<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Lærling Portør Portør FSS, Helse Førde

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Presentasjon av stillingen:

Portørar transporterar pasientar, medisinar og utstyr. I tillegg handterar ein avfall og reine/skittne senger på sjukehus. Portørar er ein viktig bidragsytar for god pasientflyt og logistikk for heile sjukehusetet.

Lærlingar får eigen rettleiar/instruktør, og det er dermed tilrettelagt for individuell fagleg opplæring.
Arbeidet kan være fysisk krevjande og innebærer mykje gåing. Du må like å arbeide med menneske og må være i generelt god fysisk form.

Vi planlegg tilsetting av portør frå midten av august 2021.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene er tilpassa læreplanen sine kompetansemål
 • Turnus med arbeid kvar 3. helg

Kvalifikasjonar

 • Bestått VG1 -- vidaregåande trinn 1
 • Bestått VG2 -- vidaregåande trinn 2
 • Helse og Oppvekstfag: Ambulansefag - Helsearbeiderfag - Helseservicefag
 • Gode norsk kunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserar, samarbeidar, er imøtekomande og syner respekt for pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Personleg eigna vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Variert arbeid
 • Fagleg og personleg oppfølging
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinkomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Leif Henning Vonen, Kst. seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.04.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Vis alle 30.522 ledige stillinger

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Les mer om Portør FSS, Helse Førde

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Presentasjon av stillingen:

Portørar transporterar pasientar, medisinar og utstyr. I tillegg handterar ein avfall og reine/skittne senger på sjukehus. Portørar er ein viktig bidragsytar for god pasientflyt og logistikk for heile sjukehusetet.

Lærlingar får eigen rettleiar/instruktør, og det er dermed tilrettelagt for individuell fagleg opplæring.
Arbeidet kan være fysisk krevjande og innebærer mykje gåing. Du må like å arbeide med menneske og må være i generelt god fysisk form.

Vi planlegg tilsetting av portør frå midten av august 2021.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene er tilpassa læreplanen sine kompetansemål
 • Turnus med arbeid kvar 3. helg

Kvalifikasjonar

 • Bestått VG1 -- vidaregåande trinn 1
 • Bestått VG2 -- vidaregåande trinn 2
 • Helse og Oppvekstfag: Ambulansefag - Helsearbeiderfag - Helseservicefag
 • Gode norsk kunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserar, samarbeidar, er imøtekomande og syner respekt for pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Personleg eigna vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Variert arbeid
 • Fagleg og personleg oppfølging
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinkomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Leif Henning Vonen, Kst. seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon76 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.04.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Portør FSS, Helse Førde