<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Personalmedarbeider 1-2 stillinger Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Vi har 1-2 ledige stillinger innen personalområdet som førstekonsulent SKO 1408/seniorkonsulent SKO 1363 ved , Seksjon for HR, personal og arkiv.

Medarbeiderne innen HR-/personalfeltet utgjør en sentral og viktig ressurs i arbeidet med å oppfylle fakultetets målsettinger og strategiske planer samt kravene fra overordnede myndigheter.

Personalgruppen ved Det humanistiske fakultet består for tiden av totalt ni personer inkludert juridisk seniorrådgiver og HR-sjef.

Oppgavene i personalgruppen spenner fra ordinær saksbehandling innen personalfeltet A-Å og rekruttering til administrative og vitenskapelige stillinger, til lederstøtte, analysearbeid og utarbeidelse av strategidokumenter for ledelsen.

I dette arbeidet samarbeider vi tett med kolleger og ledelse i fakultetsadministrasjonen, i tillegg til sju institutter og flere sentre i inn- og utland. Vi har for tiden også to sentre for fremragende forskning.

Fakultetet gir fellestjenester og støtte til instituttene og sentrene innen områdene HR, kommunikasjon, IT og økonomi.

Det kan ved behov bli lagt andre oppgaver til stillingen.

Kandidater med funksjonsnedsettelse, innvanderbakgrunn og fra det underrepresenterte kjønn (menn) oppfordres til å søke, og kan bli gitt prioritet hvis deres kvalifikasjoner vurderes som likestilte.


Arbeidsoppgaver

Personalkonsulenten/-e skal arbeide med alle typer personaladministrative oppgaver, som saksbehandling innen personalområdet, HR-faglig oppfølging av ansatte og ledere, og i tillegg kan utviklingsoppgaver innen personalfeltet bli aktuelt på sikt. Arbeidsoppgavene stiller høye krav til nøyaktighet og evne til å jobbe raskt og systematisk.

 • saksbehandling innen HR/personal i henhold til statlig lov- og avtaleverk
 • rekruttering
 • veiledning innen personalområdet overfor ledelsen og underliggende enheter
 • utarbeidelse av rapporter
 • opplæring og veiledning etter behov
 • rutineoppgaver må påregnes

Vi bruker for tiden ePhorte som saksbehandlingsverktøy, SAP som lønns- og personalsystem og Jobbnorge som rekrutteringssystem.


Kvalifikasjonskrav 
 • utdanning minimum tilsvarende bachelornivå (men en fordel med mastergrad). Realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • gode kommunikasjonsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • førstekonsulent: relevant praktisk erfaring innen fagfeltet HR/personal
 • seniorkonsulent: som førstekonsulent, i tillegg høyere kompetansenivå og mer selvstendighet
 • det er generelt en fordel med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, men nyutdannede med meget gode resultater vil også kunne komme i betraktning  
 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for arbeidsoppgavene i stillingen

Vi ser etter søkere som:

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • lønn fra kr 451 700 til kr 516 400 per år, avhengig av kompetanse for stilling som førstekonsulent
 •  lønn fra kr 490 600 til kr 566 700 per år, avhengig av kompetanse for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i
 • stilling i en IA-bedrift, og mulighet til trening i arbeidstiden

Førstekonsulent/seniorkonsulent: Avhengig av behovet, kan det bli aktuelt å ansette både en førstekonsulent og en seniorkonsulent. For stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.


Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillingen”.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Etter Offentleglova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi viser òg til .

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli invitert til intervju.

