<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Har du lyst til å jobbe som Idrettskonsulent på Bardufoss? Idrettskonsulent ved Trenregimentet Bardufoss

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Presentasjon av stillingen:

Som idrettskonsulent ved Trenregimentet Bardufoss vil du ha en variert og hektisk hverdag med ansvar for å følge opp og støtte avdelingene i Bardufoss leir i grunnleggende soldatutdanning innen MIT (militær idrett og trening), samt daglig drift ved idrettskontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for lokalt fagarbeid, kurs og koordinering i militær idrett og trening (MIT).
 • Rådgiver for lokal sjef og være faglig foresatt for lokale fagressurser innen fagområdet.
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning ved avdelingene. I samarbeid med fagpersonell i avdelingene støtte med undervisning i GSU1, MIT og ´Train The Trainers´.
 • Fagtjeneste militær idrett og trening.
 • Støtte idrettsseksjonen med ordinære oppdrag innen MIT og mot de operative avdelingene.
 • Bidra til utvikling av MIT fasiliteter.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen idrettsfag eller fysioterapi.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk.
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Kjennskap til Forsvaret som organisasjon, og Forsvarets datasystemer er ønskelig
 • Det ønskelig at søker har kjennskap til militær fysisk trening og operative krav

Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres og lastes opp som vedlegg i Webcruiter

Utdanningsretning

 • Idrettsfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne arbeide selvstendig
 • God ordenssans
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egenhet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksitidsavtale.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som førstekonsulent kode 1408 og avlønnes i ltr 46 - 56, pt kr 422 600 - 498 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Lyses ut med forbehold om høyere myndighets godkjenning av lønn. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Anne Katrine Rognmo, Førstekonsulent, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Rolf Lundamo, Idrettskonsulent, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kapellveien 2
9325 Bardufoss

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker etter autorisert sykepleier eller vernepleier i en 100% medlever stilling ved vår bolig i Våler i Solør. Ansatte
07.05.2021 Våler i Hedmark
Vi opplever sterkt vekst, og legger nå til rette for å starte med kirurgi på ettermiddag/kveld og helg. Vi trenger
07.05.2021 Tromsø
Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder.
07.05.2021 Tromsø
Vi søker assistenter i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet
07.05.2021 Trondheim
Prosjekteringsleder har på vegne av prosjektleder ansvaret for de tekniske løsningene som Statnetts prosjekter skal levere. Prosjekteringsleder leder prosjekteringsteamet og koordinerer all
28.04.2021 Flere steder
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
06.05.2021 Sandnes
Vis alle 30.522 ledige stillinger

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren.
I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Les mer om Idrettskonsulent ved Trenregimentet Bardufoss

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Presentasjon av stillingen:

Som idrettskonsulent ved Trenregimentet Bardufoss vil du ha en variert og hektisk hverdag med ansvar for å følge opp og støtte avdelingene i Bardufoss leir i grunnleggende soldatutdanning innen MIT (militær idrett og trening), samt daglig drift ved idrettskontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for lokalt fagarbeid, kurs og koordinering i militær idrett og trening (MIT).
 • Rådgiver for lokal sjef og være faglig foresatt for lokale fagressurser innen fagområdet.
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning ved avdelingene. I samarbeid med fagpersonell i avdelingene støtte med undervisning i GSU1, MIT og ´Train The Trainers´.
 • Fagtjeneste militær idrett og trening.
 • Støtte idrettsseksjonen med ordinære oppdrag innen MIT og mot de operative avdelingene.
 • Bidra til utvikling av MIT fasiliteter.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen idrettsfag eller fysioterapi.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk.
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Kjennskap til Forsvaret som organisasjon, og Forsvarets datasystemer er ønskelig
 • Det ønskelig at søker har kjennskap til militær fysisk trening og operative krav

Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres og lastes opp som vedlegg i Webcruiter

Utdanningsretning

 • Idrettsfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne arbeide selvstendig
 • God ordenssans
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egenhet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksitidsavtale.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som førstekonsulent kode 1408 og avlønnes i ltr 46 - 56, pt kr 422 600 - 498 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Lyses ut med forbehold om høyere myndighets godkjenning av lønn. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Anne Katrine Rognmo, Førstekonsulent, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Rolf Lundamo, Idrettskonsulent, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Kapellveien 2
9325 Bardufoss

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon78 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Idrettskonsulent ved Trenregimentet Bardufoss