170 år utviklet ny teknologi for hele verden.
06.05.2021 Oslo
Senior Innkjøper til Forretningsområdet Bygg   Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle
06.05.2021 Drammen
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial voksen dame. Jeg har bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb vil
06.05.2021 Trondheim
Vis alle 32.155 ledige stillinger

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet. Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter. Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Avdelingsdirektør - digital forretningsutvikling/system

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Presentasjon av stillingen:

Eiendomsdivisjonen er Norges største kompetansemiljø for eiendomsinformasjon. Avdeling forretningsutvikling/system består av 23 fagressurser som har system- og forvaltningsansvar for henholdsvis tinglysing, matrikkel og stedsnavn.

Som vår nye avdelingsdirektør får du ansvar for å planlegge, drive og følge opp våre utviklingsaktiviteter i tett samarbeid med IT. Du vil være pådriver i divisjonens digitale endringsreise, hvor eiendomsdata vil være et sentralt element i samfunnsmessig verdiskapning og innovasjon i fremtiden. Du vil i tillegg få ansvar for å lede avdelingen gjennom en omstillingsprosess fra tradisjonell systemforvaltning til produkteierskap basert på agile metoder. Her vil ivaretakelse av krav til myndighetsutøvelse, samt kompetansebygging innen datakvalitet, bruk av datamodellering/AI og analyse, stå sentralt.

Du har ambisjoner på fagets vegne, tar initiativ og ansvar med hode og hjerte på rett sted. Dialog og gode relasjoner, både intern og eksternt, tydelig ledelse og fokus på kunnskapsdeling, blir sentrale elementer for å lykkes i rollen.

Du er en resultatorientert leder som aktivt bidrar til å drive utviklingen innenfor forretningsområdet eiendom på nasjonalt nivå. Dette krever tett samarbeid med eksterne kunder og samarbeidspartnere for å etablere god digital samhandling, der våre nasjonale eiendomsregistre, matrikkel, grunnbok og stedsnavn, er sentrale komponenter.

Internt vil digitalisering av tinglysingen, utvikling av nasjonale eiendomsregistre og brukerorientering være viktige oppgaver, sammen med optimalisering av digital prosess- og dataflyt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle enheten i henhold til mål, strategier, planer og budsjetter
 • Etablere strategiske veikart og ta ansvar for gjennomføring, fra idé- til pilotering og implementering
 • Ivareta produkteierskap for matrikkel, grunnbok, stedsnavn og tinglysingstjenester
 • Digitalisering av forretningsprosesser og utvikling av effektive leveransekjeder i samarbeid med offentlige og private aktører
 • Utvikling av nasjonal infrastruktur og bidra til etablering av digitale økosystem for eiendomsinformasjon
 • Ta ansvar for datakvalitet i tjenestene, bruk av datamodellering/AI-verktøy og analyse, samt ivaretakelse av personvern, sikkerhet og GDPR krav
 • Etablere partnerskap og nye forretningsmodeller
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole /universitetsnivå, minimum bachelorgrad
 • Digital kompetanse, fortrinnsvis innen dataplattform- og prosessutvikling, samt erfaring fra jobb i grensesnitt mellom forretning og IT
 • Minimum tre til fem års erfaring fra ledelse av produkt-, prosjekt- og forretningsutviklingsteam
 • Faglig erfaring med etablering av digitale økosystemer og forretningsmessig utvikling av data- og delingsplattformer, samt bruk av digitale tvillinger og kunstig intelligens er ønskelig
 • Ledelse av digitale transformasjonsprogrammer er en fordel
 • Erfaring fra bank /eiendomssektoren og konsulentbransjen kan være en fordel
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Stillingen krever sikkerhetsklarering, og vi forutsetter nødvendige personopplysninger til dette.

Personlige egenskaper

Vi søker en løsnings- og resultatorientert leder som kan identifisere seg med våre verdier -- inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Du er strategisk, strukturert og analytisk, med gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du er trygg i lederrollen og evner å skape motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, og vi forutsetter at du inntar pådriverrollen naturlig. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima og gode team.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode 1060, etter avtale
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre eller Bjarne Gundersen, alternativt med direktør for eiendomsdivisjonen Hannah Cook.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Kontaktinformasjon

Bjarne Gundersen, seniorrådgiver Habberstad Rekruttering, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Jan Egil Myhre, partner/seniorrådgiver Habberstad Rekruttering, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Hannah Cook, direktør eiendomsdivisjonen, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kartverksveien 21 3511 Hønefoss

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kartverket

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon27 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Avdelingsdirektør - digital forretningsutvikling/system