Kontaktinformasjon

HR-sjef Helga Reiss, , tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Personalrådgiver Evian Nordstrand,

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Dataplattform og GIS, Statnett Vil du ha utfordrende og meningsfylte utvikleroppgaver? Vil du være en del av et stabilt og godt
17.12.2020 Oslo
Vil du være del av en spennende reise mot en grønnere fremtid? Vil du være med å lage smarte og
24.03.2021 Oslo
Vil du være Tolletatens HMS koordinator og vår sentrale pådriver innenfor fagområdet?Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant
22.04.2021 Oslo
Digital & Education er en ny Nordisk spearhead i Rambøll og vi inviterer deg til å være med å utvikle
05.05.2021 Flere steder
Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Vis alle 31.038 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi har 1-2 ledige stillinger innen personalområdet som førstekonsulent SKO 1408/seniorkonsulent SKO 1363 ved , Seksjon for HR, personal og arkiv.

Medarbeiderne innen HR-/personalfeltet utgjør en sentral og viktig ressurs i arbeidet med å oppfylle fakultetets målsettinger og strategiske planer samt kravene fra overordnede myndigheter.

Personalgruppen ved Det humanistiske fakultet består for tiden av totalt ni personer inkludert juridisk seniorrådgiver og HR-sjef.

Oppgavene i personalgruppen spenner fra ordinær saksbehandling innen personalfeltet A-Å og rekruttering til administrative og vitenskapelige stillinger, til lederstøtte, analysearbeid og utarbeidelse av strategidokumenter for ledelsen.

I dette arbeidet samarbeider vi tett med kolleger og ledelse i fakultetsadministrasjonen, i tillegg til sju institutter og flere sentre i inn- og utland. Vi har for tiden også to sentre for fremragende forskning.

Fakultetet gir fellestjenester og støtte til instituttene og sentrene innen områdene HR, kommunikasjon, IT og økonomi.

Det kan ved behov bli lagt andre oppgaver til stillingen.

Kandidater med funksjonsnedsettelse, innvanderbakgrunn og fra det underrepresenterte kjønn (menn) oppfordres til å søke, og kan bli gitt prioritet hvis deres kvalifikasjoner vurderes som likestilte.


Arbeidsoppgaver

Personalkonsulenten/-e skal arbeide med alle typer personaladministrative oppgaver, som saksbehandling innen personalområdet, HR-faglig oppfølging av ansatte og ledere, og i tillegg kan utviklingsoppgaver innen personalfeltet bli aktuelt på sikt. Arbeidsoppgavene stiller høye krav til nøyaktighet og evne til å jobbe raskt og systematisk.

 • saksbehandling innen HR/personal i henhold til statlig lov- og avtaleverk
 • rekruttering
 • veiledning innen personalområdet overfor ledelsen og underliggende enheter
 • utarbeidelse av rapporter
 • opplæring og veiledning etter behov
 • rutineoppgaver må påregnes

Vi bruker for tiden ePhorte som saksbehandlingsverktøy, SAP som lønns- og personalsystem og Jobbnorge som rekrutteringssystem.


Kvalifikasjonskrav 
 • utdanning minimum tilsvarende bachelornivå (men en fordel med mastergrad). Realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • gode kommunikasjonsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • førstekonsulent: relevant praktisk erfaring innen fagfeltet HR/personal
 • seniorkonsulent: som førstekonsulent, i tillegg høyere kompetansenivå og mer selvstendighet
 • det er generelt en fordel med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, men nyutdannede med meget gode resultater vil også kunne komme i betraktning  
 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for arbeidsoppgavene i stillingen

Vi ser etter søkere som:

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • lønn fra kr 451 700 til kr 516 400 per år, avhengig av kompetanse for stilling som førstekonsulent
 •  lønn fra kr 490 600 til kr 566 700 per år, avhengig av kompetanse for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i
 • stilling i en IA-bedrift, og mulighet til trening i arbeidstiden

Førstekonsulent/seniorkonsulent: Avhengig av behovet, kan det bli aktuelt å ansette både en førstekonsulent og en seniorkonsulent. For stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.


Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillingen”.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Etter Offentleglova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi viser òg til .

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli invitert til intervju.

Kontaktinformasjon

HR-sjef Helga Reiss, , tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Personalrådgiver Evian Nordstrand,

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 14
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 15
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 16
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 17
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 18
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 19
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 20
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 21
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Universitetet i Oslo